Era of Four Moons

Darklanders
L1 ♟
Beastman
(image)
Cost:21
HP:37
XP:45
MP:5
9 × 2 melee (blade) (berserk)
L2
Beastskull
(image)
Cost:40
HP:54
XP:100
MP:5
14 × 2 melee (blade) (berserk)
L1 ♟
Canoe
(image)
Cost:12
HP:31
XP:34
MP:6
4 × 2 melee (pierce)
4 × 4 ranged (pierce)
L2
Catamaran
(image)
Cost:22
HP:46
XP:150
MP:6
5 × 3 melee (pierce)
6 × 4 ranged (pierce)
L1 ♟
Hurler
(image)
Cost:14
HP:32
XP:44
MP:5
4 × 2 melee (pierce)
4 × 3 ranged (pierce) (backstab)
L2 ♚
Stalker
(image)
Cost:29
HP:45
XP:90
MP:5
5 × 3 melee (pierce)
6 × 3 ranged (pierce) (backstab)
L3
Whisper
(image)
Cost:46
HP:61
XP:90
MP:5
skirmisher
6 × 4 melee (pierce)
9 × 3 ranged (pierce) (backstab)
L2
Wasp
(image)
Cost:29
HP:46
XP:90
MP:5
6 × 3 melee (pierce)
4 × 3 ranged (pierce) (backstab, poison)
L1 ♟
Jaguar Rider
(image)
Cost:18
HP:35
XP:34
MP:8
4 × 4 melee (blade)
L2
Cheetah Rider
(image)
Cost:30
HP:48
XP:70
MP:10
8 × 3 melee (blade)
L2
Leopard Rider
(image)
Cost:30
HP:54
XP:70
MP:8
7 × 4 melee (blade)
L2
Panther Rider
(image)
Cost:30
HP:50
XP:70
MP:8
nightstalk
6 × 4 melee (blade)
L1 ♟
Malice of the Gods
(image)
Cost:22
HP:24
XP:50
MP:5
8 × 2 ranged (arcane) (magical, slows, drains)
L2 ♚
Wrath of the Gods
(image)
Cost:40
HP:36
XP:100
MP:5
9 × 3 ranged (arcane) (magical, slows, drains)
L3
Vengence of the Gods
(image)
Cost:50
HP:50
XP:150
MP:5
10 × 4 ranged (arcane) (magical, slows, drains)
5 × 3 melee (blade)
L4
Judgement of the Gods
(image)
Cost:60
HP:60
XP:150
MP:5
12 × 4 ranged (arcane) (magical, slows, drains)
5 × 5 melee (blade)
L1 ♟
Tribesman
(image)
Cost:13
HP:32
XP:40
MP:5
7 × 3 melee (blade)
L2
Guerrilla
(image)
Cost:28
HP:49
XP:80
MP:6
ambush
6 × 4 melee (blade)
10 × 1 ranged (pierce)
L2 ♚
Militia
(image)
Cost:28
HP:52
XP:80
MP:5
11 × 3 melee (blade)
L3
Guard
(image)
Cost:40
HP:67
XP:100
MP:5
16 × 3 melee (blade)
L1 ♟
Viper
(image)
Cost:15
HP:28
XP:30
MP:6
self-heal
2 × 2 melee (blade) (first strike, poison)
L2 ♚
Serpent
(image)
Cost:30
HP:43
XP:80
MP:6
self-heal
3 × 3 melee (blade) (first strike, poison, slows)
Highlanders
L1 ♟
Brave
(image)
Cost:12
HP:40
XP:40
MP:5
7 × 3 melee (impact)
L2 ♚
Warrior
(image)
Cost:24
HP:66
XP:80
MP:5
8 × 4 melee (impact)
L3
Chief
(image)
Cost:40
HP:85
XP:100
MP:5
9 × 5 melee (impact)
L2 ♟
Elephant
(image)
Cost:24
HP:54
XP:78
MP:4
No ZoC
