Hồi ký của Delfador

Con người
L1
Pháp sư thợ
(image)
Cost:25
HP:24
XP:54
MP:6
5 × 1 cận chiến (va đập)
7 × 3 từ xa (lửa) (phép thuật)
L2
Pháp sư lãnh đạo
(image)
Cost:60
HP:42
XP:100
MP:6
lãnh đạo
5 × 2 cận chiến (va đập)
8 × 4 từ xa (lửa) (phép thuật)
L3
Pháp sư chỉ huy
(image)
Cost:100
HP:57
XP:220
MP:6
hồi máu +4, lãnh đạo
6 × 2 cận chiến (va đập)
12 × 4 từ xa (lửa) (phép thuật)
L4
Pháp sư bậc thầy
(image)
Cost:125
HP:57
XP:200
MP:6
hồi máu +4, lãnh đạo
10 × 2 cận chiến (va đập)
16 × 4 từ xa (lửa) (phép thuật)
L5
Vua Wesnoth
(image)
Cost:200
HP:68
XP:250
MP:6
lãnh đạo
13 × 3 cận chiến (va đập)
Thần rừng
L2
Wose Shaman
(image)
Cost:40
HP:50
XP:100
MP:3
mai phục, tái tạo
9 × 2 cận chiến (va đập)
10 × 2 từ xa (va đập) (chậm)
Last updated on Wed Mar 20 02:43:04 2024.