Under the Burning Suns

An cinne-daonna
L3
Human Commander
(image)
Cost:60
HP:72
XP:150
MP:6
ceannardas
9 × 4 dlùth (lann)
11 × 3 astar (bioradh)
Biastan
L3
Cave Spider
(image)
Cost:55
HP:42
XP:150
MP:4
14 × 2 dlùth (lann) (puinsean)
6 × 3 astar (bualadh) (maille)
L1
Dawarf
(image)
Cost:17
HP:22
XP:50
MP:4
6 × 2 dlùth (bualadh)
L1
Dust Devil
(image)
Cost:20
HP:36
XP:36
MP:8
dust recuperation
5 × 2 dlùth (dìomhair) (draoidheach)
3 × 7 astar (bualadh) (sgaoth)
L0
Dustbok
(image)
Cost:12
HP:22
XP:100
MP:8
4 × 3 dlùth (bualadh)
L2
Flesh Golem
(image)
Cost:30
HP:42
XP:100
MP:4
10 × 3 dlùth (bualadh) (mire-chatha)
L1
Giant Ant
(image)
Cost:12
HP:22
XP:50
MP:4
6 × 2 dlùth (lann)
L2
Ixthala Demon
(image)
Cost:30
HP:40
XP:100
MP:6
8 × 4 dlùth (teine)
L1
Monster Crab
(image)
Cost:17
HP:29
XP:50
MP:5
9 × 2 dlùth (lann)
L0
Small Mudcrawler
(image)
Cost:5
HP:20
XP:18
MP:3
4 × 3 astar (bualadh)
6 × 1 dlùth (bualadh)
Closaich
L1
Ethereal Ghost
(image)
Cost:20
HP:18
XP:30
MP:7
4 × 3 dlùth (dìomhair) (sùgh)
3 × 3 astar (fuachd)
L2
Ethereal Shadow
(image)
Cost:38
HP:24
XP:100
MP:7
hides
8 × 3 dlùth (lann) (cùl-shàthadh)
L3
Ethereal Nightgaunt
(image)
Cost:52
HP:35
XP:150
MP:7
hides
10 × 3 dlùth (lann) (cùl-shàthadh)
L2
Ethereal Wraith
(image)
Cost:38
HP:25
XP:100
MP:7
6 × 4 dlùth (dìomhair) (sùgh)
4 × 3 astar (fuachd)
L3
Ethereal Spectre
(image)
Cost:52
HP:33
XP:150
MP:7
9 × 4 dlùth (dìomhair) (sùgh)
6 × 3 astar (fuachd)
L1
Haunt
(image)
Cost:20
HP:18
XP:30
MP:7
4 × 3 dlùth (dìomhair) (sùgh)
3 × 3 astar (fuachd)
L1
Skeleton Rider
(image)
Cost:19
HP:36
XP:50
MP:7
6 × 3 dlùth (lann)
L2
Spider Lich
(image)
Cost:62
HP:38
XP:100
MP:6
4 × 3 dlùth (fuachd) (sùgh)
8 × 3 astar (fuachd) (draoidheach)
5 × 3 astar (dìomhair) (draoidheach)
Deamhain
L2
Dark Assassin
(image)
Cost:25
HP:52
XP:100
MP:6
9 × 3 dlùth (lann)
6 × 4 astar (lann) (puinsean)
Nagaidhean
L1
Naga Guardian
(image)
Cost:16
HP:38
XP:35
MP:5
7 × 3 dlùth (bualadh)
L2
Naga Warden
(image)
Cost:48
HP:50
XP:70
MP:5
12 × 3 dlùth (bualadh)
L3
Naga Sentinel
(image)
Cost:100
HP:55
XP:150
MP:6
12 × 4 dlùth (bualadh)
L1
Naga Hunter
(image)
Cost:15
HP:33
XP:50
MP:7
4 × 2 dlùth (lann)
8 × 2 astar (bioradh) (puinsean)
Sìthichean
L1
Quenoth Fighter
(image)
Cost:15
HP:34
XP:40
MP:5
formation
10 × 2 dlùth (bioradh) (ciad bhuille)
L2
Quenoth Flanker
(image)
Cost:15
HP:44
XP:90
MP:5
streupaire
7 × 4 dlùth (lann)
3 × 3 astar (bioradh) (puinsean)
L3
Quenoth Ranger
(image)
