War of Life and Death

Bats
L0
Vampire Bat
(image)
Cost:13
HP:16
XP:22
MP:8
4 × 2 melee (blade) (drains)
L1
Blood Bat
(image)
Cost:21
HP:27
XP:70
MP:9
5 × 3 melee (blade) (drains)
L2
Dread Bat
(image)
Cost:34
HP:33
XP:174
MP:9
6 × 4 melee (blade) (drains)
L3
Doom Bat
(image)
Cost:50
HP:40
XP:150
MP:9
7 × 5 melee (blade) (drains)
L0
Vampire Bat
(image)
Cost:13
HP:16
XP:22
MP:8
4 × 2 melee (blade) (drains)
L1
Blood Bat
(image)
Cost:21
HP:27
XP:70
MP:9
5 × 3 melee (blade) (drains)
L2
Dread Bat
(image)
Cost:34
HP:33
XP:100
MP:9
6 × 4 melee (blade) (drains)
L3
Doom Bat
(image)
Cost:50
HP:40
XP:150
MP:9
7 × 5 melee (blade) (drains)
Drakes
L1
Drake Clasher
(image)
Cost:19
HP:43
XP:45
MP:5
5 × 4 melee (blade)
6 × 4 melee (pierce) (first strike)
L2
Drake Arbiter
(image)
Cost:31
HP:62
XP:105
MP:5
11 × 3 melee (blade)
17 × 2 melee (pierce) (first strike)
L3
Drake Warden
(image)
Cost:46
HP:82
XP:160
MP:5
16 × 3 melee (blade)
23 × 2 melee (pierce) (first strike)
L4
Drake Grand Keeper
(image)
Cost:67
HP:95
XP:220
MP:5
20 × 3 melee (blade)
27 × 2 melee (pierce) (first strike)
L5
Drake Imperial
(image)
Cost:78
HP:116
XP:200
MP:5
28 × 1 melee (pierce) (charge)
23 × 3 melee (blade)
33 × 2 melee (pierce) (first strike)
L2
Drake Thrasher
(image)
Cost:31
HP:66
XP:95
MP:5
8 × 4 melee (blade)
6 × 5 melee (pierce)
10 × 3 melee (impact)
L3
Drake Enforcer
(image)
Cost:44
HP:85
XP:162
MP:5
11 × 4 melee (blade)
14 × 3 melee (impact)
8 × 5 melee (pierce)
L4
Drake Conqueror
(image)
Cost:68
HP:96
XP:200
MP:5
15 × 4 melee (blade)
18 × 3 melee (impact)
12 × 5 melee (pierce)
L5
Drake High Champion
(image)
Cost:68
HP:120
XP:220
MP:5
18 × 4 melee (blade)
22 × 3 melee (impact)
14 × 5 melee (pierce)
L1
Drake Fighter
(image)
Cost:17
HP:39
XP:42
MP:6
7 × 3 melee (blade)
3 × 3 ranged (fire)
L2
Drake Warrior
(image)
Cost:30
HP:60
XP:70
MP:6
11 × 3 melee (blade)
5 × 3 ranged (fire)
L3
Drake Blademaster
(image)
Cost:47
HP:80
XP:175
MP:6
16 × 3 melee (blade)
8 × 3 ranged (fire)
L4
Drake Talon
(image)
Cost:68
HP:91
XP:195
MP:6
20 × 3 melee (blade)
12 × 3 ranged (fire)
L5
Drake Kensai Prime
(image)
Cost:85
HP:102
XP:208
MP:6
24 × 3 melee (blade)
15 × 3 ranged (fire)
L2
Drake Sword
(image)
Cost:32
HP:52
XP:90
MP:6
7 × 5 melee (blade)
3 × 4 ranged (fire)
L3
Drake Swordmaster
(image)
Cost:51
HP:70
XP:220
MP:6
11 × 5 melee (blade)
4 × 4 ranged (fire)
L4
Drake Great Sword
(image)
Cost:79
HP:85
XP:180
MP:6
15 × 5 melee (blade)
6 × 4 ranged (fire)
L1
Drake Burner
(image)
Cost:21
HP:42
XP:43
MP:5
7 × 2 melee (blade)
6 × 4 ranged (fire)
L2
Drake Flare
(image)
Cost:34
HP:55
XP:80
MP:5
8 × 3 melee (blade)
6 × 4 ranged (fire)
L3
Drake Flameheart
(image)
Cost:51
HP:72
XP:185
MP:5
11 × 3 melee (blade)
8 × 4 ranged (fire)
L4
Drake Firestorm
(image)
Cost:68
HP:80
XP:254
MP:5
leadership
14 × 3 melee (blade)
12 × 4 ranged (fire)
L5
Drake Obliterator
(image)
Cost:79
HP:88
XP:195
MP:6
leadership
17 × 3 melee (blade)
15 × 4 ranged (fire)
L3
Drake Noble
(image)
Cost:55
HP:79
XP:178
MP:5
leadership
8 × 4 melee (blade)
10 × 3 melee (impact) (devoted)
6 × 5 ranged (fire)
L4
Drake Chancellor
(image)
Cost:72
HP:85
XP:250
MP:5
leadership
12 × 4 melee (blade)
14 × 3 melee (impact) (devoted)
7 × 5 ranged (fire)
L5
Drake Fire Lord
(image)
Cost:84
HP:96
XP:250
MP:5
leadership
15 × 4 melee (blade)
18 × 3 melee (impact) (devoted)
10 × 5 ranged (fire)
L2
Fire Drake
(image)
Cost:34
HP:63
XP:80
MP:5
9 × 2 melee (blade)
7 × 5 ranged (fire)
L3
Inferno Drake
(image)
Cost:51
HP:82
XP:190
MP:5
12 × 2 melee (blade)
8 × 6 ranged (fire)
L4
Armageddon Drake
(image)
Cost:85
HP:98
XP:265
MP:5
15 × 2 melee (blade)
12 × 6 ranged (fire)
L5
Apocalypse Drake
(image)
Cost:110
HP:110
XP:260
MP:5
19 × 2 melee (blade)
14 × 6 ranged (fire) (afterburn)
L1
Drake Glider
(image)
Cost:16
HP:32
XP:35
MP:8
6 × 2 melee (impact)
3 × 3 ranged (fire) (marksman)
L2
Sky Drake
(image)
Cost:30
HP:45
XP:80
MP:9
6 × 3 melee (impact)
5 × 3 ranged (fire) (marksman)
L3
Hurricane Drake
(image)
Cost:43
HP:58
XP:155
MP:9
8 × 3 melee (impact)
8 × 3 ranged (fire) (marksman)
L4
Maelstrom Drake
(image)
Cost:57
HP:68
XP:180
MP:10
10 × 3 melee (impact) (shock)
12 × 3 ranged (fire) (marksman)
L4
Armageddon Drake
(image)
Cost:85
HP:98
XP:200
MP:5
15 × 2 melee (blade)
12 × 6 ranged (fire)
L5
Apocalypse Drake
(image)
Cost:110
HP:110
XP:260
MP:5
19 × 2 melee (blade)
14 × 6 ranged (fire) (afterburn)
L1
Drake Burner
(image)
Cost:21
HP:42
XP:43
MP:5
7 × 2 melee (blade)
6 × 4 ranged (fire)
L2
Drake Flare
(image)
Cost:35
HP:55
XP:80
MP:5
leadership
8 × 3 melee (blade)
6 × 4 ranged (fire)
L3
Drake Flameheart
(image)
Cost:51
HP:72
XP:150
MP:5
leadership
11 × 3 melee (blade)
8 × 4 ranged (fire)
L4
Drake Firestorm
(image)
Cost:68
HP:80
XP:254
MP:5
leadership
14 × 3 melee (blade)
12 × 4 ranged (fire)
L5
Drake Obliterator
(image)
Cost:79
HP:88
XP:195
MP:6
leadership
17 × 3 melee (blade)
15 × 4 ranged (fire)
L3
Drake Noble
(image)
Cost:55
HP:79
XP:178
MP:5
leadership
8 × 4 melee (blade)
10 × 3 melee (impact) (devoted)
6 × 5 ranged (fire)
L4
Drake Chancellor
(image)
Cost:72
HP:85
XP:250
MP:5
leadership
12 × 4 melee (blade)
14 × 3 melee (impact) (devoted)
7 × 5 ranged (fire)
L5
Drake Fire Lord
(image)
Cost:84
HP:96
XP:250
MP:5
leadership
15 × 4 melee (blade)
18 × 3 melee (impact) (devoted)
10 × 5 ranged (fire)
L1
Drake Clasher
(image)
Cost:19
HP:43
XP:45
MP:5
5 × 4 melee (blade)
6 × 4 melee (pierce) (first strike)
L2
Drake Arbiter
(image)
Cost:31
HP:62
XP:105
MP:5
11 × 3 melee (blade)
17 × 2 melee (pierce) (first strike)
L3
Drake Warden
(image)
Cost:46
HP:82
XP:150
MP:5
16 × 3 melee (blade)
23 × 2 melee (pierce) (first strike)
L4
Drake Grand Keeper
(image)
Cost:67
HP:95
XP:220
MP:5
20 × 3 melee (blade)
27 × 2 melee (pierce) (first strike)
L5
Drake Imperial
(image)
Cost:78
HP:116
XP:200
MP:5
28 × 1 melee (pierce) (charge)
23 × 3 melee (blade)
33 × 2 melee (pierce) (first strike)
L2
Drake Thrasher
(image)
Cost:31
HP:66
XP:95
MP:5
8 × 4 melee (blade)
6 × 5 melee (pierce)
10 × 3 melee (impact)
L3
Drake Enforcer
(image)
Cost:44
HP:85
XP:150
MP:5
11 × 4 melee (blade)
14 × 3 melee (impact)
8 × 5 melee (pierce)
L4
Drake Conqueror
(image)
Cost:68
HP:96
XP:200
MP:5
15 × 4 melee (blade)
18 × 3 melee (impact)
12 × 5 melee (pierce)
L5
Drake High Champion
(image)
Cost:68
HP:120
XP:220
MP:5
18 × 4 melee (blade)
22 × 3 melee (impact)
14 × 5 melee (pierce)
L1
Drake Fighter
(image)
Cost:17
HP:39
XP:42
MP:6
7 × 3 melee (blade)
3 × 3 ranged (fire)
L2
Drake Sword
(image)
Cost:32
HP:52
XP:90
MP:6
7 × 5 melee (blade)
3 × 4 ranged (fire)
L3
Drake Swordmaster
(image)
Cost:51
HP:70
XP:220
MP:6
11 × 5 melee (blade)
4 × 4 ranged (fire)
L4
Drake Great Sword
(image)
Cost:79
HP:85
XP:180
MP:6
15 × 5 melee (blade)
6 × 4 ranged (fire)
L2
Drake Warrior
(image)
Cost:30
HP:60
XP:70
MP:6
11 × 3 melee (blade)
5 × 3 ranged (fire)
L3
Drake Blademaster
(image)
Cost:47
HP:80
XP:150
MP:6
16 × 3 melee (blade)
8 × 3 ranged (fire)
L4
Drake Talon
(image)
Cost:68
HP:91
XP:195
MP:6
20 × 3 melee (blade)
12 × 3 ranged (fire)
L5
Drake Kensai Prime
(image)
Cost:85
HP:102
XP:208
MP:6
24 × 3 melee (blade)
15 × 3 ranged (fire)
L1
Drake Glider
(image)
Cost:16
HP:32
XP:35
MP:8
6 × 2 melee (impact)
3 × 3 ranged (fire) (marksman)
L2
Sky Drake
(image)
Cost:30
HP:45
XP:80
MP:9
6 × 3 melee (impact)
5 × 3 ranged (fire) (marksman)
L3
Hurricane Drake
(image)
Cost:43
HP:58
XP:150
MP:9
8 × 3 melee (impact)
8 × 3 ranged (fire) (marksman)
L4
Maelstrom Drake
(image)
Cost:57
HP:68
XP:180
MP:10
10 × 3 melee (impact) (shock)
12 × 3 ranged (fire) (marksman)
Dunefolk
L1
Dune Herbalist
(image)
Cost:17
HP:26
XP:39
MP:5
7 × 2 melee (impact)
L2
Dune Apothecary
(image)
Cost:33
HP:39
XP:85
MP:5
9 × 3 melee (impact)
L3
Desert Guru
(image)
Cost:56
HP:50
XP:220
MP:5
cures, heals +8, heals +12, regenerates
13 × 3 melee (impact)
11 × 3 melee (fire)
L4
Desert Elder
(image)
Cost:79
HP:61
XP:200
MP:5
cures, heals +8, heals +12, regenerates
16 × 3 melee (impact)
14 × 3 melee (fire)
L3
Desert Nobleman
(image)
Cost:53
HP:49
XP:150
MP:5
cures, heals +8, regenerates, leadership
10 × 3 melee (impact) (enchanted)
19 × 1 ranged (arcane) (enchanted)
L1
Dune Burner
(image)
Cost:19
HP:31
XP:70
MP:5
8 × 2 melee (fire)
6 × 3 ranged (fire)
L2
Dune Scorcher
(image)
Cost:32
HP:44
XP:70
MP:5
10 × 2 melee (fire)
8 × 3 ranged (fire)
L3
Dune Firetrooper
(image)
Cost:50
HP:51
XP:185
MP:5
10 × 3 melee (fire)
9 × 4 ranged (fire)
L4
Dune Blazer
(image)
Cost:75
HP:63
XP:190
MP:5
14 × 3 melee (fire)
13 × 4 ranged (fire)
L5
Dune Great Flame
(image)
Cost:88
HP:72
XP:184
MP:5
17 × 3 melee (fire)
16 × 4 ranged (fire)
L1
Dune Piercer
(image)
Cost:21
HP:38
XP:42
MP:6
20 × 1 melee (pierce)
6 × 3 melee (impact)
L2
Dune Raider
(image)
Cost:32
HP:48
XP:70
MP:7
8 × 3 melee (impact)
7 × 3 ranged (pierce)
L3
Dune Marauder
(image)
Cost:52
HP:57
XP:180
MP:7
10 × 3 melee (impact)
9 × 3 ranged (pierce)
L4
Dune Destroyer
(image)
Cost:65
HP:69
XP:180
MP:7
14 × 3 melee (impact)
13 × 3 ranged (pierce)
L2
Dune Sunderer
(image)
Cost:33
HP:50
XP:70
MP:6
29 × 1 melee (pierce)
9 × 3 melee (impact)
L3
Dune Cataphract
(image)
Cost:61
HP:65
XP:190
MP:6
44 × 1 melee (pierce)
14 × 3 melee (impact)
L4
Dune Annihilator
(image)
Cost:72
HP:75
XP:280
MP:6
56 × 1 melee (pierce)
18 × 3 melee (impact)
L5
Dune Conqueror
(image)
Cost:89
HP:92
XP:220
MP:6
68 × 1 melee (pierce)
22 × 3 melee (impact)
L1
Dune Rider
(image)
Cost:16
HP:34
XP:42
MP:7
5 × 2 melee (impact)
7 × 3 ranged (pierce)
L2
Dune Raider
(image)
Cost:32
HP:48
XP:70
MP:7
8 × 3 melee (impact)
7 × 3 ranged (pierce)
L3
Dune Marauder
(image)
Cost:52
HP:57
XP:180
MP:7
10 × 3 melee (impact)
9 × 3 ranged (pierce)
L4
Dune Destroyer
(image)
Cost:65
HP:69
XP:180
MP:7
14 × 3 melee (impact)
13 × 3 ranged (pierce)
L2
Dune Swiftrider
(image)
Cost:33
HP:39
XP:64
MP:8
7 × 2 melee (impact)
9 × 4 ranged (pierce)
L3
Dune Windrider
(image)
Cost:50
HP:47
XP:180
MP:8
8 × 3 melee (impact)
10 × 5 ranged (pierce)
L4
Dune Maven
(image)
Cost:64
HP:55
XP:150
MP:9
10 × 3 melee (impact)
14 × 5 ranged (pierce)
L3
Dune Airist
(image)
Cost:55
HP:44
XP:195
MP:9
9 × 6 ranged (pierce)
20 × 2 ranged (pierce)
L1
Dune Rover
(image)
Cost:15
HP:32
XP:44
MP:6
5 × 3 melee (blade)
6 × 3 ranged (pierce)
L2
Dune Explorer
(image)
Cost:33
HP:50
XP:80
MP:6
8 × 4 melee (blade)
8 × 4 ranged (pierce)
L3
Dune Ranger
(image)
Cost:52
HP:65
XP:170
MP:6
10 × 4 melee (blade)
10 × 4 ranged (pierce)
L4
Dune Confronter
(image)
Cost:67
HP:72
XP:175
MP:6
14 × 4 melee (blade)
14 × 4 ranged (pierce)
L5
Dune Challenger
(image)
Cost:77
HP:84
XP:200
MP:6
17 × 4 melee (blade)
17 × 4 ranged (pierce)
L3
Dune Stalker
(image)
Cost:52
HP:59
XP:190
MP:6
10 × 3 melee (blade)
13 × 4 ranged (pierce)
L4
Dune Shadower
(image)
Cost:68
HP:67
XP:220
MP:6
13 × 3 melee (blade)
16 × 4 ranged (pierce)
L5
Dune Legacier
(image)
Cost:79
HP:86
XP:200
MP:6
17 × 3 melee (blade)
19 × 4 ranged (pierce) (precision)
L2
Dune Skirmisher
(image)
Cost:33
HP:46
XP:65
MP:6
9 × 4 melee (blade)
L3
Dune Harrier
(image)
Cost:56
HP:58
XP:195
MP:6
10 × 5 melee (blade)
L4
Dune Oppressor
(image)
Cost:72
HP:67
XP:200
MP:6
skirmisher
13 × 5 melee (blade)
L1
Dune Soldier
(image)
Cost:18
HP:40
XP:47
MP:5
9 × 2 melee (blade) (marksman)
L2
Dune Spearguard
(image)
Cost:29
HP:58
XP:75
MP:5
15 × 2 melee (pierce) (first strike)
L3
Dune Spearmaster
(image)
Cost:51
HP:70
XP:185
MP:5
15 × 3 melee (pierce) (first strike)
L4
Dune Guardian
(image)
Cost:66
HP:75
XP:215
MP:5
steadfast
16 × 3 melee (pierce) (first strike)
L2
Dune Swordsman
(image)
Cost:31
HP:58
XP:75
MP:5
13 × 2 melee (blade) (marksman)
10 × 1 melee (impact) (slows)
L3
Dune Blademaster
(image)
Cost:52
HP:70
XP:178
MP:5
13 × 3 melee (blade) (marksman)
11 × 2 melee (impact) (slows)
L4
Dune Warmaster
(image)
Cost:78
HP:82
XP:305
MP:5
13 × 4 melee (blade) (marksman)
11 × 3 melee (impact) (slows)
L5
Grand Desert Sultan
(image)
Cost:88
HP:94
XP:220
MP:5
13 × 5 melee (blade) (marksman)
15 × 3 melee (impact) (slows)
L1
Dune Burner
(image)
Cost:19
HP:31
XP:44
MP:5
8 × 2 melee (fire)
6 × 3 ranged (fire)
L2
Dune Scorcher
(image)
Cost:35
HP:44
XP:70
MP:5
10 × 2 melee (fire)
8 × 3 ranged (fire)
L3
Dune Firetrooper
(image)
Cost:50
HP:51
XP:150
MP:5
10 × 3 melee (fire)
9 × 4 ranged (fire)
L4
Dune Blazer
(image)
Cost:75
HP:63
XP:190
MP:5
14 × 3 melee (fire)
13 × 4 ranged (fire)
L5
Dune Great Flame
(image)
Cost:88
HP:72
XP:184
MP:5
17 × 3 melee (fire)
16 × 4 ranged (fire)
L5
Dune Grand Protector
(image)
Cost:66
HP:88
XP:190
MP:5
steadfast, initiative
20 × 3 melee (pierce) (first strike)
L1
Dune Herbalist
(image)
Cost:17
HP:26
XP:39
MP:5
heals +8
7 × 2 melee (impact)
L2
Dune Apothecary
(image)
Cost:33
HP:39
XP:100
MP:5
cures, heals +8, regenerates
9 × 3 melee (impact)
L3
Desert Guru
(image)
Cost:56
HP:50
XP:220
MP:5
cures, heals +8, heals +12, regenerates
13 × 3 melee (impact)
11 × 3 melee (fire)
L4
Desert Elder
(image)
Cost:79
HP:61
XP:200
MP:5
cures, heals +8, heals +12, regenerates
16 × 3 melee (impact)
14 × 3 melee (fire)
L3
Desert Nobleman
(image)
Cost:53
HP:49
XP:150
MP:5
cures, heals +8, regenerates, leadership
10 × 3 melee (impact) (enchanted)
19 × 1 ranged (arcane) (enchanted)
L1
Dune Piercer
(image)
Cost:21
HP:38
XP:42
MP:6
20 × 1 melee (pierce)
6 × 3 melee (impact)
L2
Dune Raider
(image)
Cost:34
HP:48
XP:70
MP:7
8 × 3 melee (impact)
7 × 3 ranged (pierce)
L3
Dune Marauder
(image)
Cost:52
HP:57
XP:150
MP:7
10 × 3 melee (impact)
9 × 3 ranged (pierce)
L4
Dune Destroyer
(image)
Cost:65
HP:69
XP:180
MP:7
14 × 3 melee (impact)
13 × 3 ranged (pierce)
L2
Dune Sunderer
(image)
Cost:40
HP:50
XP:70
MP:6
29 × 1 melee (pierce)
9 × 3 melee (impact)
L3
Dune Cataphract