11 × 1 melee (impact) (Trample, Overrun)
3 × 3 ranged (pierce)
L3
Oliephant
(image)
Cost:45
HP:78
XP:100
MP:4
No ZoC
15 × 2 melee (impact) (Trample, Overrun)
5 × 3 ranged (pierce)
L1 ♟
Hippo
(image)
Cost:21
HP:38
XP:60
MP:6
10 × 2 melee (impact)
3 × 3 ranged (pierce)
L2
Hippopotamus
(image)
Cost:44
HP:56
XP:60
MP:8
14 × 2 melee (impact)
5 × 3 ranged (pierce)
L1 ♟
Hunter
(image)
Cost:12
HP:36
XP:40
MP:6
5 × 1 melee (blade)
4 × 4 ranged (pierce)
L2 ♚
Prowler
(image)
Cost:26
HP:55
XP:80
MP:6
5 × 2 melee (blade)
6 × 4 ranged (pierce)
L3
Man Hunter
(image)
Cost:42
HP:74
XP:100
MP:6
6 × 3 melee (blade)
10 × 4 ranged (pierce)
L1 ♟
Lion Warrior
(image)
Cost:19
HP:33
XP:48
MP:6
skirmisher
9 × 2 melee (pierce) (first strike)
L2
Lion Adept
(image)
Cost:35
HP:43
XP:100
MP:6
skirmisher, leadership
12 × 2 melee (pierce) (first strike)
L3
Lion Master
(image)
Cost:45
HP:60
XP:110
MP:6
skirmisher, leadership
14 × 3 melee (pierce) (first strike)
L2
Lion Renegade
(image)
Cost:35
HP:49
XP:110
MP:6
skirmisher
10 × 3 melee (pierce) (first strike)
L3
Lion Maverick
(image)
Cost:45
HP:66
XP:100
MP:6
skirmisher
11 × 4 melee (pierce) (first strike)
L1 ♟
Runner
(image)
Cost:15
HP:33
XP:34
MP:8
5 × 3 melee (pierce)
L2
Strider
(image)
Cost:26
HP:54
XP:70
MP:8
5 × 5 melee (pierce)
4 × 2 ranged (pierce)
L3
Wind Walker
(image)
Cost:35
HP:78
XP:70
MP:9
8 × 5 melee (pierce)
5 × 3 ranged (pierce)
L1 ♟
Witch Doctor
(image)
Cost:17
HP:30
XP:50
MP:5
heals +4
3 × 2 melee (blade)
4 × 3 ranged (arcane) (magical, hex)
L2 ♚
Shaman
(image)
Cost:34
HP:53
XP:110
MP:5
cures, heals +8
6 × 2 melee (blade)
6 × 3 ranged (arcane) (magical, hex)
L3
Spirit Wielder
(image)
Cost:50
HP:67
XP:150
MP:5
cures, heals +8
7 × 2 melee (blade)
12 × 4 ranged (arcane) (magical, hex)
L2 ♚
Warlock
(image)
Cost:34
HP:52
XP:110
MP:5
heals +4
4 × 2 melee (blade)
9 × 4 ranged (arcane) (magical, hex)
L3
Spirit Wielder
(image)
Cost:50
HP:67
XP:150
MP:5
cures, heals +8
7 × 2 melee (blade)
12 × 4 ranged (arcane) (magical, hex)
Imperialists
L1 ♟
Ballista
(image)
Cost:18
HP:37
XP:50
MP:4
13 × 2 artillery (pierce)
10 × 2 ranged (pierce)
L2
Bolter
(image)
Cost:35
HP:62
XP:100
MP:4
13 × 3 artillery (pierce)
10 × 3 ranged (pierce)
L1 ♟
Galley
(image)
Cost:18
HP:40
XP:44
MP:7
5 × 2 melee (blade)
6 × 3 ranged (pierce)
L2
Trireme
