Quỷ núi bé con

(image)

Mô tả quỷ núi là bé con là một điều nghịch dụ, vì cơ thể của chúng đã cứng cáp hơn nhiều cơ thể của một người trưởng thành. Chúng vụng về và chưa có khả năng đi vững, mà vẫn phải bò lóng ngóng trên cả tứ chi, nhưng khó khăn do điều này được bù lại bằng sức mạnh thô bạo của chủng tộc quỷ núi.

Special Notes: This unit regenerates, which allows it to heal as though always stationed in a village.

(portrait)

Information

Advances from:
Advances to: Quỷ núi, Quỷ núi quăng đá
Cost: 13
HP: 42
Moves: 4
XP: 36
Cấp độ: 1
Phân loại: hỗn độn
Id: Troll Whelp
Abilities: tái tạo

Attacks (damage × count)

(image)nắm đấm
cận chiến
7 × 2
va đập

Sức kháng cự

(icon) chém20% (icon) đâm20%
(icon) va đập0% (icon) lửa0%
(icon) lạnh0% (icon) bí kíp-10%

Terrain

TerrainMovement CostDefense
(icon) Cát230%
(icon) Fake Shroud0%
(icon) Hang động140%
(icon) Không thể đi bộ qua0%
(icon) Làng140%
(icon) Lâu đài140%
(icon) Núi260%
(icon) Nước nông220%
(icon) Nước sâu0%
(icon) Nấm250%
(icon) Rừng240%
(icon) Đá ngầm ven biển230%
(icon) Đóng băng220%
(icon) Đất phẳng130%
(icon) Đầm lầy220%
(icon) Đồi150%
Last updated on Wed Feb 21 02:53:40 2024.