Anh hùng quỷ núi

(image)

Một số quỷ núi khi sinh ra có một phần sức mạnh và sức sống khác thường đặc trưng cho chủng tộc của chúng. Trong một xã hội mà sức mạnh tạo nên quyền lực, đồng loại tôn vinh chúng là anh hùng.

Special Notes: This unit regenerates, which allows it to heal as though always stationed in a village.

(portrait)

Information

Advances from:
Advances to: Quỷ núi vĩ đại
Cost: 30
HP: 60
Moves: 5
XP: 52
Cấp độ: 2
Phân loại: hỗn độn
Id: Troll Hero
Abilities: tái tạo

Attacks (damage × count)

(image)búa
cận chiến
12 × 3
va đập

Sức kháng cự

(icon) chém20% (icon) đâm20%
(icon) va đập0% (icon) lửa0%
(icon) lạnh0% (icon) bí kíp-10%

Terrain

TerrainMovement CostDefense
(icon) Cát230%
(icon) Fake Shroud0%
(icon) Hang động140%
(icon) Không thể đi bộ qua0%
(icon) Làng140%
(icon) Lâu đài140%
(icon) Núi260%
(icon) Nước nông220%
(icon) Nước sâu0%
(icon) Nấm250%
(icon) Rừng240%
(icon) Đá ngầm ven biển230%
(icon) Đóng băng220%
(icon) Đất phẳng130%
(icon) Đầm lầy220%
(icon) Đồi150%
Last updated on Wed Mar 20 02:42:09 2024.