(image)
Cost:30
HP:56
XP:150
MP:7
7 × 2 melee (blade)
12 × 1 melee (impact) (charge, water only)
9 × 3 ranged (pierce)
L3
Grand Trireme
(image)
Cost:50
HP:72
XP:150
MP:7
10 × 2 melee (blade)
17 × 1 melee (impact) (charge, water only)
11 × 3 ranged (pierce)
10 × 2 artillery (pierce)
L1 ♟
Hardback
(image)
Cost:19
HP:35
XP:48
MP:8
8 × 2 melee (impact)
L2
Rock Rider
(image)
Cost:34
HP:56
XP:90
MP:8
8 × 3 melee (impact)
L3
Avalanche
(image)
Cost:45
HP:74
XP:90
MP:8
11 × 3 melee (pierce) (charge)
L3
Tank
(image)
Cost:48
HP:80
XP:90
MP:8
12 × 3 melee (impact)
L1 ♟
Legionnaire
(image)
Cost:15
HP:34
XP:44
MP:5
4 × 4 melee (blade)
3 × 2 ranged (pierce)
L2
Phalanx
(image)
Cost:42
HP:74
XP:120
MP:4
steadfast
14 × 3 melee (pierce) (first strike)
L2 ♚
Shock Troop
(image)
Cost:32
HP:50
XP:100
MP:5
7 × 3 melee (impact) (charge)
L3
Gargantaur
(image)
Cost:45
HP:67
XP:100
MP:5
12 × 3 melee (impact) (charge)
L2 ♚
Stalwart
(image)
Cost:32
HP:54
XP:84
MP:5
6 × 4 melee (blade)
6 × 2 ranged (pierce)
L3
Praetorion
(image)
Cost:40
HP:73
XP:120
MP:5
9 × 4 melee (blade)
6 × 3 ranged (pierce)
L1 ♟
Pelite
(image)
Cost:14
HP:33
XP:35
MP:6
6 × 2 melee (pierce) (first strike)
4 × 3 ranged (pierce)
L2 ♚
Velite
(image)
Cost:26
HP:44
XP:70
MP:6
skirmisher
10 × 2 melee (pierce) (first strike)
6 × 3 ranged (pierce)
L3
Equite
(image)
Cost:40
HP:62
XP:100
MP:6
skirmisher
14 × 2 melee (pierce) (first strike)
6 × 4 ranged (pierce)
L0 ♟
Sapper
(image)
Cost:9
HP:12
XP:100
MP:5
5 × 0 sapper (fire) (Sapper)
L1 ♟
Slinger
(image)
Cost:12
HP:30
XP:39
MP:5
4 × 2 melee (impact)
8 × 2 ranged (impact)
L2
Flinger
(image)
Cost:25
HP:47
XP:80
MP:5
7 × 2 melee (impact)
8 × 3 ranged (impact)
L2
Spiker
(image)
Cost:28
HP:44
XP:80
MP:5
5 × 3 melee (impact)
8 × 2 ranged (blade) (slows)
L1 ♟
Standard
(image)
Cost:19
HP:36
XP:44
MP:5
Standard
3 × 3 melee (blade)
10 × 1 ranged (pierce)
L2 ♚
Centurion
(image)
Cost:40
HP:52
XP:100
MP:5
Standard, leadership
5 × 3 melee (blade)
10 × 2 ranged (pierce)
L3
Primus
(image)
Cost:50
HP:63
XP:140
MP:5
Standard, leadership
5 × 4 melee (blade)
14 × 2 ranged (pierce)
L4
Legatus
(image)
Cost:65
HP:78
XP:200
MP:6
Standard, leadership
7 × 4 melee (blade)
18 × 2 ranged (pierce)
Sea States
L1 ♟
Alchemist
(image)
Cost:17
HP:25
XP:50
MP:5
2 × 2 melee (blade)
2 × 3 ranged (arcane) (poison)
