Под ужареним сунцима

вилењаци
L1
Quenoth Fighter
(image)
Cost:15
HP:34
XP:40
MP:5
formation
10 × 2 блиски (пробој) (first strike)
L2
Quenoth Flanker
(image)
Cost:15
HP:44
XP:90
MP:5
чаркање
7 × 4 блиски (сјечиво)
3 × 3 одступни (пробој) (отров)
L3
Quenoth Ranger
(image)
Cost:50
HP:57
XP:150
MP:6
чаркање
10 × 4 блиски (сјечиво)
6 × 3 одступни (пробој) (отров)
L2
Quenoth Warrior
(image)
Cost:15
HP:48
XP:80
MP:5
formation
16 × 2 блиски (пробој) (first strike)
10 × 3 блиски (сјечиво)
L3
Quenoth Champion
(image)
Cost:15
HP:64
XP:150
MP:5
formation
16 × 3 блиски (пробој) (first strike)
11 × 4 блиски (сјечиво)
L1
Quenoth Mystic
(image)
Cost:18
HP:26
XP:28
MP:5
лијечење +4
4 × 2 блиски (удар)
3 × 2 одступни (удар) (daze)
L2
Quenoth Shaman
(image)
Cost:34
HP:36
XP:70
MP:5
исцјељивање, лијечење +8
5 × 2 блиски (удар)
6 × 2 одступни (удар) (daze)
6 × 3 одступни (пробој) (магичност)
L3
Quenoth Druid
(image)
Cost:34
HP:50
XP:110
MP:5
исцјељивање, лијечење +8
8 × 2 блиски (удар)
6 × 3 одступни (удар) (daze)
7 × 4 одступни (пробој) (магичност)
L4
Quenoth Shyde
(image)
Cost:34
HP:57
XP:150
MP:6
исцјељивање, лијечење +8
9 × 2 блиски (удар)
7 × 4 одступни (удар) (daze)
8 × 4 одступни (пробој) (магичност)
L2
Quenoth Sun Singer
(image)
Cost:34
HP:50
XP:90
MP:5
лијечење +4
7 × 2 блиски (ватра)
10 × 3 одступни (волшебни) (магичност)
L3
Quenoth Sun Sylph
(image)
Cost:34
HP:59
XP:150
MP:6
лијечење +4, обасјавање
10 × 2 блиски (ватра)
11 × 4 одступни (волшебни) (магичност)
L1
Quenoth Scout
(image)
Cost:17
HP:29
XP:37
MP:8
disengage
6 × 3 блиски (сјечиво)
8 × 2 одступни (удар)
L2
Quenoth Archer
(image)
Cost:18
HP:40
XP:90
MP:8
disengage
7 × 3 блиски (сјечиво)
7 × 4 одступни (пробој)
L3
Quenoth Marksman
(image)
Cost:18
HP:52
XP:150
MP:8
disengage
8 × 3 блиски (сјечиво)
9 × 5 одступни (пробој) (оштроокост)
L2
Quenoth Pathfinder
(image)
Cost:18
HP:42
XP:80
MP:8
disengage
7 × 4 блиски (сјечиво)
9 × 2 одступни (удар) (успоравање)
L3
Quenoth Outrider
(image)
Cost:18
HP:55
XP:150
MP:8
disengage
8 × 4 блиски (сјечиво)
11 × 3 одступни (удар) (успоравање)
L1
Quenoth Youth
(image)
Cost:14
HP:32
XP:40
MP:6
5 × 4 блиски (сјечиво)
4 × 3 одступни (пробој)
L1
Tauroch Rider
(image)
Cost:20
HP:42
XP:37
MP:5
7 × 2 блиски (удар)
7 × 3 одступни (пробој)
L2
Tauroch Stalwart
(image)
Cost:18
HP:54
XP:75
MP:5
постојаност
12 × 2 блиски (удар)
10 × 3 одступни (пробој)
L3
Tauroch Protector
(image)
Cost:18
HP:68
XP:150
MP:5
постојаност
15 × 2 блиски (удар)
13 × 3 одступни (пробој)