(image)
Cost:61
HP:65
XP:150
MP:6
44 × 1 melee (pierce)
14 × 3 melee (impact)
L4
Dune Annihilator
(image)
Cost:72
HP:75
XP:280
MP:6
56 × 1 melee (pierce)
18 × 3 melee (impact)
L5
Dune Conqueror
(image)
Cost:89
HP:92
XP:220
MP:6
68 × 1 melee (pierce)
22 × 3 melee (impact)
L1
Dune Rider
(image)
Cost:16
HP:34
XP:42
MP:7
5 × 2 melee (impact)
7 × 3 ranged (pierce)
L2
Dune Raider
(image)
Cost:34
HP:48
XP:70
MP:7
8 × 3 melee (impact)
7 × 3 ranged (pierce)
L3
Dune Marauder
(image)
Cost:52
HP:57
XP:150
MP:7
10 × 3 melee (impact)
9 × 3 ranged (pierce)
L4
Dune Destroyer
(image)
Cost:65
HP:69
XP:180
MP:7
14 × 3 melee (impact)
13 × 3 ranged (pierce)
L2
Dune Swiftrider
(image)
Cost:35
HP:39
XP:64
MP:8
7 × 2 melee (impact)
9 × 4 ranged (pierce)
L3
Dune Airist
(image)
Cost:55
HP:44
XP:195
MP:9
9 × 6 ranged (pierce)
20 × 2 ranged (pierce)
L3
Dune Windrider
(image)
Cost:50
HP:47
XP:150
MP:8
8 × 3 melee (impact)
10 × 5 ranged (pierce)
L4
Dune Maven
(image)
Cost:64
HP:55
XP:150
MP:9
10 × 3 melee (impact)
14 × 5 ranged (pierce)
L1
Dune Rover
(image)
Cost:15
HP:32
XP:44
MP:6
5 × 3 melee (blade)
6 × 3 ranged (pierce)
L2
Dune Explorer
(image)
Cost:35
HP:50
XP:80
MP:6
8 × 4 melee (blade)
8 × 4 ranged (pierce)
L3
Dune Ranger
(image)
Cost:52
HP:65
XP:150
MP:6
10 × 4 melee (blade)
10 × 4 ranged (pierce)
L4
Dune Confronter
(image)
Cost:67
HP:72
XP:175
MP:6
14 × 4 melee (blade)
14 × 4 ranged (pierce)
L5
Dune Challenger
(image)
Cost:77
HP:84
XP:200
MP:6
17 × 4 melee (blade)
17 × 4 ranged (pierce)
L3
Dune Stalker
(image)
Cost:52
HP:59
XP:190
MP:6
10 × 3 melee (blade)
13 × 4 ranged (pierce)
L4
Dune Shadower
(image)
Cost:68
HP:67
XP:220
MP:6
13 × 3 melee (blade)
16 × 4 ranged (pierce)
L5
Dune Legacier
(image)
Cost:79
HP:86
XP:200
MP:6
17 × 3 melee (blade)
19 × 4 ranged (pierce) (precision)
L2
Dune Skirmisher
(image)
Cost:35
HP:46
XP:65
MP:6
skirmisher
9 × 4 melee (blade)
L3
Dune Harrier
(image)
Cost:56
HP:58
XP:150
MP:6
skirmisher
10 × 5 melee (blade)
L4
Dune Oppressor
(image)
Cost:72
HP:67
XP:200
MP:6
skirmisher
13 × 5 melee (blade)
L1
Dune Soldier
(image)
Cost:18
HP:40
XP:47
MP:5
9 × 2 melee (blade) (marksman)
L2
Dune Spearguard
(image)
Cost:38
HP:58
XP:75
MP:5
15 × 2 melee (pierce) (first strike)
L3
Dune Spearmaster
(image)
Cost:51
HP:70
XP:150
MP:5
15 × 3 melee (pierce) (first strike)
L4
Dune Guardian
(image)
Cost:66
HP:75
XP:215
MP:5
steadfast
16 × 3 melee (pierce) (first strike)
L2
Dune Swordsman
(image)
Cost:38
HP:58
XP:75
MP:5
13 × 2 melee (blade) (marksman)
10 × 1 melee (impact) (slows)
L3
Dune Blademaster
(image)
Cost:52
HP:70
XP:150
MP:5
13 × 3 melee (blade) (marksman)
11 × 2 melee (impact) (slows)
L4
Dune Warmaster
(image)
Cost:78
HP:82
XP:305
MP:5
13 × 4 melee (blade) (marksman)
11 × 3 melee (impact) (slows)
L5
Grand Desert Sultan
(image)
Cost:88
HP:94
XP:220
MP:5
13 × 5 melee (blade) (marksman)
15 × 3 melee (impact) (slows)
L4
Dune Warmaster
(image)
Cost:78
HP:82
XP:200
MP:5
13 × 4 melee (blade) (marksman)
11 × 3 melee (impact) (slows)
L5
Grand Desert Sultan
(image)
Cost:88
HP:94
XP:220
MP:5
13 × 5 melee (blade) (marksman)
15 × 3 melee (impact) (slows)
Dwarves
L1
Dwarvish Scout
(image)
Cost:18
HP:30
XP:30
MP:5
6 × 3 melee (blade)
8 × 2 ranged (blade)
L2
Dwarvish Pathfinder
(image)
Cost:30
HP:42
XP:60
MP:5
8 × 3 melee (blade)
8 × 3 ranged (blade)
L3
Dwarvish Explorer
(image)
Cost:45
HP:60
XP:175
MP:5
10 × 3 melee (blade)
11 × 3 ranged (blade)
L4
Dwarvish Cave Runner
(image)
Cost:59
HP:66
XP:180
MP:6
13 × 3 melee (blade)
20 × 1 ranged (pierce) (precision)
15 × 3 ranged (blade)
L2
Dwarvish Crossbowman
(image)
Cost:31
HP:43
XP:75
MP:4
8 × 2 melee (blade)
14 × 2 ranged (pierce) (marksman)
L3
Dwarvish Arbalestier
(image)
Cost:49
HP:55
XP:220
MP:4
11 × 2 melee (blade)
14 × 3 ranged (pierce) (marksman)
L4
Dwarvish Barrager
(image)
Cost:70
HP:65
XP:200
MP:4
13 × 2 melee (blade)
14 × 4 ranged (pierce) (marksman)
15 × 2 ranged (fire) (explosive)
L1
Dwarvish Ulfserker
(image)
Cost:19
HP:34
XP:42
MP:5
4 × 4 melee (blade) (berserk)
L2
Dwarvish Berserker
(image)
Cost:33
HP:48
XP:85
MP:5
7 × 4 melee (blade) (berserk)
L3
Dwarvish Rampager
(image)
Cost:50
HP:55
XP:150
MP:5
9 × 4 melee (blade) (berserk)
L4
Dwarvish Battlerager
(image)
Cost:66
HP:63
XP:160
MP:5
regenerates
11 × 5 melee (blade) (berserk)
L1
Dwarvish Thunderer
(image)
Cost:17
HP:34
XP:40
MP:4
6 × 2 melee (blade)
18 × 1 ranged (pierce)
L2
Dwarvish Thunderguard
(image)
Cost:30
HP:44
XP:95
MP:4
6 × 3 melee (blade)
28 × 1 ranged (pierce)
L3
Dwarvish Dragonguard
(image)
Cost:46
HP:59
XP:175
MP:4
9 × 3 melee (blade)
40 × 1 ranged (pierce)
L4
Dwarvish Flamecaster
(image)
Cost:75
HP:64
XP:210
MP:4
7 × 3 melee (fire) (afterburn)
30 × 2 ranged (fire)
L4
Dwarvish Royal Dragonier
(image)
Cost:69
HP:68
XP:250
MP:4
11 × 3 melee (blade)
53 × 1 ranged (pierce)
L5
Dwarvish Dragon Bane
(image)
Cost:75
HP:79
XP:180
MP:5
15 × 2 melee (impact) (stun)
13 × 3 melee (blade)
58 × 1 ranged (pierce)
L2
Dwarvish Annalist
(image)
Cost:35
HP:40
XP:120
MP:4
inspire, leadership, leadership, cures
6 × 2 melee (impact) (magical)
6 × 2 ranged (impact) (magical, slows)
L3
Dwarvish Loremaster
(image)
Cost:56
HP:50
XP:250
MP:4
cures, heals +8, inspire, leadership, leadership, leadership
9 × 2 melee (impact) (magical)
6 × 3 ranged (impact) (magical, slows)
L4
Dwarvish High Alchemist
(image)
Cost:75
HP:59
XP:160
MP:4
cures, heals +8, inspire, leadership, leadership, leadership, leadership
13 × 2 melee (impact) (magical)
10 × 3 ranged (impact) (magical, slows)
L1
Dwarvish Fighter
(image)
Cost:16
HP:38
XP:41
MP:4
7 × 3 melee (blade)
8 × 2 melee (impact)
L2
Dwarvish Steelclad
(image)
Cost:32
HP:59
XP:74
MP:4
11 × 3 melee (blade)
14 × 2 melee (impact)
L3
Dwarvish Lord
(image)
Cost:52
HP:79
XP:190
MP:4
15 × 3 melee (blade)
19 × 2 melee (impact)
10 × 1 ranged (blade)
L4
Dwarvish Hero
(image)
Cost:69
HP:85
XP:150
MP:4
21 × 2 melee (impact) (magical)
11 × 4 melee (blade)
11 × 3 ranged (blade)
L4
Dwarvish Regal
(image)
Cost:82
HP:90
XP:280
MP:4
17 × 3 melee (blade)
23 × 2 melee (impact)
30 × 1 melee (impact) (slows)
10 × 2 ranged (blade)
L5
Dwarvish Arch Thane
(image)
Cost:94
HP:104
XP:250
MP:5
20 × 3 melee (blade)
26 × 2 melee (impact)
37 × 1 melee (impact) (slows)
15 × 2 ranged (blade)
L3
Dwarvish Metal Worker
(image)
Cost:54
HP:62
XP:220
MP:4
leadership
14 × 2 melee (impact)
13 × 3 melee (fire)
L4
Dwarvish Smith Master
(image)
Cost:75
HP:70
XP:180
MP:4
leadership
20 × 2 melee (impact) (enchanted)
13 × 4 melee (fire)
14 × 2 ranged (fire) (magical)
L2
Dwarvish Runesmith
(image)
Cost:30
HP:40
XP:86
MP:4
12 × 2 melee (impact) (magical)
L3
Dwarvish Runemaster
(image)
Cost:50
HP:48
XP:185
MP:4
18 × 2 melee (impact) (magical)
L4
Dwarvish Arcanister
(image)
Cost:80
HP:54
XP:275
MP:4
26 × 2 melee (impact) (magical)
L5
Ancient Dwarvish Arcanister
(image)
Cost:101
HP:65
XP:220
MP:4
inspire, leadership, leadership, leadership, leadership, leadership
30 × 2 melee (impact) (magical)
L4
Dwarvish Avalanche
(image)
Cost:76
HP:52
XP:240
MP:5
mountain ambush
14 × 3 melee (cold)
15 × 1 melee (impact) (slows)
20 × 1 ranged (cold) (magical)
L1
Dwarvish Guardsman
(image)
Cost:19
HP:42
XP:47
MP:4
5 × 3 melee (pierce)
5 × 1 ranged (pierce)
L2
Dwarvish Stalwart
(image)
Cost:32
HP:54
XP:85
MP:4
7 × 3 melee (pierce)
8 × 1 ranged (pierce)
L3
Dwarvish Sentinel
(image)
Cost:44
HP:68
XP:175
MP:4
9 × 3 melee (pierce)
11 × 2 ranged (pierce)
L4
Dwarvish Valiant
(image)
Cost:68
HP:82
XP:240
MP:4
steadfast
12 × 3 melee (pierce) (marksman defense)
14 × 2 ranged (pierce) (precision)
L5
Dwarvish Fortressor
(image)
Cost:78
HP:88
XP:170
MP:4
steadfast
15 × 3 melee (pierce) (marksman, marksman defense)
16 × 2 ranged (pierce) (precision)
L3
Dwarvish Rune Warrior
(image)
Cost:54
HP:70
XP:180
MP:5
11 × 4 melee (blade)
16 × 1 ranged (pierce) (devoted)
L4
Dwarvish Rune Lord
(image)
Cost:68
HP:72
XP:160
MP:5
13 × 4 melee (blade) (enchanted)
16 × 2 ranged (pierce) (devoted)
L4
Dwarvish Arcanister
(image)
Cost:80
HP:54
XP:200
MP:4
26 × 2 melee (impact) (magical)
L5
Ancient Dwarvish Arcanister
(image)
Cost:101
HP:65
XP:220
MP:4
inspire, leadership, leadership, leadership, leadership, leadership
30 × 2 melee (impact) (magical)
L2
Dwarvish Bear Rider
(image)
Cost:34
HP:50
XP:95
MP:7
14 × 2 melee (impact) (trample)
7 × 4 melee (blade)
7 × 2 ranged (pierce)
L3
Dwarvish Bear Thunderer
(image)
Cost:51
HP:54
XP:190
MP:8
14 × 2 melee (impact) (trample)
28 × 1 ranged (pierce)
L4
Royal Bear Dragonier
(image)
Cost:79
HP:62
XP:220
MP:8
18 × 2 melee (impact) (trample)
38 × 1 ranged (pierce)
L3
Dwarvish Iron Bear
(image)
Cost:54
HP:62
XP:200
MP:7
17 × 2 melee (impact) (trample)
11 × 2 ranged (pierce)
10 × 4 melee (blade)
L4
Dwarvish Bear King
(image)
Cost:68
HP:74
XP:240
MP:7
22 × 2 melee (impact) (trample)
11 × 3 ranged (pierce)
12 × 4 melee (blade)
L5
Dwarvish Mammoth Lord
(image)
Cost:75
HP:85
XP:200
MP:7
26 × 2 melee (impact) (trample)
14 × 4 melee (blade)
14 × 3 ranged (pierce) (devoted)
L1
Dwarvish Fighter
(image)
Cost:16
HP:38
XP:41
MP:4
7 × 3 melee (blade)
8 × 2 melee (impact)
L2
Dwarvish Steelclad
(image)
Cost:32
HP:59
XP:74
MP:4
11 × 3 melee (blade)
14 × 2 melee (impact)
L3
Dwarvish Lord
(image)
Cost:50
HP:79
XP:150
MP:4
15 × 3 melee (blade)
19 × 2 melee (impact)
10 × 1 ranged (blade)
L4
Dwarvish Hero
(image)
Cost:69
HP:85
XP:150
MP:4
21 × 2 melee (impact) (magical)
11 × 4 melee (blade)
11 × 3 ranged (blade)
L4
Dwarvish Regal
(image)
Cost:82
HP:90
XP:280
MP:4
17 × 3 melee (blade)
23 × 2 melee (impact)
30 × 1 melee (impact) (slows)
10 × 2 ranged (blade)
L5
Dwarvish Arch Thane
(image)
Cost:94
HP:104
XP:250
MP:5
20 × 3 melee (blade)
26 × 2 melee (impact)
37 × 1 melee (impact) (slows)
15 × 2 ranged (blade)
L3
Dwarvish Metal Worker
(image)
Cost:54
HP:62
XP:220
MP:4
leadership
14 × 2 melee (impact)
13 × 3 melee (fire)
L4
Dwarvish Smith Master
(image)
Cost:75
HP:70
XP:180
MP:4
leadership
20 × 2 melee (impact) (enchanted)
13 × 4 melee (fire)
14 × 2 ranged (fire) (magical)
L1
Dwarvish Guardsman
(image)
Cost:19
HP:42
XP:47
MP:4
steadfast
5 × 3 melee (pierce)
5 × 1 ranged (pierce)
L2
Dwarvish Stalwart
(image)
Cost:32
HP:54
XP:85
MP:4
steadfast
7 × 3 melee (pierce)
8 × 1 ranged (pierce)
L3
Dwarvish Rune Warrior
(image)
Cost:54
HP:70
XP:180
MP:5
11 × 4 melee (blade)
16 × 1 ranged (pierce) (devoted)
L4
Dwarvish Rune Lord
(image)
Cost:68
HP:72
XP:160
MP:5
13 × 4 melee (blade) (enchanted)
16 × 2 ranged (pierce) (devoted)
L3
Dwarvish Sentinel
(image)
Cost:44
HP:68
XP:150
MP:4
steadfast
9 × 3 melee (pierce)
11 × 2 ranged (pierce)
L4
Dwarvish Valiant
(image)
Cost:68
HP:82
XP:240
MP:4
steadfast
12 × 3 melee (pierce) (marksman defense)
14 × 2 ranged (pierce) (precision)
L5
Dwarvish Fortressor
(image)
Cost:78
HP:88
XP:170
MP:4
steadfast
15 × 3 melee (pierce) (marksman, marksman defense)
16 × 2 ranged (pierce) (precision)
L2
Dwarvish Runesmith
(image)
Cost:30
HP:40
XP:86
MP:4
12 × 2 melee (impact) (magical)
L3
Dwarvish Runemaster
(image)
Cost:50
HP:48
XP:150
MP:4
18 × 2 melee (impact) (magical)
L4
Dwarvish Arcanister
(image)
Cost:80
HP:54
XP:275
MP:4
26 × 2 melee (impact) (magical)
L5
Ancient Dwarvish Arcanister
(image)
Cost:101
HP:65
XP:220
MP:4
inspire, leadership, leadership, leadership, leadership, leadership
30 × 2 melee (impact) (magical)
L4
Dwarvish Avalanche
(image)
Cost:76
HP:52
XP:240
MP:5
mountain ambush
14 × 3 melee (cold)
15 × 1 melee (impact) (slows)
20 × 1 ranged (cold) (magical)
L1
Dwarvish Scout
(image)
Cost:18
HP:30
XP:30
MP:5
6 × 3 melee (blade)
8 × 2 ranged (blade)
L2
Dwarvish Crossbowman
(image)
Cost:31
HP:43
XP:75
MP:4
8 × 2 melee (blade)
14 × 2 ranged (pierce) (marksman)
L3
Dwarvish Arbalestier
(image)
Cost:49
HP:55
XP:220
MP:4
11 × 2 melee (blade)
14 × 3 ranged (pierce) (marksman)
L4
Dwarvish Barrager
(image)
Cost:70
HP:65
XP:200
MP:4
13 × 2 melee (blade)
14 × 4 ranged (pierce) (marksman)
15 × 2 ranged (fire) (explosive)
L2
Dwarvish Pathfinder
(image)
Cost:30
HP:42
XP:60
MP:5
8 × 3 melee (blade)
8 × 3 ranged (blade)
L3
Dwarvish Explorer
(image)
Cost:45
HP:60
XP:150
MP:5
10 × 3 melee (blade)
11 × 3 ranged (blade)
L4
Dwarvish Cave Runner
(image)
Cost:59
HP:66
XP:180
MP:6
13 × 3 melee (blade)
20 × 1 ranged (pierce) (precision)
15 × 3 ranged (blade)
L1
Dwarvish Thunderer
(image)
Cost:17
HP:34
XP:40
MP:4
6 × 2 melee (blade)
18 × 1 ranged (pierce)
L2
Dwarvish Annalist
(image)
Cost:35
HP:40
XP:120
MP:4
inspire, leadership, leadership, cures
6 × 2 melee (impact) (magical)
6 × 2 ranged (impact) (magical, slows)
L3
Dwarvish Loremaster
(image)
Cost:56
HP:50
XP:250
MP:4
cures, heals +8, inspire, leadership, leadership, leadership
9 × 2 melee (impact) (magical)
6 × 3 ranged (impact) (magical, slows)
L4
Dwarvish High Alchemist
(image)
Cost:75
HP:59
XP:160
MP:4
cures, heals +8, inspire, leadership, leadership, leadership, leadership
13 × 2 melee (impact) (magical)
10 × 3 ranged (impact) (magical, slows)
L2
Dwarvish Thunderguard
(image)
Cost:30
HP:44
XP:95
MP:4
6 × 3 melee (blade)
28 × 1 ranged (pierce)
L3
Dwarvish Dragonguard
(image)
Cost:46
HP:59
XP:150
MP:4
9 × 3 melee (blade)
40 × 1 ranged (pierce)
L4
Dwarvish Flamecaster
(image)
Cost:75
HP:64
XP:210
MP:4
7 × 3 melee (fire) (afterburn)
30 × 2 ranged (fire)
L4
Dwarvish Royal Dragonier
(image)
Cost:69
HP:68
XP:250
MP:4
11 × 3 melee (blade)
53 × 1 ranged (pierce)
L5
Dwarvish Dragon Bane
(image)
Cost:75
HP:79
XP:180
MP:5
15 × 2 melee (impact) (stun)
13 × 3 melee (blade)
58 × 1 ranged (pierce)
L1
Dwarvish Ulfserker
(image)
Cost:19
HP:34
XP:42
MP:5
4 × 4 melee (blade) (berserk)
L2
Dwarvish Berserker
(image)
Cost:33
HP:48
XP:100
MP:5
7 × 4 melee (blade) (berserk)
L3
Dwarvish Rampager
