Dead Water

Biastan
L2
Cuttle Fish
(image)
Cost:40
HP:67
XP:100
MP:8
3 × 10 dlùth (bualadh) (sgaoth)
6 × 2 astar (bioradh) (puinsean)
L3
Kraken
(image)
Cost:62
HP:85
XP:150
MP:8
5 × 10 dlùth (bualadh) (sgaoth)
8 × 3 astar (bioradh) (puinsean)
Sluagh-mara
L0
Child King
(image)
Cost:8
HP:22
XP:25
MP:6
4 × 3 dlùth (bualadh)
L1
Young King
(image)
Cost:15
HP:38
XP:38
MP:6
ceannardas
7 × 3 dlùth (bualadh)
L2
Soldier King
(image)
Cost:36
HP:52
XP:76
MP:7
ceannardas
8 × 4 dlùth (bualadh)
L3
Warrior King
(image)
Cost:60
HP:64
XP:150
MP:7
ceannardas
9 × 5 dlùth (bualadh)
L0
Merman Citizen
(image)
Cost:9
HP:20
XP:22
MP:6
4 × 3 dlùth (bualadh)
L1
Cathach-mara
(image)
Cost:14
HP:36
XP:36
MP:6
6 × 3 dlùth (bioradh)
L2
Laoch-mara
(image)
Cost:28
HP:50
XP:80
MP:6
10 × 3 dlùth (bioradh)
L3
Saighdear-mara
(image)
Cost:43
HP:52
XP:150
MP:5
seasmhach
15 × 2 dlùth (bioradh)
L3
Trìtean-mara
(image)
Cost:43
HP:60
XP:150
MP:6
14 × 3 dlùth (bioradh)
19 × 2 dlùth (lann)
L1
Merman Brawler
(image)
Cost:19
HP:38
XP:50
MP:6
5 × 4 dlùth (bualadh)
9 × 2 dlùth (bualadh) (stun)
L1
Sealgair-mara
(image)
Cost:15
HP:30
XP:35
MP:6
4 × 2 dlùth (bioradh)
5 × 3 astar (bioradh)
L2
Iasgair-mara
(image)
Cost:27
HP:40
XP:80
MP:7
6 × 3 dlùth (bualadh)
9 × 2 astar (bualadh) (maille)
L3
Amailear-mara
(image)
Cost:46
HP:55
XP:150
MP:7
8 × 3 dlùth (bualadh)
8 × 3 astar (bualadh) (maille)
L2
Sleaghair-mara
(image)
Cost:27
HP:40
XP:85
MP:6
6 × 2 dlùth (bioradh)
6 × 4 astar (bioradh)
L3
Gathadair-mara
(image)
Cost:48
HP:55
XP:150
MP:6
8 × 2 dlùth (bioradh)
10 × 4 astar (bioradh)
Last updated on Wed Feb 28 02:42:01 2024.