1 × 5 ranged (arcane) (slows)
L2 ♚
Concoctionist
(image)
Cost:28
HP:38
XP:50
MP:5
6 × 2 melee (blade)
6 × 4 ranged (arcane) (poison)
5 × 5 ranged (arcane) (slows)
L2 ♚
Doctor
(image)
Cost:32
HP:34
XP:100
MP:5
cures, heals +8
3 × 3 melee (blade)
4 × 5 ranged (arcane) (slows)
L1 ♟
Boatsman
(image)
Cost:13
HP:32
XP:38
MP:6
steadfast
5 × 3 melee (impact)
L2
Turtle
(image)
Cost:26
HP:50
XP:78
MP:6
steadfast
6 × 4 melee (impact)
L3
Snapper
(image)
Cost:39
HP:64
XP:100
MP:7
steadfast
8 × 4 melee (impact)
12 × 3 melee (blade)
L1 ♟
Composite Bowman
(image)
Cost:17
HP:32
XP:44
MP:5
5 × 2 melee (blade)
7 × 3 ranged (pierce)
L2 ♚
Veteran Bowman
(image)
Cost:33
HP:47
XP:78
MP:5
7 × 2 melee (blade)
8 × 4 ranged (pierce)
L3
Elite Bowman
(image)
Cost:42
HP:59
XP:100
MP:5
11 × 2 melee (blade)
9 × 5 ranged (pierce)
L1 ♟
Horse Archer
(image)
Cost:18
HP:32
XP:45
MP:8
3 × 3 melee (blade)
6 × 3 ranged (pierce)
L2
Sagiharii
(image)
Cost:37
HP:50
XP:96
MP:8
5 × 3 melee (blade)
8 × 3 ranged (pierce)
L3
Clibbanarii
(image)
Cost:45
HP:66
XP:110
MP:8
8 × 3 melee (blade)
9 × 4 ranged (pierce)
L1 ♟
Loyalist
(image)
Cost:17
HP:33
XP:37
MP:6
5 × 4 melee (impact) (dauntless)
L2 ♚
Vassal
(image)
Cost:28
HP:50
XP:70
MP:6
8 × 4 melee (impact) (dauntless)
L3
Liegeman
(image)
Cost:38
HP:65
XP:120
MP:6
11 × 4 melee (impact) (dauntless)
L1 ♟
Paddle Ship
(image)
Cost:22
HP:42
XP:60
MP:8
3 × 2 melee (blade)
10 × 2 artillery (impact)
L2
Paddle Warship
(image)
Cost:40
HP:62
XP:120
MP:8
4 × 4 melee (blade)
15 × 2 artillery (impact)
3 × 4 ranged (impact) (poison)
L3
Paddle Frigate
(image)
Cost:60
HP:82
XP:120
MP:8
5 × 4 melee (blade)
15 × 3 artillery (impact)
5 × 4 ranged (impact) (poison)
L1 ♟
Regimenteer
(image)
Cost:14
HP:37
XP:42
MP:5
10 × 2 melee (blade)
L2 ♚
Guild Officer
(image)
Cost:35
HP:49
XP:90
MP:6
leadership
13 × 2 melee (blade)
L3
Merchant Lord
(image)
Cost:50
HP:64
XP:90
MP:6
leadership
19 × 2 melee (blade)
L2 ♚
Retainer
(image)
Cost:29
HP:53
XP:80
MP:5
11 × 3 melee (blade)
L3
House Guard
(image)
Cost:40
HP:64
XP:100
MP:5
15 × 3 melee (blade)
L1 ♟
Rider
(image)
Cost:16
HP:37
XP:42
MP:8
4 × 4 melee (blade)
L2
Raider
(image)
Cost:32
HP:60
XP:80
MP:8
7 × 4 melee (blade)
L3
Cataphract
(image)
Cost:43
HP:78
XP:115
MP:8
11 × 4 melee (blade)
Last updated on Wed Mar 20 02:48:55 2024.