L2
Tauroch Vanguard
(image)
Cost:18
HP:50
XP:80
MP:5
вођство
9 × 3 блиски (удар) (shock)
8 × 3 одступни (пробој)
L3
Tauroch Flagbearer
(image)
Cost:18
HP:62
XP:150
MP:5
вођство
11 × 3 блиски (удар) (shock)
9 × 3 одступни (пробој)
нагајци
L1
нага-ловац
(image)
Cost:15
HP:33
XP:50
MP:7
4 × 2 блиски (сјечиво)
8 × 2 одступни (пробој) (отров)
L1
нага-чувар
(image)
Cost:16
HP:38
XP:35
MP:5
7 × 3 блиски (удар)
L2
нага-надзорник
(image)
Cost:48
HP:50
XP:70
MP:5
12 × 3 блиски (удар)
L3
нага-стражар
(image)
Cost:100
HP:55
XP:150
MP:6
12 × 4 блиски (удар)
немртви
L1
Skeleton Rider
(image)
Cost:19
HP:36
XP:50
MP:7
6 × 3 блиски (сјечиво)
L1
аветиња
(image)
Cost:20
HP:18
XP:30
MP:7
4 × 3 блиски (волшебни) (црпљење)
3 × 3 одступни (мраз)
L2
паук-косац
(image)
Cost:62
HP:38
XP:100
MP:6
4 × 3 блиски (мраз) (црпљење)
8 × 3 одступни (мраз) (магичност)
5 × 3 одступни (волшебни) (магичност)
L1
језоморни дух
(image)
Cost:20
HP:18
XP:30
MP:7
4 × 3 блиски (волшебни) (црпљење)
3 × 3 одступни (мраз)
L2
језоморна сијенка
(image)
Cost:38
HP:24
XP:100
MP:7
hides
8 × 3 блиски (сјечиво) (нож у леђа)
L3
језоморни ноћорђав
(image)
Cost:52
HP:35
XP:150
MP:7
hides
10 × 3 блиски (сјечиво) (нож у леђа)
L2
језоморна утвара
(image)
Cost:38
HP:25
XP:100
MP:7
6 × 4 блиски (волшебни) (црпљење)
4 × 3 одступни (мраз)
L3
језоморна сабласт
(image)
Cost:52
HP:33
XP:150
MP:7
9 × 4 блиски (волшебни) (црпљење)
6 × 3 одступни (мраз)
оркови
L2
мрачни убица
(image)
Cost:25
HP:52
XP:100
MP:6
9 × 3 блиски (сјечиво)
6 × 4 одступни (сјечиво) (отров)
чудовишта
L0
Dustbok
(image)
Cost:12
HP:22
XP:100
MP:8
4 × 3 блиски (удар)
L1
Giant Ant
(image)
Cost:12
HP:22
XP:50
MP:4
6 × 2 блиски (сјечиво)
L1
Monster Crab
(image)
Cost:17
HP:29
XP:50
MP:5
9 × 2 блиски (сјечиво)
L1
Палатуљак
(image)
Cost:17
HP:22
XP:50
MP:4
6 × 2 блиски (удар)
L2
иксталшки демон
(image)
Cost:30
HP:40
XP:100
MP:6
8 × 4 блиски (ватра)
L0
мали муљогмиз
(image)
Cost:5
HP:20
XP:18
MP:3
4 × 3 одступни (удар)
6 × 1 блиски (удар)
L2
меснати голем
(image)
Cost:30
HP:42
XP:100
MP:4
10 × 3 блиски (удар) (безглавост)
L3
пећински паук
(image)
Cost:55
HP:42
XP:150
MP:4
14 × 2 блиски (сјечиво) (отров)
6 × 3 одступни (удар) (успоравање)
L1
пјешчани ђаво
(image)
Cost:20
HP:36
XP:36
MP:8
прашинско обнављање
5 × 2 блиски (волшебни) (магичност)
3 × 7 одступни (удар) (рој)
људи
L3
људски заповједник
(image)
Cost:60
HP:72
XP:150
MP:6
вођство
9 × 4 блиски (сјечиво)
11 × 3 одступни (пробој)
Last updated on Wed Mar 20 02:45:40 2024.