Kỵ sĩ

(image)

Thường xuất thân từ những vùng hoang vu của Wesnoth, các kỵ sĩ được đào tạo từ bé để cưỡi ngựa và theo một đạo lý nghiêm khắc. Đòn xung kích một kỵ sĩ tạo ra là một chiến thuật mạnh mẽ dù mạo hiểm, giá trị của nó đã được chứng minh nhiều lần trên chiến trường. Các kỵ sĩ giỏi trội khi đấu với hầu hết bộ binh, đặc biệt là những kẻ lạc ra khỏi phòng tuyến, nhưng phải cẩn thận trước cả lính giáo lẫn cung thủ vì họ dễ trở thành mục tiêu do có kích thước lớn.

Special Notes: Using a charging attack doubles both damage dealt and received; this does not affect defensive retaliation. This unit has a defense cap on certain terrain types — it cannot achieve a higher defense rating on mixed terrains with such terrain types.

(portrait)

Information

Advances from:
Advances to: Hiệp sĩ, Kỵ sĩ đánh thương
Cost: 23
HP: 38
Moves: 8
XP: 44
Cấp độ: 1
Phân loại: lawful
Id: Horseman
Abilities:

Attacks (damage × count)

(image)giáo
cận chiến
9 × 2
đâm
xung kích

Sức kháng cự

(icon) chém20% (icon) đâm-20%
(icon) va đập30% (icon) lửa0%
(icon) lạnh0% (icon) bí kíp20%

Terrain

TerrainMovement CostDefense
(icon) Cát230%
(icon) Fake Shroud0%
(icon) Hang động420%
(icon) Không thể đi bộ qua0%
(icon) Làng140%
(icon) Lâu đài140%
(icon) Núi0%
(icon) Nước nông420%
(icon) Nước sâu0%
(icon) Nấm420%
(icon) Rừng330%
(icon) Đá ngầm ven biển330%
(icon) Đóng băng230%
(icon) Đất phẳng140%
(icon) Đầm lầy420%
(icon) Đồi240%
Last updated on Wed Nov 29 02:39:52 2023.