Cost:50
HP:57
XP:150
MP:6
streupaire
10 × 4 dlùth (lann)
6 × 3 astar (bioradh) (puinsean)
L2
Quenoth Warrior
(image)
Cost:15
HP:48
XP:80
MP:5
formation
16 × 2 dlùth (bioradh) (ciad bhuille)
10 × 3 dlùth (lann)
L3
Quenoth Champion
(image)
Cost:15
HP:64
XP:150
MP:5
formation
16 × 3 dlùth (bioradh) (ciad bhuille)
11 × 4 dlùth (lann)
L1
Quenoth Mystic
(image)
Cost:18
HP:26
XP:28
MP:5
slànachadh +4
4 × 2 dlùth (bualadh)
3 × 2 astar (bualadh) (daze)
L2
Quenoth Shaman
(image)
Cost:34
HP:36
XP:70
MP:5
leigheas, slànachadh +8
5 × 2 dlùth (bualadh)
6 × 2 astar (bualadh) (daze)
6 × 3 astar (bioradh) (draoidheach)
L3
Quenoth Druid
(image)
Cost:34
HP:50
XP:110
MP:5
leigheas, slànachadh +8
8 × 2 dlùth (bualadh)
6 × 3 astar (bualadh) (daze)
7 × 4 astar (bioradh) (draoidheach)
L4
Quenoth Shyde
(image)
Cost:34
HP:57
XP:150
MP:6
leigheas, slànachadh +8
9 × 2 dlùth (bualadh)
7 × 4 astar (bualadh) (daze)
8 × 4 astar (bioradh) (draoidheach)
L2
Quenoth Sun Singer
(image)
Cost:34
HP:50
XP:90
MP:5
slànachadh +4
7 × 2 dlùth (teine)
10 × 3 astar (dìomhair) (draoidheach)
L3
Quenoth Sun Sylph
(image)
Cost:34
HP:59
XP:150
MP:6
slànachadh +4, soillseachadh
10 × 2 dlùth (teine)
11 × 4 astar (dìomhair) (draoidheach)
L1
Quenoth Scout
(image)
Cost:17
HP:29
XP:37
MP:8
disengage
6 × 3 dlùth (lann)
8 × 2 astar (bualadh)
L2
Quenoth Archer
(image)
Cost:18
HP:40
XP:90
MP:8
disengage
7 × 3 dlùth (lann)
7 × 4 astar (bioradh)
L3
Quenoth Marksman
(image)
Cost:18
HP:52
XP:150
MP:8
disengage
8 × 3 dlùth (lann)
9 × 5 astar (bioradh) (gìomanach)
L2
Quenoth Pathfinder
(image)
Cost:18
HP:42
XP:80
MP:8
disengage
7 × 4 dlùth (lann)
9 × 2 astar (bualadh) (maille)
L3
Quenoth Outrider
(image)
Cost:18
HP:55
XP:150
MP:8
disengage
8 × 4 dlùth (lann)
11 × 3 astar (bualadh) (maille)
L1
Quenoth Youth
(image)
Cost:14
HP:32
XP:40
MP:6
5 × 4 dlùth (lann)
4 × 3 astar (bioradh)
L1
Tauroch Rider
(image)
Cost:20
HP:42
XP:37
MP:5
7 × 2 dlùth (bualadh)
7 × 3 astar (bioradh)
L2
Tauroch Stalwart
(image)
Cost:18
HP:54
XP:75
MP:5
seasmhach
12 × 2 dlùth (bualadh)
10 × 3 astar (bioradh)
L3
Tauroch Protector
(image)
Cost:18
HP:68
XP:150
MP:5
seasmhach
15 × 2 dlùth (bualadh)
13 × 3 astar (bioradh)
L2
Tauroch Vanguard
(image)
Cost:18
HP:50
XP:80
MP:5
ceannardas
9 × 3 dlùth (bualadh) (shock)
8 × 3 astar (bioradh)
L3
Tauroch Flagbearer
(image)
Cost:18
HP:62
XP:150
MP:5
ceannardas
11 × 3 dlùth (bualadh) (shock)
9 × 3 astar (bioradh)
Last updated on Wed Mar 20 02:45:19 2024.