(image)
Cost:50
HP:55
XP:150
MP:5
9 × 4 melee (blade) (berserk)
L4
Dwarvish Battlerager
(image)
Cost:66
HP:63
XP:160
MP:5
regenerates
11 × 5 melee (blade) (berserk)
Elementals
L2
Air Elemental
(image)
Cost:34
HP:35
XP:100
MP:7
skirmisher, regenerates, dummy
13 × 1 melee (impact)
7 × 3 ranged (arcane) (marksman)
L3
Air Avatar
(image)
Cost:56
HP:42
XP:200
MP:7
skirmisher, regenerates, dummy
13 × 2 melee (impact)
10 × 3 ranged (arcane) (marksman)
L4
Whirlwind
(image)
Cost:80
HP:54
XP:170
MP:8
skirmisher, regenerates, dummy
15 × 2 melee (impact)
15 × 1 ranged (impact) (grenade)
13 × 3 ranged (arcane) (marksman)
L1
Brazier Imp
(image)
Cost:16
HP:36
XP:34
MP:5
heat absorption
10 × 2 melee (fire)
L2
Furnace Beast
(image)
Cost:28
HP:56
XP:70
MP:4
heat absorption
9 × 4 melee (fire)
L3
Lava Giant
(image)
Cost:50
HP:77
XP:150
MP:4
heat absorption
17 × 2 melee (impact)
12 × 4 melee (fire)
L4
Lava Behemoth
(image)
Cost:78
HP:95
XP:200
MP:4
heat absorption
24 × 2 melee (impact)
15 × 4 melee (fire)
L2
Stone Golem
(image)
Cost:29
HP:52
XP:76
MP:4
earth recuperation, dummy
15 × 2 melee (impact)
L3
Stone Titan
(image)
Cost:47
HP:69
XP:190
MP:4
earth recuperation, dummy
15 × 3 melee (impact)
L4
Boulder Mammoth
(image)
Cost:72
HP:90
XP:220
MP:4
earth recuperation, dummy
21 × 3 melee (impact)
L5
Enchanted Mountain
(image)
Cost:80
HP:106
XP:190
MP:4
earth recuperation, dummy
25 × 3 melee (impact)
L1
Tidal
(image)
Cost:17
HP:31
XP:35
MP:6
aquatic body, ice convalesence
5 × 3 melee (impact)
3 × 3 ranged (impact)
L2
Ice Shell
(image)
Cost:26
HP:43
XP:74
MP:6
ice convalesence
7 × 3 melee (pierce)
9 × 2 melee (blade) (lesser backstab)
3 × 3 ranged (cold)
L3
Ice Fang
(image)
Cost:42
HP:52
XP:150
MP:6
ice convalesence
10 × 3 melee (pierce)
12 × 2 melee (blade) (lesser backstab)
4 × 4 ranged (cold)
L4
Ice Penetrator
(image)
Cost:70
HP:68
XP:150
MP:6
ice convalesence
15 × 3 melee (pierce) (marksman)
14 × 3 melee (cold)
17 × 2 melee (blade) (lesser backstab)
6 × 4 ranged (cold) (magical)
L2
Water Undine
(image)
Cost:30
HP:37
XP:95
MP:6
aquatic body, water ambush
8 × 3 melee (impact)
8 × 2 ranged (impact)
L3
Water Nymph
(image)
Cost:45
HP:50
XP:150
MP:7
aquatic body, water ambush
11 × 3 melee (impact)
9 × 3 melee (cold)
11 × 2 ranged (impact)
L4
Water Naiad
(image)
Cost:65
HP:61
XP:150
MP:8
aquatic body, water ambush
14 × 3 melee (impact)
12 × 3 melee (cold)
25 × 1 ranged (cold)
14 × 3 ranged (impact)
12 × 3 ranged (cold)
L2
Vine Tiger
(image)
Cost:28
HP:39
XP:120
MP:6
ambush, sylvan revitalisation, poisoning
7 × 3 melee (blade)
5 × 3 ranged (pierce)
7 × 2 ranged (impact) (slows)
L3
Vine Hulk
(image)
Cost:52
HP:50
XP:150
MP:6
ambush, sylvan revitalisation, poisoning
8 × 4 melee (blade)
9 × 3 ranged (pierce)
12 × 2 ranged (impact) (slows)
L4
Monsterasorous
(image)
Cost:75
HP:65
XP:260
MP:6
regenerates, bloodlust
20 × 2 melee (pierce) (first strike)
5 × 5 melee (impact) (relentless)
30 × 1 melee (blade) (shock)
L5
Collosusotaurous
(image)
Cost:108
HP:86
XP:190
MP:6
regenerates, bloodlust
25 × 2 melee (pierce) (first strike)
7 × 5 melee (impact) (relentless)
25 × 2 melee (blade)
42 × 1 melee (blade) (shock)
L4
Vine Wreaker
(image)
Cost:69
HP:60
XP:120
MP:7
ambush, sylvan revitalisation, poisoning
11 × 4 melee (blade)
13 × 3 ranged (pierce)
15 × 2 ranged (impact) (slows)
L2
Water Elemental
(image)
Cost:28
HP:44
XP:100
MP:6
heals +4, aquatic body
5 × 4 melee (cold)
7 × 3 ranged (impact)
L3
Water Avatar
(image)
Cost:50
HP:60
XP:200
MP:6
heals +8, aquatic body
7 × 4 melee (cold)
10 × 3 ranged (impact)
L4
Water God
(image)
Cost:70
HP:70
XP:150
MP:6
cures, heals +8, aquatic body
12 × 4 melee (cold)
14 × 3 ranged (impact) (magical)
14 × 3 ranged (cold) (magical)
Elves
L1
Elvish Archer
(image)
Cost:17
HP:29
XP:44
MP:6
5 × 2 melee (blade)
5 × 4 ranged (pierce)
L2
Elvish Marksman
(image)
Cost:34
HP:37
XP:80
MP:6
6 × 2 melee (blade)
9 × 4 ranged (pierce) (marksman)
L3
Elvish Sharpshooter
(image)
Cost:51
HP:47
XP:180
MP:6
7 × 2 melee (blade)
10 × 5 ranged (pierce) (marksman)
L4
Elvish Deadeye
(image)
Cost:75
HP:56
XP:230
MP:6
8 × 2 melee (blade)
14 × 5 ranged (pierce) (marksman)
L5
Elvish Mystical Deadeye
(image)
Cost:85
HP:63
XP:200
MP:8
10 × 2 melee (blade)
17 × 5 ranged (pierce) (marksman)
17 × 4 ranged (arcane) (magical)
L2
Elvish Ranger
(image)
Cost:33
HP:42
XP:90
MP:6
7 × 3 melee (blade)
7 × 4 ranged (pierce)
L3
Elvish Avenger
(image)
Cost:53
HP:55
XP:185
MP:6
8 × 4 melee (blade)
10 × 4 ranged (pierce)
L4
Elvish Vindicator
(image)
Cost:71
HP:67
XP:160
MP:6
ambush
9 × 4 melee (blade) (lesser backstab)
13 × 4 ranged (pierce)
L1
Elvish Scout
(image)
Cost:18
HP:32
XP:32
MP:9
4 × 3 melee (blade)
6 × 2 ranged (pierce)
L2
Elvish Rider
(image)
Cost:31
HP:46
XP:75
MP:10
7 × 3 melee (blade)
9 × 2 ranged (pierce)
L3
Elvish Outrider
(image)
Cost:43
HP:57
XP:175
MP:10
7 × 4 melee (blade)
8 × 3 ranged (pierce)
L4
Elvish Gryphonier
(image)
Cost:67
HP:65
XP:250
MP:12
15 × 2 melee (pierce) (charge)
12 × 4 melee (blade)
L5
Elvish Skymarshal
(image)
Cost:84
HP:72
XP:250
MP:12
20 × 2 melee (pierce) (charge)
14 × 4 melee (blade)
L4
Elvish Swift
(image)
Cost:69
HP:63
XP:250
MP:10
10 × 4 melee (blade)
14 × 3 ranged (pierce)
L1
Elvish Shaman
(image)
Cost:15
HP:26
XP:32
MP:5
3 × 2 melee (impact)
3 × 2 ranged (impact) (slows)
L2
Elvish Druid
(image)
Cost:34
HP:36
XP:80
MP:5
4 × 2 melee (impact)
6 × 2 ranged (impact) (slows)
6 × 3 ranged (pierce) (magical)
L3
Elvish Shyde
(image)
Cost:52
HP:46
XP:180
MP:6
6 × 2 melee (impact) (magical)
6 × 3 ranged (impact) (slows)
8 × 3 ranged (pierce) (magical)
L4
Elvish Star
(image)
Cost:88
HP:54
XP:265
MP:7
cures, heals +8
6 × 2 melee (arcane) (magical)
6 × 4 ranged (impact) (slows)
8 × 5 ranged (arcane) (magical)
L5
Elvish Solaress
(image)
Cost:96
HP:62
XP:220
MP:8
cures, heals +12
6 × 2 melee (arcane) (magical)
6 × 5 ranged (impact) (slows)
8 × 7 ranged (arcane) (magical)
L3
Elvish Mystic
(image)
Cost:51
HP:52
XP:230
MP:5
7 × 3 melee (impact)
4 × 3 ranged (impact) (mind raid)
11 × 3 ranged (arcane) (magical)
L4
Elvish Avatar
(image)
Cost:77
HP:62
XP:212
MP:6
sylvan essence, hides, regenerate
9 × 3 melee (cold) (magical)
4 × 4 ranged (impact) (mind raid)
12 × 4 ranged (arcane) (magical)
L2
Elvish Sorceress
(image)
Cost:35
HP:41
XP:100
MP:5
4 × 2 melee (impact)
4 × 3 ranged (impact) (slows)
7 × 4 ranged (arcane) (magical)
L3
Elvish Enchantress
(image)
Cost:55
HP:50
XP:180
MP:5
6 × 2 melee (impact)
5 × 4 ranged (impact) (slows)
9 × 4 ranged (arcane) (magical)
L4
Elvish Sylph
(image)
Cost:67
HP:60
XP:250
MP:6
6 × 3 melee (impact) (magical)
6 × 5 ranged (impact) (slows)
10 × 5 ranged (arcane) (magical)
L5
Elvish Hierophant
(image)
Cost:78
HP:69
XP:220
MP:7
8 × 3 melee (impact) (magical)
8 × 5 ranged (impact) (slows)
13 × 5 ranged (arcane) (magical)
L3
Elvish Battle Druid
(image)
Cost:70
HP:44
XP:150
MP:5
4 × 5 melee (blade)
19 × 2 ranged (arcane) (magical)
L4
Elvish Battle Enchantress
(image)
Cost:89
HP:52
XP:210
MP:5
6 × 5 melee (blade)
23 × 2 ranged (arcane) (magical)
L1
Elvish Fighter
(image)
Cost:14
HP:33
XP:40
MP:5
5 × 4 melee (blade)
3 × 3 ranged (pierce)
L2
Elvish Hero
(image)
Cost:30
HP:51
XP:90
MP:5
8 × 4 melee (blade)
6 × 3 ranged (pierce)
L3
Elvish Champion
(image)
Cost:48
HP:70
XP:175
MP:5
9 × 5 melee (blade)
9 × 3 ranged (pierce)
L4
Elvish Legend
(image)
Cost:80
HP:81
XP:260
MP:5
12 × 5 melee (blade)
12 × 3 ranged (pierce)
L5
Elvish Paragon
(image)
Cost:92
HP:90
XP:190
MP:5
12 × 6 melee (blade)
15 × 3 ranged (pierce)
L3
Elvish Guardian
(image)
Cost:52
HP:65
XP:170
MP:5
14 × 4 melee (blade) (first strike)
L4
Elvish Halberdier
(image)
Cost:75
HP:78
XP:150
MP:5
17 × 4 melee (blade) (first strike)
17 × 2 melee (pierce) (charge, attack only)
L2
Elvish Captain
(image)
Cost:32
HP:47
XP:90
MP:5
7 × 4 melee (blade)
5 × 3 ranged (pierce)
L3
Elvish Marshal
(image)
Cost:54
HP:62
XP:200
MP:5
10 × 4 melee (blade)
8 × 3 ranged (pierce)
L4
Elvish Grand Master
(image)
Cost:72
HP:75
XP:240
MP:5
leadership
10 × 5 melee (blade)
10 × 3 ranged (pierce)
L5
Elvish Supreme Commander
(image)
Cost:85
HP:85
XP:220
MP:5
leadership
13 × 5 melee (blade)
13 × 3 ranged (pierce)
L2
Elvish Hunter
(image)
Cost:33
HP:43
XP:84
MP:6
skirmisher
5 × 5 melee (blade)
6 × 2 ranged (impact) (slows)
L3
Elvish Prowler
(image)
Cost:52
HP:52
XP:165
MP:6
skirmisher, concealment
6 × 6 melee (blade)
10 × 2 ranged (impact) (slows)
L4
Elvish Wayfarer
(image)
Cost:74
HP:65
XP:180
MP:6
skirmisher, concealment
7 × 7 melee (blade) (devoted)
13 × 2 ranged (impact) (slows)
L2
Elvish Apprentice
(image)
Cost:40
HP:41
XP:100
MP:5
4 × 2 melee (impact)
4 × 3 ranged (impact) (slows)
7 × 4 ranged (arcane) (magical)
L3
Elvish Ascendant
(image)
Cost:60
HP:44
XP:150
MP:5
4 × 5 melee (blade)
5 × 3 ranged (impact) (slows)
9 × 4 ranged (arcane) (magical)
L4
Elvish Mistress Of Magic
(image)
Cost:80
HP:52
XP:300
MP:5
6 × 5 melee (blade)
6 × 4 ranged (impact) (slows)
4 × 3 ranged (impact) (mind raid)
11 × 3 ranged (arcane) (magical)
L5
Elvish Exalted Faeriemancer
(image)
Cost:100
HP:62
XP:200
MP:6
sylvan essence, hides, regenerate
7 × 5 melee (cold) (marksman)
7 × 5 ranged (impact) (slows)
4 × 4 ranged (impact) (mind raid)
12 × 4 ranged (arcane) (magical)
L1
Elvish Archer
(image)
Cost:17
HP:29
XP:44
MP:6
5 × 2 melee (blade)
5 × 4 ranged (pierce)
L2
Elvish Marksman
(image)
Cost:37
HP:37
XP:80
MP:6
6 × 2 melee (blade)
9 × 4 ranged (pierce) (marksman)
L3
Elvish Sharpshooter
(image)
Cost:51
HP:47
XP:150
MP:6
7 × 2 melee (blade)
10 × 5 ranged (pierce) (marksman)
L4
Elvish Deadeye
(image)
Cost:75
HP:56
XP:230
MP:6
8 × 2 melee (blade)
14 × 5 ranged (pierce) (marksman)
L5
Elvish Mystical Deadeye
(image)
Cost:85
HP:63
XP:200
MP:8
10 × 2 melee (blade)
17 × 5 ranged (pierce) (marksman)
17 × 4 ranged (arcane) (magical)
L2
Elvish Ranger
(image)
Cost:38
HP:42
XP:90
MP:6
ambush
7 × 3 melee (blade)
7 × 4 ranged (pierce)
L3
Elvish Avenger
(image)
Cost:53
HP:55
XP:150
MP:6
ambush
8 × 4 melee (blade)
10 × 4 ranged (pierce)
L4
Elvish Vindicator
(image)
Cost:71
HP:67
XP:160
MP:6
ambush
9 × 4 melee (blade) (lesser backstab)
13 × 4 ranged (pierce)
L1
Elvish Fighter
(image)
Cost:14
HP:33
XP:40
MP:5
5 × 4 melee (blade)
3 × 3 ranged (pierce)
L2
Elvish Captain
(image)
Cost:32
HP:47
XP:90
MP:5
leadership
7 × 4 melee (blade)
5 × 3 ranged (pierce)
L3
Elvish Marshal
(image)
Cost:54
HP:62
XP:150
MP:5
leadership
10 × 4 melee (blade)
8 × 3 ranged (pierce)
L4
Elvish Grand Master
(image)
Cost:72
HP:75
XP:240
MP:5
leadership
10 × 5 melee (blade)
10 × 3 ranged (pierce)
L5
Elvish Supreme Commander
(image)
Cost:85
HP:85
XP:220
MP:5
leadership
13 × 5 melee (blade)
13 × 3 ranged (pierce)
L2
Elvish Hero
(image)
Cost:30
HP:51
XP:90
MP:5
8 × 4 melee (blade)
6 × 3 ranged (pierce)
L3
Elvish Champion
(image)
Cost:48
HP:70
XP:150
MP:5
9 × 5 melee (blade)
9 × 3 ranged (pierce)
L4
Elvish Halberdier
(image)
Cost:75
HP:78
XP:150
MP:5
17 × 4 melee (blade) (first strike)
17 × 2 melee (pierce) (charge, attack only)
L4
Elvish Legend
(image)
Cost:80
HP:81
XP:260
MP:5
12 × 5 melee (blade)
12 × 3 ranged (pierce)
L5
Elvish Paragon
(image)
Cost:92
HP:90
XP:190
MP:5
12 × 6 melee (blade)
15 × 3 ranged (pierce)
L3
Elvish Guardian
(image)
Cost:52
HP:65
XP:170
MP:5
14 × 4 melee (blade) (first strike)
L4
Elvish Halberdier
(image)
Cost:75
HP:78
XP:150
MP:5
17 × 4 melee (blade) (first strike)
17 × 2 melee (pierce) (charge, attack only)
L2
Elvish Hunter
(image)
Cost:33
HP:43
XP:84
MP:6
skirmisher
5 × 5 melee (blade)
6 × 2 ranged (impact) (slows)
L3
Elvish Prowler
(image)
Cost:52
HP:52
XP:165
MP:6
skirmisher, concealment
6 × 6 melee (blade)
10 × 2 ranged (impact) (slows)
L4
Elvish Wayfarer
(image)
Cost:74
HP:65
XP:180
MP:6
skirmisher, concealment
7 × 7 melee (blade) (devoted)
13 × 2 ranged (impact) (slows)
L6
Elven King
(image)
Cost:300
HP:100
XP:1500
MP:6
leadership
18 × 4 melee (blade)
16 × 4 melee (arcane)
12 × 6 ranged (arcane) (magical)
L2
Elvish Lord
(image)
Cost:36
HP:51
XP:120
MP:6
8 × 4 melee (blade)
7 × 3 ranged (arcane) (magical)
L3
Elvish High Lord
(image)
Cost:56
HP:63
XP:150
MP:6
10 × 4 melee (blade)
7 × 5 ranged (arcane) (magical)
L4
Elvish Great Lord
(image)
Cost:86
HP:70
XP:250
MP:6
leadership, inspire, leadership, leadership, leadership, leadership
11 × 4 melee (blade)
8 × 5 ranged (arcane) (magical)
L5
Elvish Fae Lord
(image)
Cost:86
HP:70
XP:200
MP:6
leadership, inspire, leadership, leadership, leadership, leadership, leadership
15 × 4 melee (blade)
7 × 5 ranged (impact) (slows)
11 × 5 ranged (arcane) (magical)
L1
Elvish Noble
(image)
Cost:20
HP:32
XP:45
MP:5
leadership
6 × 3 melee (blade)
6 × 1 ranged (arcane) (magical)
L2
Elvish Lord
(image)
Cost:33
HP:46
XP:120
MP:6
leadership
6 × 4 melee (blade)
6 × 3 ranged (arcane) (magical)
L3
Elvish High Lord
(image)
Cost:56
HP:60
XP:185
MP:6
leadership
8 × 4 melee (blade)
6 × 5 ranged (arcane) (magical)
L4
Elvish Great Lord
(image)
Cost:86
HP:70
XP:250
MP:6
leadership, inspire, leadership, leadership, leadership, leadership
11 × 4 melee (blade)
8 × 5 ranged (arcane) (magical)
L5
Elvish Fae Lord
(image)
Cost:86
HP:70
XP:200
MP:6
leadership, inspire, leadership, leadership, leadership, leadership, leadership
15 × 4 melee (blade)
7 × 5 ranged (impact) (slows)
11 × 5 ranged (arcane) (magical)
L1
Elvish Scout
(image)
Cost:18
HP:32
XP:32
MP:9
4 × 3 melee (blade)
6 × 2 ranged (pierce)
L2
Elvish Rider
(image)
Cost:31
HP:46
XP:75
MP:10
7 × 3 melee (blade)
9 × 2 ranged (pierce)
L3
Elvish Outrider
(image)
Cost:43
HP:57
XP:150
MP:10
7 × 4 melee (blade)
8 × 3 ranged (pierce)
L4
Elvish Gryphonier
(image)
Cost:67
HP:65
XP:250
MP:12
15 × 2 melee (pierce) (charge)
