Tiến vào bóng tối

Con người
L2
Nữ bá tước biên giới
(image)
Cost:50
HP:46
XP:100
MP:7
đột nhập
7 × 2 cận chiến (va đập)
6 × 3 từ xa (va đập)
L1
Pháp sư tập sự
(image)
Cost:15
HP:38
XP:60
MP:6
4 × 3 cận chiến (chém)
6 × 2 từ xa (va đập) (phép thuật)
L2
Pháp sư gọi hồn tập sự
(image)
Cost:None
HP:52
XP:90
MP:6
6 × 3 cận chiến (chém)
13 × 2 từ xa (lạnh) (phép thuật)
9 × 2 từ xa (bí kíp) (phép thuật)
L3
Pháp sư bóng tối
(image)
Cost:50
HP:67
XP:150
MP:6
5 × 3 cận chiến (chém) (phép thuật)
15 × 2 từ xa (lạnh) (phép thuật)
10 × 2 từ xa (bí kíp) (phép thuật)
Last updated on Wed Mar 20 02:43:12 2024.