Sự tích Wesnoth

Con người
L1
Nữ du đãng Wesfolk
(image)
Cost:18
HP:33
XP:40
MP:7
đánh lạc hướng, lãnh đạo
5 × 2 cận chiến (va đập)
4 × 3 từ xa (va đập)
L2
Nữ quái Wesfolk
(image)
Cost:36
HP:46
XP:80
MP:7
lãnh đạo, đánh lạc hướng
8 × 2 cận chiến (va đập)
6 × 3 từ xa (va đập)
L3
Lãnh tụ Wesfolk
(image)
Cost:60
HP:62
XP:150
MP:7
lãnh đạo, đánh lạc hướng
12 × 2 cận chiến (va đập)
8 × 4 từ xa (va đập)
L0
Thanh niên quý tộc
(image)
Cost:10
HP:24
XP:12
MP:5
4 × 2 cận chiến (va đập)
L1
Đấu sĩ quý tộc
(image)
Cost:20
HP:36
XP:40
MP:6
7 × 3 cận chiến (chém)
L2
Chỉ huy quý tộc
(image)
Cost:38
HP:48
XP:90
MP:6
lãnh đạo
8 × 4 cận chiến (chém)
6 × 3 từ xa (đâm)
L3
Chủ tướng quý tộc
(image)
Cost:60
HP:64
XP:150
MP:6
lãnh đạo
11 × 4 cận chiến (chém)
8 × 3 từ xa (đâm)
L3
Vua chiến binh
(image)
Cost:40
HP:64
XP:150
MP:6
lãnh đạo
13 × 3 cận chiến (va đập)
Ma quái
L2
Người hầu
(image)
Cost:40
HP:36
XP:100
MP:8
5 × 5 cận chiến (chém)
L3
Nữ quái ma cà rồng
(image)
Cost:60
HP:52
XP:150
MP:8
10 × 3 cận chiến (chém) (bòn rút)
9 × 2 từ xa (đâm) (bòn rút)
Thần rừng
L0
Thần rừng nhỏ tuổi
(image)
Cost:10
HP:26
XP:25
MP:4
6 × 2 cận chiến (va đập)
L1
Thần rừng
(image)
Cost:20
HP:52
XP:40
MP:4
mai phục, tái tạo
13 × 2 cận chiến (va đập)
L2
Thần rừng lớn tuổi
(image)
Cost:31
HP:64
XP:100
MP:4
mai phục, tái tạo
19 × 2 cận chiến (va đập)
L3
Thần rừng cổ thụ
(image)
Cost:48
HP:80
XP:150
MP:4
mai phục, tái tạo
25 × 2 cận chiến (va đập)
Last updated on Wed Aug 4 02:24:16 2021.