12 × 4 melee (blade)
L5
Elvish Skymarshal
(image)
Cost:84
HP:72
XP:250
MP:12
20 × 2 melee (pierce) (charge)
14 × 4 melee (blade)
L4
Elvish Swift
(image)
Cost:69
HP:63
XP:250
MP:10
10 × 4 melee (blade)
14 × 3 ranged (pierce)
L1
Elvish Shaman
(image)
Cost:15
HP:26
XP:32
MP:5
heals +4
3 × 2 melee (impact)
3 × 2 ranged (impact) (slows)
L2
Elvish Druid
(image)
Cost:34
HP:36
XP:80
MP:5
cures, heals +8
4 × 2 melee (impact)
6 × 2 ranged (impact) (slows)
6 × 3 ranged (pierce) (magical)
L3
Elvish Mystic
(image)
Cost:51
HP:52
XP:230
MP:5
7 × 3 melee (impact)
4 × 3 ranged (impact) (mind raid)
11 × 3 ranged (arcane) (magical)
L4
Elvish Avatar
(image)
Cost:77
HP:62
XP:212
MP:6
sylvan essence, hides, regenerate
9 × 3 melee (cold) (magical)
4 × 4 ranged (impact) (mind raid)
12 × 4 ranged (arcane) (magical)
L2
Elvish Sorceress
(image)
Cost:34
HP:41
XP:100
MP:5
4 × 2 melee (impact)
4 × 3 ranged (impact) (slows)
7 × 4 ranged (arcane) (magical)
L3
Elvish Battle Druid
(image)
Cost:70
HP:44
XP:150
MP:5
4 × 5 melee (blade)
19 × 2 ranged (arcane) (magical)
L4
Elvish Battle Enchantress
(image)
Cost:89
HP:52
XP:210
MP:5
6 × 5 melee (blade)
23 × 2 ranged (arcane) (magical)
L3
Elvish Enchantress
(image)
Cost:55
HP:50
XP:180
MP:5
6 × 2 melee (impact)
5 × 4 ranged (impact) (slows)
9 × 4 ranged (arcane) (magical)
L4
Elvish Sylph
(image)
Cost:67
HP:60
XP:200
MP:6
6 × 3 melee (impact) (magical)
6 × 5 ranged (impact) (slows)
10 × 5 ranged (arcane) (magical)
L5
Elvish Hierophant
(image)
Cost:78
HP:69
XP:220
MP:7
8 × 3 melee (impact) (magical)
8 × 5 ranged (impact) (slows)
13 × 5 ranged (arcane) (magical)
L4
Elvish Vanquisher
(image)
Cost:69
HP:71
XP:180
MP:6
ambush
13 × 4 melee (blade)
16 × 3 ranged (pierce)
Falcons
L0
Falcon
(image)
Cost:12
HP:18
XP:24
MP:8
2 × 3 melee (blade)
5 × 1 melee (pierce) (charge)
L1
Elder Falcon
(image)
Cost:18
HP:27
XP:50
MP:9
4 × 3 melee (blade)
9 × 1 melee (pierce) (charge)
L2
Great Falcon
(image)
Cost:30
HP:42
XP:100
MP:9
7 × 3 melee (blade)
15 × 1 melee (pierce) (charge)
L0
Falcon
(image)
Cost:12
HP:18
XP:24
MP:8
2 × 3 melee (blade)
5 × 1 melee (pierce) (charge)
L1
Elder Falcon
(image)
Cost:18
HP:27
XP:50
MP:9
4 × 3 melee (blade)
9 × 1 melee (pierce) (charge)
L2
Great Falcon
(image)
Cost:30
HP:42
XP:100
MP:9
7 × 3 melee (blade)
15 × 1 melee (pierce) (charge)
Goblins
L1
Goblin Rouser
(image)
Cost:13
HP:31
XP:42
MP:5
7 × 3 melee (pierce)
L2
Goblin Trumpeter
(image)
Cost:28
HP:41
XP:85
MP:6
leadership
8 × 3 melee (pierce)
L3
Goblin Prime
(image)
Cost:44
HP:56
XP:125
MP:6
leadership
12 × 3 melee (pierce)
8 × 2 ranged (pierce)
L1
Goblin Impaler
(image)
Cost:13
HP:26
XP:36
MP:5
8 × 3 melee (pierce) (first strike)
5 × 1 ranged (pierce)
L2
Goblin Piercer
(image)
Cost:26
HP:37
XP:62
MP:5
9 × 3 melee (pierce) (first strike)
7 × 2 ranged (pierce)
L3
Goblin Polearm
(image)
Cost:42
HP:46
XP:130
MP:5
12 × 3 melee (pierce) (first strike)
11 × 2 ranged (pierce)
L0
Goblin Spearman
(image)
Cost:9
HP:18
XP:18
MP:5
6 × 3 melee (pierce)
3 × 1 ranged (pierce)
L1
Goblin Impaler
(image)
Cost:13
HP:26
XP:50
MP:5
8 × 3 melee (pierce) (first strike)
5 × 1 ranged (pierce)
L2
Goblin Piercer
(image)
Cost:26
HP:37
XP:62
MP:5
9 × 3 melee (pierce) (first strike)
7 × 2 ranged (pierce)
L3
Goblin Polearm
(image)
Cost:42
HP:46
XP:130
MP:5
12 × 3 melee (pierce) (first strike)
11 × 2 ranged (pierce)
L1
Goblin Rouser
(image)
Cost:13
HP:31
XP:50
MP:5
leadership
7 × 3 melee (pierce)
L2
Goblin Trumpeter
(image)
Cost:28
HP:41
XP:85
MP:6
leadership
8 × 3 melee (pierce)
L3
Goblin Prime
(image)
Cost:44
HP:56
XP:125
MP:6
leadership
12 × 3 melee (pierce)
8 × 2 ranged (pierce)
Gryphons
L1
Gryphon Rider
(image)
Cost:24
HP:34
XP:38
MP:8
12 × 2 melee (blade)
L2
Gryphon Master
(image)
Cost:35
HP:51
XP:84
MP:10
15 × 2 melee (blade)
L3
Gryphon Knight
(image)
Cost:55
HP:59
XP:140
MP:10
20 × 2 melee (blade)
L4
Thunder Gryphon
(image)
Cost:76
HP:68
XP:175
MP:12
25 × 2 melee (blade)
18 × 1 ranged (impact) (no counter-attack)
L5
Arch Gryphon
(image)
Cost:83
HP:76
XP:185
MP:12
30 × 2 melee (blade)
24 × 1 ranged (impact) (no counter-attack)
L1
Gryphon Rider
(image)
Cost:24
HP:34
XP:38
MP:8
12 × 2 melee (blade)
L2
Gryphon Master
(image)
Cost:37
HP:51
XP:100
MP:10
15 × 2 melee (blade)
L3
Gryphon Knight
(image)
Cost:55
HP:59
XP:140
MP:10
20 × 2 melee (blade)
L4
Thunder Gryphon
(image)
Cost:76
HP:68
XP:175
MP:12
25 × 2 melee (blade)
18 × 1 ranged (impact) (no counter-attack)
L5
Arch Gryphon
(image)
Cost:83
HP:76
XP:185
MP:12
30 × 2 melee (blade)
24 × 1 ranged (impact) (no counter-attack)
Humans
L0
Peasant
(image)
Cost:8
HP:18
XP:23
MP:5
5 × 2 melee (pierce)
4 × 1 ranged (pierce)
L1
Spearman
(image)
Cost:14
HP:36
XP:42
MP:5
7 × 3 melee (pierce) (first strike)
6 × 1 ranged (pierce)
L2
Swordsman
(image)
Cost:27
HP:55
XP:65
MP:5
8 × 4 melee (blade)
L3
Royal Guard
(image)
Cost:43
HP:74
XP:180
MP:6
11 × 4 melee (blade)
L4
Elite Sentinel
(image)
Cost:75
HP:83
XP:190
MP:6
14 × 5 melee (blade)
L5
High Custodian
(image)
Cost:83
HP:92
XP:190
MP:6
17 × 5 melee (blade)
L2
Pikeman
(image)
Cost:27
HP:55
XP:65
MP:5
10 × 3 melee (pierce) (first strike)
L3
Halberdier
(image)
Cost:44
HP:72
XP:182
MP:5
15 × 3 melee (pierce) (first strike)
19 × 2 melee (blade)
L4
Excecutioner
(image)
Cost:82
HP:81
XP:220
MP:5
25 × 2 melee (blade)
12 × 1 ranged (cold) (poison)
L4
Scythemaster
(image)
Cost:76
HP:85
XP:190
MP:5
19 × 3 melee (pierce) (first strike)
20 × 2 melee (blade) (precision)
L2
Javelineer
(image)
Cost:28
HP:48
XP:72
MP:5
8 × 3 melee (pierce) (first strike)
11 × 2 ranged (pierce)
L3
Master Javelineer
(image)
Cost:46
HP:60
XP:190
MP:6
10 × 3 melee (pierce) (first strike)
11 × 3 ranged (pierce)
13 × 2 ranged (fire)
L4
Velite
(image)
Cost:62
HP:68
XP:204
MP:6
13 × 3 melee (pierce) (first strike)
14 × 3 ranged (pierce) (first strike)
17 × 2 ranged (fire)
L1
Bowman
(image)
Cost:14
HP:33
XP:39
MP:5
4 × 2 melee (blade)
6 × 3 ranged (pierce)
L2
Longbowman
(image)
Cost:26
HP:51
XP:68
MP:5
8 × 2 melee (blade)
10 × 3 ranged (pierce)
L3
Master Bowman
(image)
Cost:46
HP:67
XP:175
MP:5
8 × 3 melee (blade)
11 × 4 ranged (pierce)
L4
Grand Master Bowman
(image)
Cost:75
HP:78
XP:160
MP:5
10 × 3 melee (blade)
15 × 4 ranged (pierce)
L4
Holy Bow Master
(image)
Cost:79
HP:75
XP:220
MP:5
heals +4
10 × 2 melee (arcane)
18 × 3 ranged (arcane) (magical)
L1
Horseman
(image)
Cost:23
HP:38
XP:44
MP:8
9 × 2 melee (pierce) (charge)
L2
Lancer
(image)
Cost:35
HP:50
XP:100
MP:10
12 × 3 melee (pierce) (charge)
L3
Jouster
(image)
Cost:58
HP:58
XP:190
MP:10
15 × 3 melee (pierce) (charge)
L4
Cataphract
(image)
Cost:70
HP:66
XP:200
MP:10
15 × 3 melee (pierce) (greater charge)
L2
Knight
(image)
Cost:36
HP:58
XP:120
MP:8
8 × 4 melee (blade)
14 × 2 melee (pierce) (charge)
L3
Grand Knight
(image)
Cost:58
HP:78
XP:180
MP:7
12 × 4 melee (blade)
17 × 2 melee (pierce) (charge)
L4
Apocalypse Rider
(image)
Cost:70
HP:87
XP:320
MP:7
15 × 4 melee (blade)
22 × 2 melee (pierce) (charge)
L5
Dragon Knight
(image)
Cost:90
HP:94
XP:250
MP:8
15 × 4 melee (blade)
22 × 2 melee (pierce) (charge)
13 × 3 ranged (fire)
L3
Paladin
(image)
Cost:58
HP:65
XP:195
MP:8
8 × 5 melee (arcane)
15 × 2 melee (pierce) (charge)
L4
Arcane Rider
(image)
Cost:74
HP:74
XP:265
MP:8
cures, heals +8
9 × 5 melee (arcane)
16 × 2 melee (pierce) (charge)
9 × 2 ranged (arcane) (magical)
L5
Light Rider
(image)
Cost:85
HP:82
XP:220
MP:9
illuminates, cures, heals +8
10 × 5 melee (arcane)
17 × 2 melee (pierce) (charge)
15 × 2 ranged (arcane) (magical)
L1
Sergeant
(image)
Cost:19
HP:32
XP:32
MP:6
5 × 3 melee (blade)
4 × 3 ranged (pierce)
L2
Lieutenant
(image)
Cost:30
HP:40
XP:80
MP:6
8 × 3 melee (blade)
5 × 3 ranged (pierce)
L3
General
(image)
Cost:54
HP:59
XP:180
MP:6
9 × 4 melee (blade)
7 × 3 ranged (pierce)
L4
Grand Marshal
(image)
Cost:66
HP:67
XP:285
MP:6
12 × 4 melee (blade)
10 × 3 ranged (pierce)
L5
Supreme Commander
(image)
Cost:89
HP:72
XP:260
MP:6
leadership
15 × 4 melee (blade)
12 × 3 ranged (pierce)
L3
War Master
(image)
Cost:56
HP:62
XP:150
MP:6
leadership
8 × 5 melee (blade) (devoted)
L4
Phoenix Knight
(image)
Cost:75
HP:73
XP:170
MP:6
leadership
11 × 5 melee (blade) (devoted)
14 × 4 melee (fire)
L5
Maverick Lord
(image)
Cost:82
HP:83
XP:200
MP:6
leadership
11 × 6 melee (blade) (devoted, magical)
15 × 4 melee (fire) (devoted)
L2
Chevalier
(image)
Cost:32
HP:46
XP:92
MP:5
heals +4
6 × 4 melee (arcane)
9 × 1 ranged (arcane) (magical)
L3
Crusader
(image)
Cost:51
HP:60
XP:175
MP:5
heals +4
10 × 4 melee (arcane)
12 × 1 ranged (arcane) (magical)
L4
High Templar
(image)
Cost:68
HP:72
XP:240
MP:5
heals +8
10 × 5 melee (arcane)
17 × 1 ranged (arcane) (magical)
L1
Heavy Infantryman
(image)
Cost:19
HP:38
XP:40
MP:4
11 × 2 melee (impact)
L2
Shock Trooper
(image)
Cost:32
HP:52
XP:110
MP:4
18 × 2 melee (impact)
L3
Siege Trooper
(image)
Cost:50
HP:64
XP:150
MP:4
25 × 2 melee (impact)
L4
Iron Mauler
(image)
Cost:76
HP:78
XP:150
MP:4
steadfast
40 × 1 melee (impact) (shock)
27 × 2 melee (impact)
L4
Phalanx Trooper
(image)
Cost:76
HP:84
XP:260
MP:4
31 × 2 melee (impact)
L5
Decimation Trooper
(image)
Cost:115
HP:98
XP:230
MP:4
38 × 2 melee (impact)
L1
Fencer
(image)
Cost:16
HP:28
XP:42
MP:6
4 × 4 melee (blade)
L2
Duelist
(image)
Cost:32
HP:44
XP:90
MP:7
5 × 5 melee (blade)
12 × 1 ranged (pierce)
L3
Master at Arms
(image)
Cost:44
HP:57
XP:175
MP:7
7 × 5 melee (blade)
20 × 1 ranged (pierce)
L4
Epic Saber
(image)
Cost:79
HP:65
XP:210
MP:7
skirmisher
8 × 6 melee (blade)
25 × 1 ranged (pierce)
L1
Cavalryman
(image)
Cost:17
HP:34
XP:40
MP:8
6 × 3 melee (blade)
L2
Dragoon
(image)
Cost:32
HP:49
XP:95
MP:9
6 × 4 melee (blade)
12 × 1 ranged (pierce)
L3
Cavalier
(image)
Cost:52
HP:64
XP:175
MP:9
10 × 4 melee (blade)
20 × 1 ranged (pierce)
L4
Auxiliary Master
(image)
Cost:68
HP:72
XP:180
MP:9
inspire, leadership, leadership, leadership, leadership
13 × 4 melee (blade)
25 × 1 ranged (pierce)
L1
Mage
(image)
Cost:20
HP:24
XP:54
MP:5
5 × 1 melee (impact)
7 × 3 ranged (fire) (magical)
L2
White Mage
(image)
Cost:36
HP:35
XP:136
MP:5
6 × 2 melee (impact)
9 × 3 ranged (arcane) (magical)
L3
Mage of Light
(image)
Cost:62
HP:47
XP:210
MP:5
7 × 3 melee (impact)
12 × 3 ranged (arcane) (magical)
L4
Mage of Glory
(image)
Cost:88
HP:55
XP:290
MP:5
illuminates, inspire, leadership, leadership, leadership, leadership, cures, heals +8
9 × 3 melee (impact)
16 × 3 ranged (arcane) (magical)
L5
Celestial Messenger
(image)
Cost:100
HP:62
XP:220
MP:8
inspire, leadership, leadership, leadership, leadership, leadership, cures, heals +12, illuminates
9 × 2 melee (impact) (magical)
22 × 3 ranged (arcane) (magical)
L3
Mage of Nature
(image)
Cost:60
HP:48
XP:180
MP:5
regenerates, circle of resistance
8 × 2 melee (impact)
7 × 6 ranged (fire) (enchanted)
7 × 7 ranged (pierce)
25 × 1 ranged (arcane) (enchanted)
L4
Woodland Enchanter
(image)
Cost:78
HP:58
XP:220
MP:5
regenerates, circle of resistance
8 × 3 melee (impact)
8 × 7 ranged (fire) (enchanted)
8 × 8 ranged (pierce)
30 × 1 ranged (arcane) (enchanted)
L5
Ethereal Creationer
(image)
Cost:90
HP:66
XP:190
MP:5
regenerates, circle of resistance
13 × 3 melee (impact)
11 × 7 ranged (fire) (enchanted)
9 × 9 ranged (pierce)
40 × 1 ranged (arcane) (enchanted)
L2
Red Mage
(image)
Cost:36
HP:42
XP:100
MP:5
6 × 2 melee (impact)
8 × 4 ranged (fire) (magical)
L3
Arch Mage
(image)
Cost:59
HP:54
XP:220
MP:5
7 × 2 melee (impact)
12 × 4 ranged (fire) (magical)
L4
Great Mage
(image)
Cost:72
HP:65
XP:286
MP:5
9 × 2 melee (impact)
16 × 4 ranged (fire) (magical)
L5
Luminary of Fire
(image)
Cost:102
HP:71
XP:220
MP:5
13 × 2 melee (impact) (magical)
30 × 2 ranged (arcane) (magical)
18 × 4 ranged (fire) (magical)
L4
Prophet of Fire
(image)
Cost:72
HP:64
XP:180
MP:5
heals +4, leadership
8 × 2 melee (impact)
14 × 4 ranged (fire) (enchanted)
13 × 3 ranged (cold) (backstab)
L3
Silver Mage
(image)
Cost:59
HP:48
XP:195
MP:6
7 × 2 melee (impact)
9 × 4 ranged (fire) (magical)
L4
Mage of Lustre
(image)
Cost:74
HP:58
XP:200
MP:6
teleport, translucent
12 × 2 melee (impact)
11 × 4 ranged (fire) (magical)
L1
Dark Adept
(image)
Cost:16
HP:28
XP:48
MP:5
10 × 2 ranged (cold) (magical)
7 × 2 ranged (arcane) (magical)
L2
Dark Sorcerer
(image)
Cost:32
HP:48
XP:90
MP:5
4 × 3 melee (impact)
13 × 2 ranged (cold) (magical)
9 × 2 ranged (arcane) (magical)
L3
Necromancer
(image)
Cost:50
HP:70
XP:190
MP:5
6 × 3 melee (impact) (plague)
17 × 2 ranged (cold) (magical)
12 × 2 ranged (arcane) (magical)
L4
Arch Necromancer
(image)
Cost:89
HP:75
XP:290
MP:5
draining aura
8 × 3 melee (impact) (plague)
22 × 2 ranged (cold) (magical)
17 × 2 ranged (arcane) (magical)
L5
The Prince Of Darkness
(image)
Cost:110
HP:75
XP:275
MP:5
draining aura
11 × 3 melee (blade) (plague)
22 × 2 ranged (cold) (magical, drains)
17 × 2 ranged (arcane) (magical, drains)
L4
Master of Darkness
(image)
Cost:79
HP:84
XP:255
MP:6
nightstalk, skirmisher
10 × 4 melee (blade)
17 × 2 ranged (arcane) (magical, explosive)
12 × 3 ranged (arcane) (magical)
L3
Lich
(image)
Cost:50
HP:60
XP:170
MP:6
8 × 3 melee (arcane) (drains)
12 × 3 ranged (cold) (magical)
9 × 3 ranged (arcane) (magical)
L4
Ancient Lich
(image)
Cost:100
HP:62
XP:290
MP:6
8 × 3 melee (arcane) (drains)
12 × 5 ranged (cold) (magical)
9 × 5 ranged (arcane) (magical)
L6
Lich King
(image)
Cost:300
HP:200
XP:1500
MP:7
leadership
11 × 4 melee (arcane) (drains)
14 × 5 ranged (cold) (magical)
11 × 5 ranged (arcane) (magical)
L4
Dread Lich
(image)
Cost:100
HP:78
XP:200
MP:6
submerge, obscures
10 × 3 melee (arcane) (drains, slows)
10 × 4 ranged (cold) (magical, slows)
L1
Thief
(image)
Cost:13
HP:24
XP:28
MP:6
4 × 3 melee (blade) (backstab)
L2
Rogue
(image)
