Đội bảo vệ phương nam

Con người
L1
Chỉ huy cấp thấp
(image)
Cost:19
HP:34
XP:45
MP:6
lãnh đạo
6 × 3 cận chiến (đâm)
L2
Chỉ huy kỵ binh
(image)
Cost:40
HP:52
XP:80
MP:7
lãnh đạo
8 × 3 cận chiến (đâm) (xung kích)
13 × 2 cận chiến (va đập)
L3
Tướng cưỡi ngựa
(image)
Cost:70
HP:68
XP:150
MP:8
lãnh đạo
11 × 3 cận chiến (đâm) (xung kích)
19 × 2 cận chiến (va đập)
L2
Trung úy bộ binh
(image)
Cost:35
HP:48
XP:75
MP:5
lãnh đạo
10 × 3 cận chiến (chém)
L3
Chỉ huy bộ binh
(image)
Cost:70
HP:64
XP:150
MP:5
lãnh đạo
10 × 4 cận chiến (chém)
10 × 2 cận chiến (va đập) (chậm)
Quái vật
L3
Cuống mắt
(image)
Cost:30
HP:68
XP:150
MP:1
tái tạo
8 × 1 cận chiến (va đập)
13 × 3 từ xa (bí kíp) (bòn rút)
Last updated on Wed Mar 20 02:44:55 2024.