עליית ווסנות'

אל-מתים
L3
גבירה ערפדית
(image)
Cost:60
HP:52
XP:150
MP:8
10 × 3 קפא"פ (חותך) (יניקה)
9 × 2 טווח רחוק (חודר) (יניקה)
L2
מוכר
(image)
Cost:40
HP:36
XP:100
MP:8
5 × 5 קפא"פ (חותך)
בני-אדם
L1
Wesfolk Outcast
(image)
Cost:18
HP:33
XP:40
MP:7
distract, מנהיגות
5 × 2 קפא"פ (מוחץ)
4 × 3 טווח רחוק (מוחץ)
L2
Wesfolk Lady
(image)
Cost:36
HP:46
XP:80
MP:7
מנהיגות, distract
8 × 2 קפא"פ (מוחץ)
6 × 3 טווח רחוק (מוחץ)
L3
Wesfolk Leader
(image)
Cost:60
HP:62
XP:150
MP:7
מנהיגות, distract
12 × 2 קפא"פ (מוחץ)
8 × 4 טווח רחוק (מוחץ)
L3
מלך לוחם
(image)
Cost:40
HP:64
XP:150
MP:6
מנהיגות
13 × 3 קפא"פ (מוחץ)
L0
צעיר אציל
(image)
Cost:10
HP:24
XP:12
MP:5
4 × 2 קפא"פ (מוחץ)
L1
לוחם אציל
(image)
Cost:20
HP:36
XP:40
MP:6
7 × 3 קפא"פ (חותך)
L2
מפקד אציל
(image)
Cost:38
HP:48
XP:90
MP:6
מנהיגות
8 × 4 קפא"פ (חותך)
6 × 3 טווח רחוק (חודר)
L3
לורד אציל
(image)
Cost:60
HP:64
XP:150
MP:6
מנהיגות
11 × 4 קפא"פ (חותך)
8 × 3 טווח רחוק (חודר)
ווסים
L0
Wose Sapling
(image)
Cost:10
HP:26
XP:25
MP:4
6 × 2 קפא"פ (מוחץ)
L1
ווס
(image)
Cost:20
HP:52
XP:40
MP:4
מארב, התחדשות
13 × 2 קפא"פ (מוחץ)
L2
זקן ווסים
(image)
Cost:31
HP:64
XP:100
MP:4
מארב, התחדשות
19 × 2 קפא"פ (מוחץ)
L3
ווס עתיק
(image)
Cost:48
HP:80
XP:150
MP:4
מארב, התחדשות
25 × 2 קפא"פ (מוחץ)
Last updated on Wed Mar 20 02:44:40 2024.