Cost:28
HP:40
XP:72
MP:6
6 × 3 melee (blade) (backstab)
4 × 3 ranged (blade)
L3
Assassin
(image)
Cost:44
HP:51
XP:175
MP:6
8 × 3 melee (blade) (backstab)
5 × 3 ranged (blade) (poison)
L4
Eliminator
(image)
Cost:69
HP:61
XP:150
MP:6
skirmisher, nightstalk
10 × 3 melee (blade) (backstab)
7 × 4 melee (impact)
7 × 3 ranged (blade) (poison)
L5
Predator
(image)
Cost:78
HP:70
XP:150
MP:6
skirmisher, nightstalk
13 × 3 melee (blade) (backstab)
11 × 4 melee (impact)
11 × 3 ranged (blade) (poison)
L2
Cunningman
(image)
Cost:33
HP:34
XP:78
MP:6
heals +4
6 × 1 melee (blade) (poison)
8 × 2 ranged (arcane) (magical, eviscerate)
L3
Witch Doctor
(image)
Cost:48
HP:49
XP:150
MP:6
cures, heals +8
9 × 1 melee (blade) (poison)
12 × 2 ranged (arcane) (magical, eviscerate)
L4
Grand Warlock
(image)
Cost:70
HP:57
XP:190
MP:6
cures, heals +8
13 × 1 melee (blade) (poison)
12 × 3 ranged (cold) (magical)
16 × 2 ranged (arcane) (magical, eviscerate)
L0
Ruffian
(image)
Cost:6
HP:16
XP:18
MP:5
5 × 2 melee (impact)
L1
Thug
(image)
Cost:13
HP:32
XP:42
MP:5
5 × 4 melee (impact)
L2
Bandit
(image)
Cost:26
HP:50
XP:70
MP:5
8 × 4 melee (impact)
L3
Highwayman
(image)
Cost:46
HP:70
XP:160
MP:5
11 × 4 melee (impact)
L4
Armoured Highwayman
(image)
Cost:63
HP:82
XP:225
MP:5
15 × 4 melee (impact)
L5
Black Guard
(image)
Cost:75
HP:94
XP:180
MP:5
18 × 4 melee (impact)
L1
Footpad
(image)
Cost:14
HP:30
XP:36
MP:7
4 × 2 melee (impact)
5 × 2 ranged (impact)
L2
Outlaw
(image)
Cost:28
HP:42
XP:77
MP:7
8 × 2 melee (impact)
6 × 3 ranged (impact)
L3
Fugitive
(image)
Cost:53
HP:62
XP:165
MP:7
11 × 2 melee (impact)
7 × 4 ranged (impact)
L4
Upriser
(image)
Cost:71
HP:74
XP:170
MP:7
concealment, twilightstalk
15 × 2 melee (impact)
8 × 5 ranged (impact)
L2
Caster
(image)
Cost:34
HP:38
XP:85
MP:6
5 × 2 melee (impact) (slows)
8 × 3 ranged (cold) (magical)
L3
Dark Enchanter
(image)
Cost:62
HP:52
XP:185
MP:6
6 × 3 melee (impact) (slows)
13 × 3 ranged (cold) (magical)
L4
Shadow Wizard
(image)
Cost:75
HP:58
XP:210
MP:6
9 × 3 melee (impact) (slows)
17 × 3 ranged (cold) (magical)
8 × 5 ranged (pierce) (magical)
L0
Woodsman
(image)
Cost:10
HP:18
XP:23
MP:5
3 × 1 melee (blade)
4 × 3 ranged (pierce)
L1
Poacher
(image)
Cost:14
HP:32
XP:29
MP:5
3 × 2 melee (blade)
4 × 4 ranged (pierce)
L2
Trapper
(image)
Cost:27
HP:45
XP:65
MP:5
4 × 4 melee (blade)
6 × 4 ranged (pierce)
L3
Huntsman
(image)
Cost:50
HP:57
XP:180
MP:5
5 × 4 melee (blade)
9 × 4 ranged (pierce) (marksman)
L4
Orion
(image)
Cost:61
HP:65
XP:250
MP:5
nightstalk
6 × 4 melee (blade)
13 × 4 ranged (pierce) (marksman)
L5
Nemesis
(image)
Cost:72
HP:72
XP:190
MP:5
nightstalk
7 × 4 melee (blade)
17 × 4 ranged (pierce) (marksman, marksman defense)
L3
Ranger
(image)
Cost:52
HP:60
XP:170
MP:6
7 × 4 melee (blade)
7 × 4 ranged (pierce)
L4
Forest Warden
(image)
Cost:68
HP:70
XP:165
MP:7
ambush
9 × 4 melee (blade)
9 × 4 ranged (pierce)
L5
Woodland Master
(image)
Cost:84
HP:84
XP:190
MP:7
ambush
12 × 4 melee (blade)
12 × 4 ranged (pierce)
L1
Bowman
(image)
Cost:14
HP:33
XP:39
MP:5
4 × 2 melee (blade)
6 × 3 ranged (pierce)
L2
Longbowman
(image)
Cost:26
HP:51
XP:68
MP:5
8 × 2 melee (blade)
10 × 3 ranged (pierce)
L3
Master Bowman
(image)
Cost:46
HP:67
XP:175
MP:5
8 × 3 melee (blade)
11 × 4 ranged (pierce)
L4
Grand Master Bowman
(image)
Cost:75
HP:78
XP:160
MP:5
10 × 3 melee (blade)
15 × 4 ranged (pierce)
L4
Holy Bow Master
(image)
Cost:79
HP:75
XP:220
MP:5
heals +4
10 × 2 melee (arcane)
18 × 3 ranged (arcane) (magical)
L2
Brigand
(image)
Cost:31
HP:48
XP:85
MP:7
8 × 3 melee (pierce)
L3
Plunderer
(image)
Cost:51
HP:68
XP:180
MP:7
17 × 2 melee (pierce) (first strike)
10 × 3 ranged (pierce)
L3
Renegade Horseman
(image)
Cost:56
HP:60
XP:190
MP:8
recovery
14 × 3 melee (pierce)
L4
Maverick Rider
(image)
Cost:70
HP:75
XP:210
MP:9
recovery
17 × 3 melee (pierce)
L1
Cavalryman
(image)
Cost:17
HP:34
XP:40
MP:8
6 × 3 melee (blade)
L2
Dragoon
(image)
Cost:34
HP:49
XP:95
MP:9
6 × 4 melee (blade)
12 × 1 ranged (pierce)
L3
Cavalier
(image)
Cost:52
HP:64
XP:150
MP:9
10 × 4 melee (blade)
20 × 1 ranged (pierce)
L4
Auxiliary Master
(image)
Cost:68
HP:72
XP:180
MP:9
inspire, leadership, leadership, leadership, leadership
13 × 4 melee (blade)
25 × 1 ranged (pierce)
L1
Dark Adept
(image)
Cost:16
HP:28
XP:48
MP:5
10 × 2 ranged (cold) (magical)
7 × 2 ranged (arcane) (magical)
L2
Dark Sorcerer
(image)
Cost:32
HP:48
XP:90
MP:5
4 × 3 melee (impact)
13 × 2 ranged (cold) (magical)
9 × 2 ranged (arcane) (magical)
L3
Lich
(image)
Cost:50
HP:60
XP:150
MP:6
submerge
8 × 3 melee (arcane) (drains)
12 × 3 ranged (cold) (magical)
9 × 3 ranged (arcane) (magical)
L4
Dread Lich
(image)
Cost:100
HP:78
XP:200
MP:6
submerge, obscures
10 × 3 melee (arcane) (drains, slows)
10 × 4 ranged (cold) (magical, slows)
L3
Necromancer
(image)
Cost:50
HP:70
XP:150
MP:5
6 × 3 melee (impact) (plague)
17 × 2 ranged (cold) (magical)
12 × 2 ranged (arcane) (magical)
L4
Arch Necromancer
(image)
Cost:89
HP:75
XP:290
MP:5
draining aura
8 × 3 melee (impact) (plague)
22 × 2 ranged (cold) (magical)
17 × 2 ranged (arcane) (magical)
L5
The Prince Of Darkness
(image)
Cost:110
HP:75
XP:275
MP:5
draining aura
11 × 3 melee (blade) (plague)
22 × 2 ranged (cold) (magical, drains)
17 × 2 ranged (arcane) (magical, drains)
L4
Master of Darkness
(image)
Cost:79
HP:84
XP:255
MP:6
nightstalk, skirmisher
10 × 4 melee (blade)
17 × 2 ranged (arcane) (magical, explosive)
12 × 3 ranged (arcane) (magical)
L5
Duke
(image)
Cost:200
HP:75
XP:1500
MP:6
leadership
12 × 4 melee (blade)
10 × 3 ranged (pierce)
L1
Fencer
(image)
Cost:16
HP:28
XP:42
MP:6
skirmisher
4 × 4 melee (blade)
L2
Duelist
(image)
Cost:32
HP:44
XP:90
MP:7
skirmisher
5 × 5 melee (blade)
12 × 1 ranged (pierce)
L3
Master at Arms
(image)
Cost:44
HP:57
XP:150
MP:7
skirmisher
7 × 5 melee (blade)
20 × 1 ranged (pierce)
L4
Epic Saber
(image)
Cost:79
HP:65
XP:210
MP:7
skirmisher
8 × 6 melee (blade)
25 × 1 ranged (pierce)
L4
Golden Mage
(image)
Cost:82
HP:60
XP:250
MP:6
teleport
8 × 2 melee (impact) (magical)
9 × 5 ranged (fire) (magical)
L4
Grand Horsemarshal
(image)
Cost:85
HP:78
XP:210
MP:8
leadership
15 × 3 melee (pierce) (charge, precision)
26 × 2 melee (impact)
L5
Equestrian Supreme
(image)
Cost:85
HP:88
XP:210
MP:8
leadership
16 × 3 melee (pierce) (greater charge, precision)
30 × 2 melee (impact)
L1
Heavy Infantryman
(image)
Cost:19
HP:38
XP:40
MP:4
11 × 2 melee (impact)
L2
Shock Trooper
(image)
Cost:35
HP:52
XP:110
MP:4
18 × 2 melee (impact)
L3
Siege Trooper
(image)
Cost:50
HP:64
XP:150
MP:4
25 × 2 melee (impact)
L4
Iron Mauler
(image)
Cost:76
HP:78
XP:150
MP:4
steadfast
40 × 1 melee (impact) (shock)
27 × 2 melee (impact)
L4
Phalanx Trooper
(image)
Cost:76
HP:84
XP:260
MP:4
31 × 2 melee (impact)
L5
Decimation Trooper
(image)
Cost:115
HP:98
XP:230
MP:4
38 × 2 melee (impact)
L4
High Princess
(image)
Cost:72
HP:75
XP:220
MP:6
leadership, initiative
13 × 5 melee (blade)
L5
Arch Princess
(image)
Cost:83
HP:84
XP:195
MP:6
leadership, initiative
16 × 5 melee (blade)
L4
Horse Conqueror
(image)
Cost:65
HP:76
XP:185
MP:7
14 × 4 melee (blade)
25 × 2 melee (impact) (shock)
L1
Horseman
(image)
Cost:23
HP:38
XP:44
MP:8
9 × 2 melee (pierce) (charge)
L2
Knight
(image)
Cost:40
HP:58
XP:120
MP:8
8 × 4 melee (blade)
14 × 2 melee (pierce) (charge)
L3
Grand Knight
(image)
Cost:58
HP:78
XP:150
MP:7
12 × 4 melee (blade)
17 × 2 melee (pierce) (charge)
L4
Apocalypse Rider
(image)
Cost:70
HP:87
XP:320
MP:7
15 × 4 melee (blade)
22 × 2 melee (pierce) (charge)
L5
Dragon Knight
(image)
Cost:90
HP:94
XP:250
MP:8
15 × 4 melee (blade)
22 × 2 melee (pierce) (charge)
13 × 3 ranged (fire)
L3
Paladin
(image)
Cost:58
HP:65
XP:150
MP:8
heals +4
8 × 5 melee (arcane)
15 × 2 melee (pierce) (charge)
L4
Arcane Rider
(image)
Cost:74
HP:74
XP:265
MP:8
cures, heals +8
9 × 5 melee (arcane)
16 × 2 melee (pierce) (charge)
9 × 2 ranged (arcane) (magical)
L5
Light Rider
(image)
Cost:85
HP:82
XP:220
MP:9
illuminates, cures, heals +8
10 × 5 melee (arcane)
17 × 2 melee (pierce) (charge)
15 × 2 ranged (arcane) (magical)
L2
Lancer
(image)
Cost:40
HP:50
XP:100
MP:10
12 × 3 melee (pierce) (charge)
L3
Jouster
(image)
Cost:58
HP:58
XP:190
MP:10
15 × 3 melee (pierce) (charge)
L4
Cataphract
(image)
Cost:70
HP:66
XP:200
MP:10
15 × 3 melee (pierce) (greater charge)
L2
Infantry Lieutenant
(image)
Cost:35
HP:48
XP:75
MP:5
leadership
10 × 3 melee (blade)
L3
Infantry Commander
(image)
Cost:70
HP:64
XP:150
MP:5
leadership
10 × 4 melee (blade)
10 × 2 melee (impact) (slows)
L4
Infantry Master
(image)
Cost:84
HP:73
XP:190
MP:5
leadership
10 × 5 melee (blade)
14 × 4 melee (pierce)
15 × 2 melee (impact) (slows, shock)
L5
Lord Protector
(image)
Cost:200
HP:75
XP:1500
MP:6
leadership
12 × 4 melee (blade)
10 × 3 ranged (pierce)
L1
Mage
(image)
Cost:20
HP:24
XP:54
MP:5
5 × 1 melee (impact)
7 × 3 ranged (fire) (magical)
L2
Red Mage
(image)
Cost:40
HP:42
XP:100
MP:5
6 × 2 melee (impact)
8 × 4 ranged (fire) (magical)
L3
Arch Mage
(image)
Cost:59
HP:54
XP:220
MP:5
7 × 2 melee (impact)
12 × 4 ranged (fire) (magical)
L4
Great Mage
(image)
Cost:72
HP:65
XP:200
MP:5
9 × 2 melee (impact)
16 × 4 ranged (fire) (magical)
L5
Luminary of Fire
(image)
Cost:102
HP:71
XP:220
MP:5
13 × 2 melee (impact) (magical)
30 × 2 ranged (arcane) (magical)
18 × 4 ranged (fire) (magical)
L4
Prophet of Fire
(image)
Cost:72
HP:64
XP:180
MP:5
heals +4, leadership
8 × 2 melee (impact)
14 × 4 ranged (fire) (enchanted)
13 × 3 ranged (cold) (backstab)
L3
Silver Mage
(image)
Cost:59
HP:48
XP:150
MP:6
teleport
7 × 2 melee (impact)
9 × 4 ranged (fire) (magical)
L4
Mage of Lustre
(image)
Cost:74
HP:58
XP:200
MP:6
teleport, translucent
12 × 2 melee (impact)
11 × 4 ranged (fire) (magical)
L2
White Mage
(image)
Cost:40
HP:35
XP:136
MP:5
cures, heals +8
6 × 2 melee (impact)
9 × 3 ranged (arcane) (magical)
L3
Mage of Light
(image)
Cost:60
HP:47
XP:150
MP:5
illuminates, cures, heals +8
7 × 3 melee (impact)
12 × 3 ranged (arcane) (magical)
L4
Mage of Glory
(image)
Cost:88
HP:55
XP:290
MP:5
illuminates, inspire, leadership, leadership, leadership, leadership, cures, heals +8
9 × 3 melee (impact)
16 × 3 ranged (arcane) (magical)
L5
Celestial Messenger
(image)
Cost:100
HP:62
XP:220
MP:8
inspire, leadership, leadership, leadership, leadership, leadership, cures, heals +12, illuminates
9 × 2 melee (impact) (magical)
22 × 3 ranged (arcane) (magical)
L3
Mage of Nature
(image)
Cost:60
HP:48
XP:180
MP:5
regenerates, circle of resistance
8 × 2 melee (impact)
7 × 6 ranged (fire) (enchanted)
7 × 7 ranged (pierce)
25 × 1 ranged (arcane) (enchanted)
L4
Woodland Enchanter
(image)
Cost:78
HP:58
XP:220
MP:5
regenerates, circle of resistance
8 × 3 melee (impact)
8 × 7 ranged (fire) (enchanted)
8 × 8 ranged (pierce)
30 × 1 ranged (arcane) (enchanted)
L5
Ethereal Creationer
(image)
Cost:90
HP:66
XP:190
MP:5
regenerates, circle of resistance
13 × 3 melee (impact)
11 × 7 ranged (fire) (enchanted)
9 × 9 ranged (pierce)
40 × 1 ranged (arcane) (enchanted)
L4
Majestic
(image)
Cost:75
HP:82
XP:202
MP:6
leadership
15 × 4 melee (blade)
12 × 3 ranged (pierce)
L5
Exalted
(image)
Cost:87
HP:93
XP:202
MP:6
leadership
18 × 4 melee (blade)
15 × 3 ranged (pierce)
L4
Noble Legend
(image)
Cost:73
HP:64
XP:230
MP:6
leadership
15 × 4 melee (blade) (devoted)
13 × 3 ranged (pierce)
L5
Regal Monarch
(image)
Cost:85
HP:75
XP:199
MP:6
leadership
17 × 4 melee (blade) (devoted)
16 × 3 ranged (pierce)
L0
Peasant
(image)
Cost:8
HP:18
XP:23
MP:5
5 × 2 melee (pierce)
4 × 1 ranged (pierce)
L1
Bowman
(image)
Cost:14
HP:33
XP:39
MP:5
4 × 2 melee (blade)
6 × 3 ranged (pierce)
L2
Longbowman
(image)
Cost:26
HP:51
XP:68
MP:5
8 × 2 melee (blade)
10 × 3 ranged (pierce)
L3
Master Bowman
(image)
Cost:46
HP:67
XP:150
MP:5
8 × 3 melee (blade)
11 × 4 ranged (pierce)
L4
Grand Master Bowman
(image)
Cost:75
HP:78
XP:160
MP:5
10 × 3 melee (blade)
15 × 4 ranged (pierce)
L4
Holy Bow Master
(image)
Cost:79
HP:75
XP:220
MP:5
heals +4
10 × 2 melee (arcane)
18 × 3 ranged (arcane) (magical)
L1
Spearman
(image)
Cost:14
HP:36
XP:42
MP:5
7 × 3 melee (pierce) (first strike)
6 × 1 ranged (pierce)
L2
Javelineer
(image)
Cost:25
HP:48
XP:100
MP:5
8 × 3 melee (pierce) (first strike)
11 × 2 ranged (pierce)
L3
Master Javelineer
(image)
Cost:46
HP:60
XP:190
MP:6
10 × 3 melee (pierce) (first strike)
11 × 3 ranged (pierce)
13 × 2 ranged (fire)
L4
Velite
(image)
Cost:62
HP:68
XP:204
MP:6
13 × 3 melee (pierce) (first strike)
14 × 3 ranged (pierce) (first strike)
17 × 2 ranged (fire)
L2
Pikeman
(image)
Cost:25
HP:55
XP:65
MP:5
10 × 3 melee (pierce) (first strike)
L3
Halberdier
(image)
Cost:44
HP:72
XP:150
MP:5
15 × 3 melee (pierce) (first strike)
19 × 2 melee (blade)
L4
Excecutioner
(image)
Cost:82
HP:81
XP:220
MP:5
25 × 2 melee (blade)
12 × 1 ranged (cold) (poison)
L4
Scythemaster
(image)
Cost:76
HP:85
XP:190
MP:5
19 × 3 melee (pierce) (first strike)
20 × 2 melee (blade) (precision)
L2
Swordsman
(image)
Cost:25
HP:55
XP:60
MP:5
8 × 4 melee (blade)
L3
Royal Guard
(image)
Cost:43
HP:74
XP:150
MP:6
11 × 4 melee (blade)
L4
Elite Sentinel
(image)
Cost:75
HP:83
XP:190
MP:6
14 × 5 melee (blade)
L5
High Custodian
(image)
Cost:83
HP:92
XP:190
MP:6
17 × 5 melee (blade)
L0
Ruffian
(image)
Cost:6
HP:16
XP:18
MP:5
5 × 2 melee (impact)
L1
Footpad
(image)
Cost:14
HP:30
XP:36
MP:7
4 × 2 melee (impact)
5 × 2 ranged (impact)
L2
Caster
(image)
Cost:34
HP:38
XP:85
MP:6
5 × 2 melee (impact) (slows)
8 × 3 ranged (cold) (magical)
L3
Dark Enchanter
(image)
Cost:62
HP:52
XP:185
MP:6
6 × 3 melee (impact) (slows)
13 × 3 ranged (cold) (magical)
L4
Shadow Wizard
(image)
Cost:75
HP:58
XP:210
MP:6
9 × 3 melee (impact) (slows)
17 × 3 ranged (cold) (magical)
8 × 5 ranged (pierce) (magical)
L2
Outlaw
(image)
Cost:28
HP:42
XP:77
MP:7
8 × 2 melee (impact)
6 × 3 ranged (impact)
L3
Fugitive
(image)
Cost:53
HP:62
XP:150
MP:7
concealment
11 × 2 melee (impact)
7 × 4 ranged (impact)
L4
Upriser
(image)
Cost:71
HP:74
XP:170
MP:7
concealment, twilightstalk
15 × 2 melee (impact)
8 × 5 ranged (impact)
L1
Thug
(image)
Cost:13
HP:32
XP:42
MP:5
5 × 4 melee (impact)
L2
Bandit
(image)
Cost:23
HP:50
XP:70
MP:5
8 × 4 melee (impact)
L3
Highwayman
(image)
Cost:46
HP:70
XP:150
MP:5
11 × 4 melee (impact)
L4
Armoured Highwayman
(image)
Cost:63
HP:82
XP:225
MP:5
15 × 4 melee (impact)
L5
Black Guard
(image)
Cost:75
HP:94
XP:180
MP:5
18 × 4 melee (impact)
L1
Sergeant
(image)
Cost:19
HP:32
XP:32
MP:6
leadership
5 × 3 melee (blade)
4 × 3 ranged (pierce)
L2
Chevalier
(image)
Cost:32
HP:46
XP:92
MP:5
heals +4
6 × 4 melee (arcane)
9 × 1 ranged (arcane) (magical)
L3
Crusader
(image)
Cost:51
HP:60
XP:175
MP:5
heals +4
10 × 4 melee (arcane)
12 × 1 ranged (arcane) (magical)
L4
High Templar
(image)
Cost:68
HP:72
XP:240
MP:5
heals +8
10 × 5 melee (arcane)
17 × 1 ranged (arcane) (magical)
L2
Lieutenant
(image)
Cost:35
HP:40
XP:80
MP:6
leadership
8 × 3 melee (blade)
5 × 3 ranged (pierce)
L3
General
(image)
Cost:54
HP:50
XP:180
MP:6
leadership
9 × 4 melee (blade)
7 × 3 ranged (pierce)
L4
Grand Marshal
(image)
Cost:66
HP:60
XP:200
MP:6
leadership
10 × 4 melee (blade)
8 × 3 ranged (pierce)
L5
Supreme Commander
(image)
Cost:89
HP:72
XP:260
MP:6
leadership
15 × 4 melee (blade)
12 × 3 ranged (pierce)
L3
War Master
(image)
Cost:56
HP:62
XP:150
MP:6
leadership
8 × 5 melee (blade) (devoted)
L4
Phoenix Knight
(image)
Cost:75
HP:73
XP:170
MP:6
leadership
11 × 5 melee (blade) (devoted)
14 × 4 melee (fire)
L5
Maverick Lord
(image)
Cost:82
HP:83
XP:200
MP:6
leadership
11 × 6 melee (blade) (devoted, magical)
15 × 4 melee (fire) (devoted)
L1
Thief
(image)
Cost:13
HP:24
XP:28
MP:6
4 × 3 melee (blade) (backstab)
L2
Cunningman
(image)
Cost:33
HP:34
XP:78
MP:6
heals +4
6 × 1 melee (blade) (poison)
8 × 2 ranged (arcane) (magical, eviscerate)
L3
Witch Doctor
(image)
Cost:48
HP:49
XP:150
MP:6
cures, heals +8
9 × 1 melee (blade) (poison)
12 × 2 ranged (arcane) (magical, eviscerate)
L4
Grand Warlock
(image)
Cost:70
HP:57
XP:190
MP:6
cures, heals +8
13 × 1 melee (blade) (poison)
12 × 3 ranged (cold) (magical)
16 × 2 ranged (arcane) (magical, eviscerate)
L2
Rogue
(image)
Cost:24
HP:40
XP:70
MP:6
skirmisher
6 × 3 melee (blade) (backstab)
4 × 3 ranged (blade)
L3
Assassin
(image)
Cost:44
HP:51
XP:150
MP:6
skirmisher
8 × 3 melee (blade) (backstab)
5 × 3 ranged (blade) (poison)
L4
Eliminator
(image)
Cost:69
HP:61
XP:150
MP:6
skirmisher, nightstalk
10 × 3 melee (blade) (backstab)
7 × 4 melee (impact)
7 × 3 ranged (blade) (poison)
L5
Predator
(image)
Cost:78
HP:70
XP:150
MP:6
skirmisher, nightstalk
13 × 3 melee (blade) (backstab)
11 × 4 melee (impact)
11 × 3 ranged (blade) (poison)
L4
Twilight Ancient
(image)
Cost:67
HP:64
XP:220
MP:6
leadership
13 × 3 melee (blade) (magical)
4 × 4 ranged (arcane) (mind raid)
17 × 2 ranged (cold) (magical)
12 × 3 ranged (impact) (magical)
L4
Wesfolk Elite
(image)
Cost:72
HP:72
XP:195
MP:7
leadership, distract
15 × 2 melee (impact) (speed attack)
11 × 4 ranged (impact)
L2
Wolf Heart
(image)
Cost:30
HP:40
XP:80
MP:5
leadership
14 × 2 melee (blade)
L3
Oath Sworn
(image)
Cost:50
HP:58
XP:180
MP:5
leadership
19 × 2 melee (blade)
L4
Honour Blade
(image)
Cost:72
HP:72
XP:200
MP:5
leadership
25 × 2 melee (blade)
10 × 5 melee (blade) (devoted)
L3
Slaughterer
(image)
Cost:55
HP:52
XP:80
MP:6
14 × 3 melee (blade) (berserk, attack only)
14 × 3 melee (blade)
L4
Condemner
(image)
Cost:72
HP:65
XP:80
MP:6
16 × 3 melee (blade) (berserk, attack only)
18 × 3 melee (blade)
L0
Woodsman
(image)
Cost:10
HP:18
XP:23
MP:5
3 × 1 melee (blade)
4 × 3 ranged (pierce)
L1
Bowman
(image)
Cost:14
HP:33
XP:39
MP:5
4 × 2 melee (blade)
6 × 3 ranged (pierce)
L2
Longbowman
(image)
Cost:26
HP:51
XP:68
MP:5
8 × 2 melee (blade)
10 × 3 ranged (pierce)
L3
Master Bowman
(image)
Cost:46
HP:67
XP:150
MP:5
8 × 3 melee (blade)
11 × 4 ranged (pierce)
L4
Grand Master Bowman
(image)
Cost:75
HP:78
XP:160
MP:5
10 × 3 melee (blade)
15 × 4 ranged (pierce)
L4
Holy Bow Master
(image)
Cost:79
HP:75
XP:220
MP:5
heals +4
10 × 2 melee (arcane)
18 × 3 ranged (arcane) (magical)
L1
Poacher
(image)
Cost:14
HP:32
XP:29
MP:5
3 × 2 melee (blade)
4 × 4 ranged (pierce)
L2
Trapper
(image)
Cost:27
HP:45
XP:65
MP:5
4 × 4 melee (blade)
6 × 4 ranged (pierce)
L3
Huntsman
(image)
Cost:50
HP:57
XP:150
MP:5
5 × 4 melee (blade)
9 × 4 ranged (pierce) (marksman)
L4
Orion
(image)
Cost:61
HP:65
XP:250
MP:5
nightstalk
6 × 4 melee (blade)
13 × 4 ranged (pierce) (marksman)
L5
Nemesis
(image)
Cost:72
HP:72
XP:190
MP:5
nightstalk
7 × 4 melee (blade)
17 × 4 ranged (pierce) (marksman, marksman defense)
L3
Ranger
(image)
Cost:52
HP:60
XP:150
MP:6
7 × 4 melee (blade)
7 × 4 ranged (pierce)
L4
Forest Warden
(image)
Cost:68
HP:70
XP:165
MP:7
ambush
9 × 4 melee (blade)
9 × 4 ranged (pierce)
L5
Woodland Master
(image)
Cost:84
HP:84
XP:190
MP:7
ambush
12 × 4 melee (blade)
12 × 4 ranged (pierce)
Mechanical
L1
Caravan
(image)
Cost:20
HP:45
XP:50
MP:2
Merfolk
L1
Mermaid Initiate
(image)
Cost:19
HP:27
XP:50
MP:6
7 × 1 melee (impact)
8 × 2 ranged (impact) (magical)
L2
Mermaid Enchantress
(image)
Cost:33
HP:38
XP:90
MP:6
9 × 1 melee (impact)
14 × 2 ranged (impact) (magical)
L3
Mermaid Siren
(image)
Cost:52
HP:49
XP:195
MP:7
12 × 1 melee (impact) (magical)
15 × 3 ranged (impact) (magical)
L4
Mermaid High Summoner
(image)
Cost:70
HP:60
XP:195
MP:7
16 × 1 melee (impact) (magical)
21 × 3 ranged (impact) (magical)
L3
Mermaid Ascendant
(image)
Cost:58
HP:53
XP:160
MP:6
9 × 2 melee (cold) (drains)
19 × 2 ranged (cold) (magical)
16 × 2 ranged (arcane) (magical)
L2
Mermaid Priestess
(image)
Cost:38
HP:31
XP:132
MP:6
5 × 3 melee (impact)
6 × 4 ranged (arcane) (magical)
L3
Mermaid Diviner
(image)
Cost:57
HP:41
XP:205
MP:6
7 × 3 melee (impact)
8 × 4 ranged (arcane) (magical)
L4
Mermaid Prophesier
(image)
Cost:83
HP:51
XP:200
MP:6
illuminates, cures, heals +12
9 × 3 melee (impact)
12 × 4 ranged (arcane) (magical)
L1
Merman Fighter
(image)
Cost:14
HP:36
XP:36
MP:6
6 × 3 melee (pierce)
L2
Merman Warrior
(image)
Cost:28
HP:50
XP:80
MP:6
10 × 3 melee (pierce)
L3
Merman Hoplite
(image)
Cost:43
HP:52
XP:160
MP:5
15 × 2 melee (pierce)
L4
Merman Praetor
(image)
Cost:65
HP:71
XP:165
MP:5
steadfast
18 × 2 melee (pierce)
L3
Merman Triton
(image)
Cost:43
HP:60
XP:175
MP:6
14 × 3 melee (pierce)
19 × 2 melee (blade)
L4
Merman Admiral
(image)
Cost:62
HP:70
XP:200
MP:6
inspire, leadership, leadership, leadership, leadership
17 × 3 melee (pierce)
23 × 2 melee (blade)
L5
Merman Grand Admiral
(image)
Cost:78
HP:81
XP:190
MP:6
inspire, leadership, leadership, leadership, leadership, leadership
19 × 3 melee (pierce)
26 × 2 melee (blade)
L1
Merman Hunter
(image)
Cost:15
HP:30
XP:35
MP:6
4 × 2 melee (pierce)
5 × 3 ranged (pierce)
L2
Merman Spearman
(image)
Cost:27
HP:40
XP:85
MP:6
6 × 2 melee (pierce)
6 × 4 ranged (pierce)
L3
Merman Javelineer
(image)
Cost:48
HP:55
XP:165
MP:6
8 × 2 melee (pierce)
10 × 4 ranged (pierce)
L4
Merman Spear Caster
(image)
Cost:68
HP:62
XP:168
MP:6
11 × 2 melee (pierce)
11 × 5 ranged (pierce)
L2
Merman Netcaster
(image)
Cost:27
HP:40
XP:80
MP:7
6 × 3 melee (impact)
9 × 2 ranged (impact) (slows)
L3
Merman Entangler
(image)
Cost:46
HP:55
XP:165
MP:7
8 × 3 melee (impact)
8 × 3 ranged (impact) (slows)
L4
Merman Retiarius
(image)
Cost:68
HP:65
XP:155
MP:7
12 × 3 melee (impact)
12 × 3 ranged (impact) (slows)
L4
High King
(image)
Cost:75
HP:64
XP:210
MP:7
leadership
13 × 5 melee (impact)
L1
Mermaid Initiate
(image)
Cost:19
HP:27
XP:50
MP:6
7 × 1 melee (impact)
8 × 2 ranged (impact) (magical)
L2
Mermaid Enchantress
(image)
Cost:33
HP:38
XP:90
MP:6
9 × 1 melee (impact)
14 × 2 ranged (impact) (magical)
L3
Mermaid Siren
(image)
Cost:52
HP:49
XP:150
MP:7
12 × 1 melee (impact) (magical)
15 × 3 ranged (impact) (magical)
L4
Mermaid High Summoner
(image)
Cost:70
HP:60
XP:195
MP:7
16 × 1 melee (impact) (magical)
21 × 3 ranged (impact) (magical)
L2
Mermaid Priestess
(image)
Cost:38
HP:31
XP:132
MP:6
cures, heals +8
5 × 3 melee (impact)
6 × 4 ranged (arcane) (magical)
L3
Mermaid Diviner
(image)
Cost:57
HP:41
XP:150
MP:6
illuminates, cures, heals +8
7 × 3 melee (impact)
8 × 4 ranged (arcane) (magical)
L4
Mermaid Prophesier
(image)
Cost:83
HP:51
XP:200
MP:6
illuminates, cures, heals +12
9 × 3 melee (impact)
12 × 4 ranged (arcane) (magical)
L2
Merman Bountier
(image)
Cost:32
HP:52
XP:100
MP:6
7 × 4 melee (impact)
13 × 2 melee (impact) (stun)
L1
Merman Fighter
(image)
Cost:14
HP:36
XP:36
MP:6
6 × 3 melee (pierce)
L2
Merman Warrior
(image)
Cost:28
HP:50
XP:80
MP:6
10 × 3 melee (pierce)
L3
Merman Hoplite
(image)
Cost:43
HP:52
XP:150
MP:5
steadfast
15 × 2 melee (pierce)
L4
Merman Praetor
(image)
Cost:65
HP:71
XP:165
MP:5
steadfast
18 × 2 melee (pierce)
L3
Merman Triton
(image)
Cost:43
HP:60
XP:150
MP:6
14 × 3 melee (pierce)
19 × 2 melee (blade)
L4
Merman Admiral
(image)
Cost:62
HP:70
XP:200
MP:6
inspire, leadership, leadership, leadership, leadership
17 × 3 melee (pierce)
23 × 2 melee (blade)
L5
Merman Grand Admiral
(image)
Cost:78
HP:81
XP:190
MP:6
inspire, leadership, leadership, leadership, leadership, leadership
19 × 3 melee (pierce)
26 × 2 melee (blade)
L1
Merman Hunter
(image)
Cost:15
HP:30
XP:35
MP:6
4 × 2 melee (pierce)
5 × 3 ranged (pierce)
L2
Merman Netcaster
(image)
Cost:27
HP:40
XP:80
MP:7
6 × 3 melee (impact)
9 × 2 ranged (impact) (slows)
L3
Merman Entangler
(image)
Cost:46
HP:55
XP:150
MP:7
8 × 3 melee (impact)
8 × 3 ranged (impact) (slows)
L4
Merman Retiarius
(image)
Cost:68
HP:65
XP:155
MP:7
12 × 3 melee (impact)
12 × 3 ranged (impact) (slows)
L2
Merman Spearman
(image)
Cost:27
HP:40
XP:85
MP:6
6 × 2 melee (pierce)
6 × 4 ranged (pierce)
L3
Merman Javelineer
(image)
Cost:48
HP:55
XP:150
MP:6
8 × 2 melee (pierce)
10 × 4 ranged (pierce)
L4
Merman Spear Caster
(image)
Cost:68
HP:62
XP:168
MP:6
11 × 2 melee (pierce)
11 × 5 ranged (pierce)
Monsters
L1
Fire Guardian
(image)
Cost:19
HP:23
XP:40
MP:6
4 × 3 melee (fire)
8 × 2 ranged (fire)
L2
Fire Warden
(image)
Cost:30
HP:35
XP:90
MP:6
heat absorption, dummy
7 × 2 melee (fire)
8 × 3 ranged (fire)
L3
Spirit of Flame
(image)
Cost:50
HP:49
XP:190
MP:7
heat absorption, dummy
9 × 2 melee (fire)
7 × 5 ranged (fire) (precision)
L4
Colossal Flare
(image)
Cost:70
HP:59
XP:250
MP:7
illuminates, made of fire, dummy
11 × 2 melee (fire) (precision)
9 × 5 ranged (fire) (precision, afterburn)
L5
Inferno
(image)
Cost:80
HP:70
XP:190
MP:7
illuminates, made of fire, dummy
15 × 2 melee (fire) (precision)
12 × 5 ranged (fire) (precision, afterburn)
L0
Giant Rat
(image)
Cost:6
HP:15
XP:25
MP:4
2 × 4 melee (blade)
L1
Rat Invader
(image)
Cost:17
HP:29
XP:80
MP:5
2 × 5 melee (blade)
4 × 3 melee (blade) (charge, backstab)
L1
Rat Lord
(image)
Cost:14
HP:30
XP:62
MP:4
5 × 4 melee (blade)
9 × 2 melee (impact)
L2
Rat MegaLord
(image)
Cost:32
HP:45
XP:100
MP:4
8 × 4 melee (blade)
13 × 2 melee (impact)
L1
Giant Mudcrawler
(image)
Cost:16
HP:36
XP:50
MP:4
7 × 2 melee (impact)
5 × 3 ranged (impact)
L2
Mud Juggernaut
(image)
Cost:30
HP:55
XP:85
MP:4
11 × 2 melee (impact)
8 × 3 ranged (impact)
L1
Fire Guardian
(image)
Cost:19
HP:23
XP:50
MP:6
4 × 3 melee (fire)
8 × 2 ranged (fire)
L2
Fire Warden
(image)
Cost:30
HP:35
XP:90
MP:6
heat absorption, dummy
7 × 2 melee (fire)
8 × 3 ranged (fire)
L3
Spirit of Flame
(image)
Cost:50
HP:49
XP:190
MP:7
heat absorption, dummy
9 × 2 melee (fire)
7 × 5 ranged (fire) (precision)
L4
Colossal Flare
(image)
Cost:70
HP:59
XP:250
MP:7
illuminates, made of fire, dummy
11 × 2 melee (fire) (precision)
9 × 5 ranged (fire) (precision, afterburn)
L5
Inferno
(image)
Cost:80
HP:70
XP:190
MP:7
illuminates, made of fire, dummy
15 × 2 melee (fire) (precision)
12 × 5 ranged (fire) (precision, afterburn)
L0
Giant Rat
(image)
Cost:6
HP:15
XP:25
MP:4
2 × 4 melee (blade)
L1
Rat Invader
(image)
Cost:17
HP:29
XP:80
MP:5
2 × 5 melee (blade)
4 × 3 melee (blade) (charge, backstab)
L1
Rat Lord
(image)
Cost:14
HP:30
XP:62
MP:4
5 × 4 melee (blade)
9 × 2 melee (impact)
L2
Rat MegaLord
(image)
Cost:32
HP:45
XP:100
MP:4
8 × 4 melee (blade)
13 × 2 melee (impact)
L0
Mudcrawler
(image)
Cost:5
HP:20
XP:18
MP:3
4 × 3 ranged (impact)
L1
Giant Mudcrawler
(image)
Cost:16
HP:36
XP:50
MP:4
7 × 2 melee (impact)
5 × 3 ranged (impact)
L2
Mud Juggernaut
(image)
Cost:30
HP:55
XP:85
MP:4
11 × 2 melee (impact)
8 × 3 ranged (impact)
Nagas
L1
Naga Fighter
(image)
Cost:14
HP:33
XP:32
MP:7
4 × 4 melee (blade)
L2
Naga Warrior
(image)
Cost:27
HP:43
XP:66
MP:7
7 × 4 melee (blade)
L3
Naga Myrmidon
(image)
Cost:48
HP:49
XP:165
MP:7
9 × 5 melee (blade)
L4
Naga Centurion
(image)
Cost:68
HP:59
XP:220
MP:7
13 × 5 melee (blade)
L5
Naga Ultimitar
(image)
Cost:76
HP:68
XP:195
MP:7
16 × 5 melee (blade)
20 × 1 melee (blade) (speed strike)
L1
Naga Fighter
(image)
Cost:14
HP:33
XP:32
MP:7
4 × 4 melee (blade)
L2
Naga Warrior
(image)
Cost:27
HP:43
XP:66
MP:7
7 × 4 melee (blade)
L3
Naga Myrmidon
(image)
Cost:48
HP:49
XP:150
MP:7
9 × 5 melee (blade)
L4
Naga Centurion
(image)
Cost:68
HP:59
XP:220
MP:7
13 × 5 melee (blade)
L5
Naga Ultimitar
(image)
Cost:76
HP:68
XP:195
MP:7
16 × 5 melee (blade)
20 × 1 melee (blade) (speed strike)
L1
Naga Guardian
(image)
Cost:16
HP:38
XP:35
MP:5
7 × 3 melee (impact)
L2
Naga Warden
(image)
Cost:48
HP:50
XP:70
MP:5
12 × 3 melee (impact)
L3
Naga Sentinel
(image)
Cost:100
HP:55
XP:150
MP:6
12 × 4 melee (impact)
L1
Naga Hunter
(image)
Cost:15
HP:33
XP:50
MP:7
4 × 2 melee (blade)
8 × 2 ranged (pierce) (poison)
Ogres
L1
Young Ogre
(image)
Cost:15
HP:42
XP:32
MP:5
5 × 3 melee (blade)
L2
Ogre
(image)
Cost:31
HP:68
XP:84
MP:5
10 × 3 melee (blade)
L3
Great Ogre
(image)
Cost:43
HP:80
XP:164
MP:5
15 × 3 melee (blade)
L4
Ancient Ogre
(image)
Cost:67
HP:94
XP:210
MP:5
19 × 3 melee (blade)
L1
Young Ogre
(image)
Cost:15
HP:42
XP:32
MP:5
5 × 3 melee (blade)
L2
Ogre
(image)
Cost:33
HP:68
XP:100
MP:5
10 × 3 melee (blade)
L3
Great Ogre
(image)
Cost:43
HP:80
XP:164
MP:5
15 × 3 melee (blade)
L4
Ancient Ogre
(image)
Cost:67
HP:94
XP:210
MP:5
19 × 3 melee (blade)
Orcs
L1
Orcish Grunt
(image)
Cost:12
HP:38
XP:42
MP:5
9 × 2 melee (blade)
L2
Orcish Warrior
(image)
Cost:26
HP:58
XP:60
MP:5
10 × 3 melee (blade)
L3
Orcish Warlord
(image)
Cost:48
HP:78
XP:175
MP:5
15 × 3 melee (blade)
8 × 2 ranged (pierce)
L4
Orcish Warmonger
(image)
Cost:70
HP:89
XP:250
MP:5
19 × 3 melee (blade)
12 × 2 ranged (pierce)
L5
Orcish High Mogoul
(image)
Cost:98
HP:98
XP:200
MP:5
24 × 3 melee (blade)
12 × 3 ranged (pierce)
L2
Orcish Plunger
(image)
Cost:28
HP:51
XP:72
MP:5
10 × 2 melee (pierce) (lesser backstab)
5 × 3 ranged (pierce)
L3
Orcish Pikeman
(image)
Cost:52
HP:64
XP:180
MP:5
10 × 3 melee (pierce) (lesser backstab)
13 × 3 melee (pierce) (precision)
7 × 3 ranged (pierce)
L4
Orcish Vanguard
(image)
Cost:79
HP:78
XP:130
MP:5
11 × 3 melee (pierce) (backstab)
15 × 3 melee (pierce) (precision)
11 × 3 ranged (pierce) (precision)
L1
Orcish Archer
(image)
Cost:14
HP:32
XP:30
MP:5
3 × 2 melee (blade)
6 × 3 ranged (pierce)
7 × 2 ranged (fire)
L2
Orcish Crossbowman
(image)
Cost:26
HP:43
XP:82
MP:5
4 × 3 melee (blade)
8 × 3 ranged (pierce)
10 × 2 ranged (fire)
L3
Orcish Slurbow
(image)
Cost:43
HP:56
XP:175
MP:5
8 × 3 melee (blade)
12 × 3 ranged (pierce)
15 × 2 ranged (fire)
L4
Orcish Strafer
(image)
Cost:79
HP:71
XP:180
MP:5
8 × 3 melee (blade)
12 × 5 ranged (pierce)
22 × 2 ranged (fire) (precision)
L3
Orcish Stalker
(image)
Cost:49
HP:58
XP:120
MP:5
twilightstalk, nightstalk
12 × 2 melee (pierce)
17 × 2 ranged (pierce) (poison, marksman, attack only)
L4
Orcish Exterminator
(image)
Cost:69
HP:65
XP:130
MP:6
nightstalk, twilightstalk
16 × 2 melee (pierce)
21 × 2 ranged (pierce) (poison, marksman, attack only)
L1
Orcish Assassin
(image)
Cost:17
HP:26
XP:34
MP:6
7 × 1 melee (blade)
3 × 3 ranged (blade) (marksman, poison)
L2
Orcish Slayer
(image)
Cost:33
HP:36
XP:100
MP:6
9 × 2 melee (blade)
6 × 3 ranged (blade) (marksman, poison)
L3
Orcish Night Blade
(image)
Cost:45
HP:48
XP:190
MP:6
nightstalk
11 × 3 melee (blade)
7 × 3 ranged (blade) (marksman, poison)
L4
Orcish Night Stalker
(image)
Cost:73
HP:59
XP:285
MP:6
nightstalk
15 × 3 melee (blade) (dread)
10 × 3 ranged (blade) (marksman, poison)
L5
Orcish Night Purger
(image)
Cost:85
HP:67
XP:190
MP:6
nightstalk
19 × 3 melee (blade) (dread)
14 × 3 ranged (blade) (marksman, poison)
L3
Orcish Ninja
(image)
Cost:47
HP:50
XP:200
MP:6
16 × 2 melee (blade)
8 × 3 melee (impact) (stun)
6 × 4 ranged (blade) (marksman, poison)
L4
Orcish Royal Assassin
(image)
Cost:77
HP:62
XP:285
MP:6
21 × 2 melee (blade)
12 × 3 melee (impact) (stun)
9 × 4 ranged (blade) (marksman, poison)
L2
Orcish Shaman
(image)
Cost:38
HP:35
XP:85
MP:5
poisoning
12 × 1 melee (impact)
5 × 4 ranged (fire) (poison, magical)
L3
Orcish Conjurer
(image)
Cost:56
HP:49
XP:150
MP:5
poisoning
11 × 2 melee (impact)
7 × 4 ranged (fire) (poison, magical)
L4
Orcish Warlock
(image)
Cost:72
HP:60
XP:190
MP:5
poisoning
15 × 2 melee (impact)
10 × 4 ranged (fire) (poison, magical)
L1
Orcish Leader
(image)
Cost:20
HP:45
XP:60
MP:6
7 × 3 melee (blade)
5 × 2 ranged (pierce)
L2
Orcish Ruler
(image)
Cost:34
HP:50
XP:120
MP:6
8 × 3 melee (blade)
5 × 3 ranged (pierce)
L3
Orcish Sovereign
(image)
Cost:50
HP:69
XP:150
MP:6
9 × 4 melee (blade)
8 × 3 ranged (pierce)
L4
Orcish Emperor
(image)
Cost:70
HP:79
XP:270
MP:6
leadership
12 × 4 melee (blade)
9 × 3 ranged (pierce)
L5
Orcish Supreme
(image)
Cost:82
HP:87
XP:210
MP:6
leadership
16 × 4 melee (blade)
11 × 3 ranged (pierce)
L1
Orcish Archer
(image)
Cost:14
HP:32
XP:30
MP:5
3 × 2 melee (blade)
6 × 3 ranged (pierce)
7 × 2 ranged (fire)
L2
Orcish Crossbowman
(image)
Cost:26
HP:43
XP:80
MP:5
4 × 3 melee (blade)
8 × 3 ranged (pierce)
10 × 2 ranged (fire)
L3
Orcish Slurbow
(image)
Cost:43
HP:56
XP:150
MP:5
8 × 3 melee (blade)
12 × 3 ranged (pierce)
15 × 2 ranged (fire)
L4
Orcish Strafer
(image)
Cost:79
HP:71
XP:180
MP:5
8 × 3 melee (blade)
12 × 5 ranged (pierce)
22 × 2 ranged (fire) (precision)
L3
Orcish Stalker
(image)
Cost:49
HP:58
XP:120
MP:5
twilightstalk, nightstalk
12 × 2 melee (pierce)
17 × 2 ranged (pierce) (poison, marksman, attack only)
L4
Orcish Exterminator
(image)
Cost:69
HP:65
XP:130
MP:6
nightstalk, twilightstalk
16 × 2 melee (pierce)
21 × 2 ranged (pierce) (poison, marksman, attack only)
L1
Orcish Assassin
(image)
Cost:17
HP:26
XP:34
MP:6
7 × 1 melee (blade)
3 × 3 ranged (blade) (marksman, poison)
L2
Orcish Shaman
(image)
Cost:38
HP:35
XP:85
MP:5
poisoning
12 × 1 melee (impact)
5 × 4 ranged (fire) (poison, magical)
L3
Orcish Conjurer
(image)
Cost:56
HP:49
XP:150
MP:5
poisoning
11 × 2 melee (impact)
7 × 4 ranged (fire) (poison, magical)
L4
Orcish Warlock
(image)
Cost:72
HP:60
XP:190
MP:5
poisoning
15 × 2 melee (impact)
10 × 4 ranged (fire) (poison, magical)
L2
Orcish Slayer
(image)
Cost:33
HP:36
XP:100
MP:6
9 × 2 melee (blade)
6 × 3 ranged (blade) (marksman, poison)
L3
Orcish Night Blade
(image)
Cost:45
HP:48
XP:190
MP:6
nightstalk
11 × 3 melee (blade)
7 × 3 ranged (blade) (marksman, poison)
L4
Orcish Night Stalker
(image)
Cost:73
HP:59
XP:285
MP:6
nightstalk
15 × 3 melee (blade) (dread)
10 × 3 ranged (blade) (marksman, poison)
L5
Orcish Night Purger
(image)
Cost:85
HP:67
XP:190
MP:6
nightstalk
19 × 3 melee (blade) (dread)
14 × 3 ranged (blade) (marksman, poison)
L3
Orcish Ninja
(image)
Cost:47
HP:50
XP:200
MP:6
16 × 2 melee (blade)
8 × 3 melee (impact) (stun)
6 × 4 ranged (blade) (marksman, poison)
L4
Orcish Royal Assassin
(image)
Cost:77
HP:62
XP:285
MP:6
21 × 2 melee (blade)
12 × 3 melee (impact) (stun)
9 × 4 ranged (blade) (marksman, poison)
L1
Orcish Grunt
(image)
Cost:12
HP:38
XP:42
MP:5
9 × 2 melee (blade)
L2
Orcish Plunger
(image)
Cost:28
HP:51
XP:72
MP:5
10 × 2 melee (pierce) (lesser backstab)
5 × 3 ranged (pierce)
L3
Orcish Pikeman
(image)
Cost:52
HP:64
XP:180
MP:5
10 × 3 melee (pierce) (lesser backstab)
13 × 3 melee (pierce) (precision)
7 × 3 ranged (pierce)
L4
Orcish Vanguard
(image)
Cost:79
HP:78
XP:130
MP:5
11 × 3 melee (pierce) (backstab)
15 × 3 melee (pierce) (precision)
11 × 3 ranged (pierce) (precision)
L2
Orcish Warrior
(image)
Cost:26
HP:58
XP:60
MP:5
10 × 3 melee (blade)
L3
Orcish Warlord
(image)
Cost:48
HP:78
XP:150
MP:5
15 × 3 melee (blade)
8 × 2 ranged (pierce)
L4
Orcish Warmonger
(image)
Cost:70
HP:89
XP:250
MP:5
19 × 3 melee (blade)
12 × 2 ranged (pierce)
L5
Orcish High Mogoul
(image)
Cost:98
HP:98
XP:200
MP:5
24 × 3 melee (blade)
12 × 3 ranged (pierce)
L1
Orcish Leader
(image)
Cost:20
HP:45
XP:60
MP:6
leadership
7 × 3 melee (blade)
5 × 2 ranged (pierce)
L2
Orcish Ruler
(image)
Cost:35
HP:60
XP:120
MP:6
leadership
9 × 3 melee (blade)
6 × 3 ranged (pierce)
L3
Orcish Sovereign
(image)
Cost:50
HP:75
XP:150
MP:6
leadership
10 × 4 melee (blade)
9 × 3 ranged (pierce)
L4
Orcish Emperor
(image)
Cost:70
HP:79
XP:270
MP:6
leadership
12 × 4 melee (blade)
9 × 3 ranged (pierce)
L5
Orcish Supreme
(image)
Cost:82
HP:87
XP:210
MP:6
leadership
16 × 4 melee (blade)
11 × 3 ranged (pierce)
Saurians
L1
Saurian Skirmisher
(image)
Cost:15
HP:26
XP:32
MP:6
4 × 4 melee (pierce)
4 × 2 ranged (pierce)
L2
Saurian Ambusher
(image)
Cost:30
HP:36
XP:55
MP:7
6 × 4 melee (pierce)
5 × 2 ranged (pierce)
L3
Saurian Flanker
(image)
Cost:46
HP:47
XP:165
MP:7
8 × 4 melee (pierce)
7 × 2 ranged (pierce)
L4
Saurian Champion
(image)
Cost:65
HP:53
XP:200
MP:6
9 × 4 melee (pierce) (first strike)
12 × 4 ranged (pierce) (poison)
L4
Saurian Striker
(image)
Cost:62
HP:56
XP:180
MP:7
skirmisher, swamp prowl
11 × 4 melee (pierce)
8 × 5 melee (blade)
9 × 2 ranged (pierce)
L1
Saurian Augur
(image)
Cost:16
HP:22
XP:28
MP:6
4 × 2 melee (impact)
5 × 3 ranged (cold) (magical)
L2
Saurian Soothsayer
(image)
Cost:29
HP:29
XP:110
MP:6
5 × 2 melee (impact)
6 × 3 ranged (cold) (magical)
L3
Saurian Sage
(image)
Cost:49
HP:35
XP:180
MP:6
cures, heals +12
6 × 2 melee (impact)
6 × 4 ranged (cold) (magical)
L4
Saurian Visionnaire
(image)
Cost:68
HP:49
XP:190
MP:6
cures, heals +12, teleport
7 × 2 melee (impact)
6 × 5 ranged (cold) (magical)
L2
Saurian Oracle
(image)
Cost:27
HP:29
XP:95
MP:6
4 × 3 melee (impact)
8 × 3 ranged (cold) (magical)
L3
Saurian Clairvoyant
(image)
Cost:52
HP:41
XP:210
MP:6
heals +4
7 × 3 melee (impact)
13 × 3 ranged (cold) (magical)
L4
Saurian Diviner
(image)
Cost:72
HP:49
XP:190
MP:6
heals +4
9 × 3 melee (impact)
16 × 3 ranged (cold) (magical)
L3
Saurian Dark Shaman
(image)
Cost:52
HP:41
XP:210
MP:6
regenerates
5 × 3 melee (impact)
18 × 2 ranged (fire) (magical)
L4
Saurian Damned Shaman
(image)
Cost:68
HP:49
XP:255
MP:6
regenerates
5 × 3 melee (impact)
21 × 2 ranged (fire) (magical)
30 × 1 ranged (fire) (poison, magical)
L5
Saurian Doomsayer
(image)
Cost:75
HP:56
XP:200
MP:6
regenerates
6 × 3 melee (impact)
25 × 2 ranged (fire) (magical)
36 × 1 ranged (fire) (poison, magical)
L1
Saurian Augur
(image)
Cost:16
HP:22
XP:28
MP:6
heals +4
4 × 2 melee (impact)
5 × 3 ranged (cold) (magical)
L2
Saurian Oracle
(image)
Cost:27
HP:29
XP:100
MP:6
heals +4
4 × 3 melee (impact)
8 × 3 ranged (cold) (magical)
L3
Saurian Clairvoyant
(image)
Cost:52
HP:41
XP:210
MP:6
heals +4
7 × 3 melee (impact)
13 × 3 ranged (cold) (magical)
L4
Saurian Diviner
(image)
Cost:72
HP:49
XP:190
MP:6
heals +4
9 × 3 melee (impact)
16 × 3 ranged (cold) (magical)
L3
Saurian Dark Shaman
(image)
Cost:52
HP:41
XP:210
MP:6
regenerates
5 × 3 melee (impact)
18 × 2 ranged (fire) (magical)
L4
Saurian Damned Shaman
(image)
Cost:68
HP:49
XP:255
MP:6
regenerates
5 × 3 melee (impact)
21 × 2 ranged (fire) (magical)
30 × 1 ranged (fire) (poison, magical)
L5
Saurian Doomsayer
(image)
Cost:75
HP:56
XP:200
MP:6
regenerates
6 × 3 melee (impact)
25 × 2 ranged (fire) (magical)
36 × 1 ranged (fire) (poison, magical)
L2
Saurian Soothsayer
(image)
Cost:27
HP:29
XP:100
MP:6
cures, heals +8
5 × 2 melee (impact)
6 × 3 ranged (cold) (magical)
L3
Saurian Sage
(image)
Cost:49
HP:35
XP:180
MP:6
cures, heals +12
6 × 2 melee (impact)
6 × 4 ranged (cold) (magical)
L4
Saurian Visionnaire
(image)
Cost:68
HP:49
XP:190
MP:6
cures, heals +12, teleport
7 × 2 melee (impact)
6 × 5 ranged (cold) (magical)
L1
Saurian Skirmisher
(image)
Cost:15
HP:26
XP:32
MP:6
skirmisher
4 × 4 melee (pierce)
4 × 2 ranged (pierce)
L2
Saurian Ambusher
(image)
Cost:30
HP:36
XP:55
MP:7
skirmisher
6 × 4 melee (pierce)
5 × 2 ranged (pierce)
L3
Saurian Flanker
(image)
Cost:46
HP:47
XP:150
MP:7
skirmisher
8 × 4 melee (pierce)
7 × 2 ranged (pierce)
L4
Saurian Champion
(image)
Cost:65
HP:53
XP:200
MP:6
9 × 4 melee (pierce) (first strike)
12 × 4 ranged (pierce) (poison)
L4
Saurian Striker
(image)
Cost:62
HP:56
XP:180
MP:7
skirmisher, swamp prowl
11 × 4 melee (pierce)
8 × 5 melee (blade)
9 × 2 ranged (pierce)
Trolls
L1
Troll Whelp
(image)
Cost:13
HP:42
XP:38
MP:4
7 × 2 melee (impact)
L2
Troll Shaman
(image)
Cost:32
HP:50
XP:152
MP:5
9 × 2 melee (impact)
7 × 3 ranged (fire) (magical)
L3
Troll Magical
(image)
Cost:57
HP:55
XP:210
MP:5
regenerates
13 × 2 melee (impact)
13 × 3 ranged (fire) (magical)
L4
Troll Flame Caster
(image)
Cost:65
HP:68
XP:225
MP:5
regenerates
14 × 2 melee (impact)
17 × 3 ranged (fire) (magical)
L5
Troll Flame Lord
(image)
Cost:72
HP:79
XP:200
MP:5
regenerates
17 × 2 melee (impact)
22 × 3 ranged (fire) (magical)
L2
Troll Rocklobber
(image)
Cost:29
HP:49
XP:85
MP:5
10 × 2 melee (impact)
17 × 1 ranged (impact)
L3
Troll Boulderlobber
(image)
Cost:48
HP:63
XP:195
MP:5
regenerates
15 × 2 melee (impact)
30 × 1 ranged (impact)
L4
Troll Bombardier
(image)
Cost:65
HP:75
XP:170
MP:5
regenerates
18 × 2 melee (impact)
41 × 1 ranged (impact)
L2
Troll
(image)
Cost:29
HP:55
XP:66
MP:5
14 × 2 melee (impact)
L3
Troll Warrior
(image)
Cost:44
HP:70
XP:170
MP:5
20 × 2 melee (impact)
L4
Troll Giant
(image)
Cost:70
HP:90
XP:250
MP:4
regenerates
12 × 3 melee (blade)
26 × 2 melee (impact)
L5
Troll Gargantuan
(image)
Cost:93
HP:107
XP:200
MP:4
regenerates
16 × 3 melee (blade)
32 × 2 melee (impact)
L2
Troll Shaman
(image)
Cost:32
HP:50
XP:100
MP:5
regenerates
7 × 2 melee (impact)
7 × 3 ranged (fire) (magical)
L3
Troll Magical
(image)
Cost:57
HP:55
XP:210
MP:5
regenerates
13 × 2 melee (impact)
13 × 3 ranged (fire) (magical)
L4
Troll Flame Caster
(image)
Cost:65
HP:68
XP:225
MP:5
regenerates
14 × 2 melee (impact)
17 × 3 ranged (fire) (magical)
L5
Troll Flame Lord
(image)
Cost:72
HP:79
XP:200
MP:5
regenerates
17 × 2 melee (impact)
22 × 3 ranged (fire) (magical)
L1
Troll Whelp
(image)
Cost:13
HP:42
XP:36
MP:4
regenerates
7 × 2 melee (impact)
L2
Troll Shaman
(image)
Cost:32
HP:50
XP:152
MP:5
9 × 2 melee (impact)
7 × 3 ranged (fire) (magical)
L3
Troll Magical
(image)
Cost:57
HP:55
XP:210
MP:5
regenerates
13 × 2 melee (impact)
13 × 3 ranged (fire) (magical)
L4
Troll Flame Caster
(image)
Cost:65
HP:68
XP:225
MP:5
regenerates
14 × 2 melee (impact)
17 × 3 ranged (fire) (magical)
L5
Troll Flame Lord
(image)
Cost:72
HP:79
XP:200
MP:5
regenerates
17 × 2 melee (impact)
22 × 3 ranged (fire) (magical)
L2
Troll
(image)
Cost:29
HP:55
XP:66
MP:5
regenerates
14 × 2 melee (impact)
L3
Troll Warrior
(image)
Cost:44
HP:70
XP:150
MP:5
regenerates
20 × 2 melee (impact)
L4
Troll Giant
(image)
Cost:70
HP:90
XP:250
MP:4
regenerates
12 × 3 melee (blade)
26 × 2 melee (impact)
L5
Troll Gargantuan
(image)
Cost:93
HP:107
XP:200
MP:4
regenerates
16 × 3 melee (blade)
32 × 2 melee (impact)
L2
Troll Rocklobber
(image)
Cost:29
HP:49
XP:100
MP:5
regenerates
10 × 2 melee (impact)
17 × 1 ranged (impact)
L3
Troll Boulderlobber
(image)
Cost:48
HP:63
XP:195
MP:5
regenerates
15 × 2 melee (impact)
30 × 1 ranged (impact)
L4
Troll Bombardier
(image)
Cost:65
HP:75
XP:170
MP:5
regenerates
18 × 2 melee (impact)
41 × 1 ranged (impact)
Undead
L0
Walking Corpse
(image)
Cost:8
HP:18
XP:24
MP:4
6 × 2 melee (impact) (plague)
L1
Soulless
(image)
Cost:13
HP:28
XP:42
MP:4
7 × 3 melee (impact) (plague)
L2
Fallen
(image)
Cost:22
HP:39
XP:75
MP:4
11 × 3 melee (impact) (plague)
L3
Reaver
(image)
Cost:40
HP:50
XP:102
MP:4
15 × 3 melee (impact) (plague)
L1
Ghost
(image)
Cost:20
HP:18
XP:30
MP:7
4 × 3 melee (arcane) (drains)
3 × 3 ranged (cold)
L2
Shadow
(image)
Cost:38
HP:24
XP:100
MP:7
8 × 3 melee (blade) (backstab)
L3
Nightgaunt
(image)
Cost:52
HP:35
XP:190
MP:7
10 × 3 melee (blade) (backstab)
L4
Phantom
(image)
Cost:90
HP:44
XP:224
MP:8
nightstalk, dummy, skirmisher
13 × 3 melee (blade) (backstab)
8 × 2 ranged (cold) (devoted)
L2
Wraith
(image)
Cost:38
HP:25
XP:100
MP:7
6 × 4 melee (arcane) (drains)
4 × 3 ranged (cold)
L3
Spectre
(image)
Cost:52
HP:33
XP:185
MP:7
9 × 4 melee (arcane) (drains)
6 × 3 ranged (cold)
L4
Apparition
(image)
Cost:84
HP:40
XP:230
MP:8
teleport
10 × 4 melee (arcane) (drains)
30 × 1 melee (arcane) (devoted, shock)
10 × 3 ranged (cold) (magical)
L4
Reaper
(image)
Cost:82
HP:42
XP:210
MP:8
dummy
14 × 4 melee (arcane) (drains)
6 × 4 ranged (cold)
L1
Ghoul
(image)
Cost:16
HP:33
XP:35
MP:5
4 × 3 melee (blade) (poison)
L2
Necrophage
(image)
Cost:27
HP:47
XP:120
MP:5
7 × 3 melee (blade) (poison)
L3
Ghast
(image)
Cost:43
HP:65
XP:175
MP:5
10 × 3 melee (blade) (poison)
L4
Abomination
(image)
Cost:57
HP:74
XP:190
MP:5
feeding greater
14 × 3 melee (blade) (poison)
12 × 2 melee (impact) (trample, charge, berserk)
L1
Skeleton
(image)
Cost:15
HP:34
XP:35
MP:5
7 × 3 melee (blade)
L2
Deathblade
(image)
Cost:28
HP:39
XP:95
MP:6
8 × 5 melee (blade)
L3
Slither Blade
(image)
Cost:53
HP:49
XP:152
MP:7
submerge
9 × 6 melee (blade)
16 × 2 melee (impact) (shock, attack only)
L4
Doom Warden
(image)
Cost:73
HP:58
XP:232
MP:7
submerge
10 × 7 melee (blade)
21 × 2 melee (impact) (shock, attack only)
L5
Abaddon
(image)
Cost:85
HP:67
XP:200
MP:7
submerge
11 × 8 melee (blade)
25 × 2 melee (impact) (shock, attack only)
L2
Revenant
(image)
Cost:28
HP:47
XP:85
MP:5
8 × 4 melee (blade)
L3
Death Knight
(image)
Cost:52
HP:62
XP:190
MP:5
10 × 4 melee (blade)
7 × 2 ranged (pierce)
L4
Black Crusader
(image)
Cost:64
HP:73
XP:255
MP:5
leadership, submerge
14 × 4 melee (arcane)
12 × 2 ranged (pierce)
L5
Paladin of Death
(image)
Cost:76
HP:86
XP:202
MP:5
leadership, submerge
18 × 4 melee (arcane)
16 × 2 ranged (pierce)
L4
Death Marshal
(image)
Cost:64
HP:75
XP:285
MP:5
leadership, submerge
14 × 4 melee (blade)
14 × 2 melee (blade) (charge)
L5
Malice Lord
(image)
Cost:79
HP:88
XP:224
MP:5
leadership, submerge
14 × 5 melee (blade)
17 × 2 melee (blade) (charge)
L3
Draug
(image)
Cost:46
HP:68
XP:180
MP:5
12 × 4 melee (blade)
L4
Wrath
(image)
Cost:65
HP:83
XP:225
MP:5
submerge
16 × 4 melee (blade) (dread)
L5
Destroyer
(image)
Cost:77
HP:95
XP:190
MP:5
submerge
20 × 4 melee (blade) (dread)
L1
Skeleton Archer
(image)
Cost:14
HP:31
XP:35
MP:5
3 × 2 melee (impact)
6 × 3 ranged (pierce)
L2
Bone Shooter
(image)
Cost:26
HP:40
XP:80
MP:5
6 × 2 melee (blade)
10 × 3 ranged (pierce)
L3
Banebow
(image)
Cost:42
HP:50
XP:160
MP:5
8 × 2 melee (blade)
14 × 3 ranged (pierce)
L4
Dread Hunter
(image)
Cost:75
HP:67
XP:220
MP:5
submerge, bloodlust
11 × 2 melee (blade)
16 × 3 ranged (pierce)
16 × 1 ranged (pierce) (no counter-attack, trap)
L2
Bone Pirate
(image)
Cost:33
HP:40
XP:145
MP:6
submerge
7 × 2 melee (blade) (first strike)
10 × 2 ranged (fire) (first strike, precision)
L3
Bone Marauder
(image)
Cost:51
HP:54
XP:145
MP:6
submerge
7 × 3 melee (blade) (first strike)
15 × 2 ranged (fire) (first strike, precision)
L2
Chocobone
(image)
Cost:38
HP:45
XP:100
MP:9
submerge
11 × 2 melee (pierce) (charge)
L3
Death Charger
(image)
Cost:58
HP:50
XP:170
MP:9
submerge
16 × 2 melee (pierce) (charge)
7 × 3 melee (impact) (stun)
L4
Hellion
(image)
Cost:76
HP:62
XP:250
MP:9
submerge
23 × 2 melee (pierce) (charge)
12 × 3 melee (impact) (stun)
L5
Devourer
(image)
Cost:88
HP:75
XP:220
MP:10
submerge
25 × 2 melee (pierce) (charge)
15 × 3 melee (impact) (stun, first strike)
L3
Death Knight
(image)
Cost:45
HP:63
XP:150
MP:5
leadership, submerge
11 × 4 melee (blade)
6 × 2 ranged (pierce)
L4
Black Crusader
(image)
Cost:64
HP:73
XP:255
MP:5
leadership, submerge
14 × 4 melee (arcane)
12 × 2 ranged (pierce)
L5
Paladin of Death
(image)
Cost:76
HP:86
XP:202
MP:5
leadership, submerge
18 × 4 melee (arcane)
16 × 2 ranged (pierce)
L4
Death Marshal
(image)
Cost:64
HP:75
XP:285
MP:5
leadership, submerge
14 × 4 melee (blade)
14 × 2 melee (blade) (charge)
L5
Malice Lord
(image)
Cost:79
HP:88
XP:224
MP:5
leadership, submerge
14 × 5 melee (blade)
17 × 2 melee (blade) (charge)
L1
Ghost
(image)
Cost:20
HP:18
XP:30
MP:7
4 × 3 melee (arcane) (drains)
3 × 3 ranged (cold)
L2
Shadow
(image)
Cost:38
HP:24
XP:100
MP:7
nightstalk, skirmisher
8 × 3 melee (blade) (backstab)
L3
Nightgaunt
(image)
Cost:52
HP:35
XP:150
MP:7
nightstalk, skirmisher
10 × 3 melee (blade) (backstab)
L4
Phantom
(image)
Cost:90
HP:44
XP:224
MP:8
nightstalk, dummy, skirmisher
13 × 3 melee (blade) (backstab)
8 × 2 ranged (cold) (devoted)
L2
Wraith
(image)
Cost:38
HP:25
XP:100
MP:7
6 × 4 melee (arcane) (drains)
4 × 3 ranged (cold)
L3
Spectre
(image)
Cost:52
HP:33
XP:150
MP:7
9 × 4 melee (arcane) (drains)
6 × 3 ranged (cold)
L4
Apparition
(image)
Cost:84
HP:40
XP:230
MP:8
teleport
10 × 4 melee (arcane) (drains)
30 × 1 melee (arcane) (devoted, shock)
10 × 3 ranged (cold) (magical)
L4
Reaper
(image)
Cost:82
HP:42
XP:210
MP:8
dummy
14 × 4 melee (arcane) (drains)
6 × 4 ranged (cold)
L1
Ghoul
(image)
Cost:16
HP:33
XP:35
MP:5
4 × 3 melee (blade) (poison)
L2
Necrophage
(image)
Cost:27
HP:47
XP:120
MP:5
feeding
7 × 3 melee (blade) (poison)
L3
Ghast
(image)
Cost:43
HP:65
XP:150
MP:5
feeding
10 × 3 melee (blade) (poison)
L4
Abomination
(image)
Cost:57
HP:74
XP:190
MP:5
feeding greater
14 × 3 melee (blade) (poison)
12 × 2 melee (impact) (trample, charge, berserk)
L1
Skeleton
(image)
Cost:15
HP:34
XP:35
MP:5
submerge
7 × 3 melee (blade)
L2
Barrow Rider
(image)
Cost:30
HP:41
XP:65
MP:8
submerge
9 × 3 melee (pierce)
L3
Abyss Rider
(image)
Cost:56
HP:59
XP:170
MP:9
submerge
13 × 3 melee (blade) (drains)
L4
Hellstorm Invader
(image)
Cost:74
HP:72
XP:205
MP:10
submerge
16 × 3 melee (blade) (drains, dread)
L3
Death Charger
(image)
Cost:58
HP:50
XP:170
MP:9
submerge
16 × 2 melee (pierce) (charge)
7 × 3 melee (impact) (stun)
L4
Hellion
(image)
Cost:76
HP:62
XP:250
MP:9
submerge
23 × 2 melee (pierce) (charge)
12 × 3 melee (impact) (stun)
L5
Devourer
(image)
Cost:88
HP:75
XP:220
MP:10
submerge
25 × 2 melee (pierce) (charge)
15 × 3 melee (impact) (stun, first strike)
L2
Deathblade
(image)
Cost:28
HP:39
XP:100
MP:6
submerge
8 × 5 melee (blade)
L3
Slither Blade
(image)
Cost:53
HP:49
XP:152
MP:7
submerge
9 × 6 melee (blade)
16 × 2 melee (impact) (shock, attack only)
L4
Doom Warden
(image)
Cost:73
HP:58
XP:232
MP:7
submerge
10 × 7 melee (blade)
21 × 2 melee (impact) (shock, attack only)
L5
Abaddon
(image)
Cost:85
HP:67
XP:200
MP:7
submerge
11 × 8 melee (blade)
25 × 2 melee (impact) (shock, attack only)
L2
Revenant
(image)
Cost:28
HP:47
XP:85
MP:5
submerge
8 × 4 melee (blade)
L3
Death Knight
(image)
Cost:52
HP:62
XP:190
MP:5
10 × 4 melee (blade)
7 × 2 ranged (pierce)
L4
Black Crusader
(image)
Cost:64
HP:73
XP:255
MP:5
leadership, submerge
14 × 4 melee (arcane)
12 × 2 ranged (pierce)
L5
Paladin of Death
(image)
Cost:76
HP:86
XP:202
MP:5
leadership, submerge
18 × 4 melee (arcane)
16 × 2 ranged (pierce)
L4
Death Marshal
(image)
Cost:64
HP:75
XP:285
MP:5
leadership, submerge
14 × 4 melee (blade)
14 × 2 melee (blade) (charge)
L5
Malice Lord
(image)
Cost:79
HP:88
XP:224
MP:5
leadership, submerge
14 × 5 melee (blade)
17 × 2 melee (blade) (charge)
L3
Draug
(image)
Cost:47
HP:68
XP:150
MP:5
submerge
12 × 4 melee (blade)
L4
Wrath
(image)
Cost:65
HP:83
XP:225
MP:5
submerge
16 × 4 melee (blade) (dread)
L5
Destroyer
(image)
Cost:77
HP:95
XP:190
MP:5
submerge
20 × 4 melee (blade) (dread)
L1
Skeleton Archer
(image)
Cost:14
HP:31
XP:35
MP:5
submerge
3 × 2 melee (impact)
6 × 3 ranged (pierce)
L2
Bone Pirate
(image)
Cost:33
HP:40
XP:145
MP:6
submerge
7 × 2 melee (blade) (first strike)
10 × 2 ranged (fire) (first strike, precision)
L3
Bone Marauder
(image)
Cost:51
HP:54
XP:145
MP:6
submerge
7 × 3 melee (blade) (first strike)
15 × 2 ranged (fire) (first strike, precision)
L2
Bone Shooter
(image)
Cost:26
HP:40
XP:80
MP:5
submerge
6 × 2 melee (blade)
10 × 3 ranged (pierce)
L3
Banebow
(image)
Cost:41
HP:50
XP:150
MP:5
submerge
8 × 2 melee (blade)
14 × 3 ranged (pierce)
L4
Dread Hunter
(image)
Cost:75
HP:67
XP:220
MP:5
submerge, bloodlust
11 × 2 melee (blade)
16 × 3 ranged (pierce)
16 × 1 ranged (pierce) (no counter-attack, trap)
L1
Skeleton Rider
(image)
Cost:19
HP:36
XP:50
MP:7
6 × 3 melee (blade)
L2
Spider Lich
(image)
Cost:62
HP:38
XP:100
MP:6
4 × 3 melee (cold) (drains)
8 × 3 ranged (cold) (magical)
5 × 3 ranged (arcane) (magical)
L0
Walking Corpse
(image)
Cost:8
HP:18
XP:24
MP:4
6 × 2 melee (impact) (plague)
L1
Soulless
(image)
Cost:13
HP:28
XP:50
MP:4
7 × 3 melee (impact) (plague)
L2
Fallen
(image)
Cost:22
HP:39
XP:75
MP:4
11 × 3 melee (impact) (plague)
L3
Reaver
(image)
Cost:40
HP:50
XP:102
MP:4
15 × 3 melee (impact) (plague)
Wolves
L1
Wolf Rider
(image)
Cost:17
HP:32
XP:30
MP:8
5 × 3 melee (blade)
L2
Goblin Pillager
(image)
Cost:32
HP:44
XP:88
MP:9
5 × 3 melee (blade)
7 × 3 melee (fire)
6 × 2 ranged (impact) (slows)
L3
Goblin Raider
(image)
Cost:49
HP:52
XP:190
MP:9
8 × 3 melee (blade)
11 × 3 melee (fire)
8 × 2 ranged (impact) (slows)
L4
Goblin Maruader
(image)
Cost:77
HP:58
XP:210
MP:9
9 × 3 melee (blade) (poison)
15 × 3 melee (fire)
13 × 2 ranged (impact) (slows)
L5
Goblin Invader
(image)
Cost:85
HP:66
XP:190
MP:9
13 × 3 melee (blade) (poison)
18 × 3 melee (fire)
16 × 2 ranged (impact) (slows)
L4
Goblin Ravager
(image)
Cost:76
HP:74
XP:180
MP:7
12 × 4 melee (impact)
15 × 6 melee (pierce) (ferocity)
15 × 3 melee (fire)
L2
Goblin Knight
(image)
Cost:32
HP:49
XP:65
MP:9
7 × 4 melee (blade)
L3
Direwolf Rider
(image)
Cost:42
HP:61
XP:165
MP:10
9 × 4 melee (blade)
4 × 4 melee (blade) (poison)
L4
Warg Rider
(image)
Cost:72
HP:73
XP:230
MP:10
regenerates
7 × 4 melee (blade) (poison, speed attack)
12 × 4 melee (blade)
L5
Werewolf Destrier
(image)
Cost:80
HP:82
XP:180
MP:10
regenerates, feeding
7 × 5 melee (blade) (poison, speed attack)
15 × 4 melee (blade)
L1
Wolf Rider
(image)
Cost:17
HP:32
XP:30
MP:8
5 × 3 melee (blade)
L2
Goblin Knight
(image)
Cost:32
HP:49
XP:65
MP:9
7 × 4 melee (blade)
L3
Direwolf Rider
(image)
Cost:44
HP:61
XP:150
MP:10
9 × 4 melee (blade)
4 × 4 melee (blade) (poison)
L4
Warg Rider
(image)
Cost:72
HP:73
XP:230
MP:10
regenerates
7 × 4 melee (blade) (poison, speed attack)
12 × 4 melee (blade)
L5
Werewolf Destrier
(image)
Cost:80
HP:82
XP:180
MP:10
regenerates, feeding
7 × 5 melee (blade) (poison, speed attack)
15 × 4 melee (blade)
L2
Goblin Pillager
(image)
Cost:32
HP:44
XP:100
MP:9
5 × 3 melee (blade)
7 × 3 melee (fire)
6 × 2 ranged (impact) (slows)
L3
Goblin Raider
(image)
Cost:49
HP:52
XP:190
MP:9
8 × 3 melee (blade)
11 × 3 melee (fire)
8 × 2 ranged (impact) (slows)
L4
Goblin Maruader
(image)
Cost:77
HP:58
XP:210
MP:9
9 × 3 melee (blade) (poison)
15 × 3 melee (fire)
13 × 2 ranged (impact) (slows)
L5
Goblin Invader
(image)
Cost:85
HP:66
XP:190
MP:9
13 × 3 melee (blade) (poison)
18 × 3 melee (fire)
16 × 2 ranged (impact) (slows)
L4
Goblin Ravager
(image)
Cost:76
HP:74
XP:180
MP:7
12 × 4 melee (impact)
15 × 6 melee (pierce) (ferocity)
15 × 3 melee (fire)
Woses
L1
Wose
(image)
Cost:20
HP:52
XP:40
MP:4
13 × 2 melee (impact)
L2
Elder Wose
(image)
Cost:31
HP:64
XP:190
MP:4
19 × 2 melee (impact)
L3
Ancient Wose
(image)
Cost:48
HP:80
XP:175
MP:4
25 × 2 melee (impact)
L4
Arch Wose
(image)
Cost:78
HP:92
XP:280
MP:4
ambush, regenerates
30 × 2 melee (impact)
L5
Millennial Wose
(image)
Cost:92
HP:110
XP:150
MP:4
ambush, regenerates
36 × 2 melee (impact)
L3
Ancient Wose Shaman
(image)
Cost:63
HP:66
XP:140
MP:3
ambush, regenerates
15 × 2 melee (impact)
4 × 3 ranged (impact) (slows, ensnare)
L4
Arch Wose Shaman
(image)
Cost:75
HP:68
XP:190
MP:4
ambush, regenerates
17 × 2 melee (impact)
12 × 3 ranged (arcane)
4 × 4 ranged (impact) (slows, ensnare)
L1
Wose
(image)
Cost:20
HP:52
XP:40
MP:4
ambush, regenerates
13 × 2 melee (impact)
L2
Elder Wose
(image)
Cost:31
HP:64
XP:100
MP:4
ambush, regenerates
19 × 2 melee (impact)
L3
Ancient Wose
(image)
Cost:48
HP:80
XP:150
MP:4
ambush, regenerates
25 × 2 melee (impact)
L4
Arch Wose
(image)
Cost:78
HP:92
XP:280
MP:4
ambush, regenerates
30 × 2 melee (impact)
L5
Millennial Wose
(image)
Cost:92
HP:110
XP:150
MP:4
ambush, regenerates
36 × 2 melee (impact)
L3
Ancient Wose Shaman
(image)
Cost:63
HP:66
XP:140
MP:3
ambush, regenerates
15 × 2 melee (impact)
4 × 3 ranged (impact) (slows, ensnare)
L4
Arch Wose Shaman
(image)
Cost:75
HP:68
XP:190
MP:4
ambush, regenerates
17 × 2 melee (impact)
12 × 3 ranged (arcane)
4 × 4 ranged (impact) (slows, ensnare)
Last updated on Wed Mar 20 03:26:34 2024.