Under de brännande solarna

Alver
L1
Quenoth Fighter
(image)
Cost:15
HP:34
XP:40
MP:5
formation
10 × 2 närstrid (stick) (första slaget)
L2
Quenoth Flanker
(image)
Cost:15
HP:44
XP:90
MP:5
stigfinnare
7 × 4 närstrid (hugg)
3 × 3 distans (stick) (gift)
L3
Quenoth Ranger
(image)
Cost:50
HP:57
XP:150
MP:6
stigfinnare
10 × 4 närstrid (hugg)
6 × 3 distans (stick) (gift)
L2
Quenoth Warrior
(image)
Cost:15
HP:48
XP:80
MP:5
formation
16 × 2 närstrid (stick) (första slaget)
10 × 3 närstrid (hugg)
L3
Quenoth Champion
(image)
Cost:15
HP:64
XP:150
MP:5
formation
16 × 3 närstrid (stick) (första slaget)
11 × 4 närstrid (hugg)
L1
Quenoth Mystic
(image)
Cost:18
HP:26
XP:28
MP:5
hela +4
4 × 2 närstrid (kross)
3 × 2 distans (kross) (daze)
L2
Quenoth Shaman
(image)
Cost:34
HP:36
XP:70
MP:5
bota, hela +8
5 × 2 närstrid (kross)
6 × 2 distans (kross) (daze)
6 × 3 distans (stick) (magisk)
L3
Quenoth Druid
(image)
Cost:34
HP:50
XP:110
MP:5
bota, hela +8
8 × 2 närstrid (kross)
6 × 3 distans (kross) (daze)
7 × 4 distans (stick) (magisk)
L4
Quenoth Shyde
(image)
Cost:34
HP:57
XP:150
MP:6
bota, hela +8
9 × 2 närstrid (kross)
7 × 4 distans (kross) (daze)
8 × 4 distans (stick) (magisk)
L2
Quenoth Sun Singer
(image)
Cost:34
HP:50
XP:90
MP:5
hela +4
7 × 2 närstrid (eld)
10 × 3 distans (ockult) (magisk)
L3
Quenoth Sun Sylph
(image)
Cost:34
HP:59
XP:150
MP:6
hela +4, lysa upp
10 × 2 närstrid (eld)
11 × 4 distans (ockult) (magisk)
L1
Quenoth Scout
(image)
Cost:17
HP:29
XP:37
MP:8
disengage
6 × 3 närstrid (hugg)
8 × 2 distans (kross)
L2
Quenoth Archer
(image)
Cost:18
HP:40
XP:90
MP:8
disengage
7 × 3 närstrid (hugg)
7 × 4 distans (stick)
L3
Quenoth Marksman
(image)
Cost:18
HP:52
XP:150
MP:8
disengage
8 × 3 närstrid (hugg)
9 × 5 distans (stick) (prickskytt)
L2
Quenoth Pathfinder
(image)
Cost:18
HP:42
XP:80
MP:8
disengage
7 × 4 närstrid (hugg)
9 × 2 distans (kross) (sakta ner)
L3
Quenoth Outrider
(image)
Cost:18
HP:55
XP:150
MP:8
disengage
8 × 4 närstrid (hugg)
11 × 3 distans (kross) (sakta ner)
L1
Quenoth Youth
(image)
Cost:14
HP:32
XP:40
MP:6
5 × 4 närstrid (hugg)
4 × 3 distans (stick)
L1
Tauroch Rider
(image)
Cost:20
HP:42
XP:37
MP:5
7 × 2 närstrid (kross)
7 × 3 distans (stick)
L2
Tauroch Stalwart
(image)
Cost:18
HP:54
XP:75
MP:5
ståndaktig
12 × 2 närstrid (kross)
10 × 3 distans (stick)
L3
Tauroch Protector
(image)
Cost:18
HP:68
XP:150
MP:5
ståndaktig
15 × 2 närstrid (kross)
13 × 3 distans (stick)
L2
Tauroch Vanguard
(image)
Cost:18
HP:50
XP:80
MP:5
ledarskap
9 × 3 närstrid (kross) (shock)
8 × 3 distans (stick)
L3
Tauroch Flagbearer
(image)
Cost:18
HP:62
XP:150
MP:5
ledarskap
11 × 3 närstrid (kross) (shock)
9 × 3 distans (stick)
Monster
L1
Dawarf
(image)
Cost:17
HP:22
XP:50
MP:4
6 × 2 närstrid (kross)
L0
Dustbok
(image)
Cost:12
HP:22
XP:100
MP:8
4 × 3 närstrid (kross)
L1
Giant Ant
(image)
Cost:12
HP:22
XP:50
MP:4
6 × 2 närstrid (hugg)
L3
Grottspindel
(image)
Cost:55
HP:42
XP:150
MP:4
14 × 2 närstrid (hugg) (gift)
6 × 3 distans (kross) (sakta ner)
L2
Ixthala-demon
(image)
Cost:30
HP:40
XP:100
MP:6
8 × 4 närstrid (eld)
L2
Köttgolem
(image)
Cost:30
HP:42
XP:100
MP:4
10 × 3 närstrid (kross) (bärsärk)
L0
Liten slamkrypare
(image)
Cost:5
HP:20
XP:18
MP:3
4 × 3 distans (kross)
6 × 1 närstrid (kross)
L1
Monster Crab
(image)
Cost:17
HP:29
XP:50
MP:5
9 × 2 närstrid (hugg)
L1
Sanddemon
(image)
Cost:20
HP:36
XP:36
MP:8
sandläkning
5 × 2 närstrid (ockult) (magisk)
3 × 7 distans (kross) (svärma)
Människor
L3
Mänsklig befälhavare
(image)
Cost:60
HP:72
XP:150
MP:6
ledarskap
9 × 4 närstrid (hugg)
11 × 3 distans (stick)
Nagafolket
L1
Nagajägare
(image)
Cost:15
HP:33
XP:50
MP:7
4 × 2 närstrid (hugg)
8 × 2 distans (stick) (gift)
L1
Nagaväktare
(image)
Cost:16
HP:38
XP:35
MP:5
7 × 3 närstrid (kross)
L2
Nagavakt
(image)
Cost:48
HP:50
XP:70
MP:5
12 × 3 närstrid (kross)
L3
Nagahedersvakt
(image)
Cost:100
HP:55
XP:150
MP:6
12 × 4 närstrid (kross)
Orcher
L2
Skuggmördare
(image)
Cost:25
HP:52
XP:100
MP:6
9 × 3 närstrid (hugg)
6 × 4 distans (hugg) (gift)
Vandöda
L1
Eteriskt spöke
(image)
Cost:20
HP:18
XP:30
MP:7
4 × 3 närstrid (ockult) (suga livskraft)
3 × 3 distans (frost)
L2
Eterisk skugga
(image)
Cost:38
HP:24
XP:100
MP:7
hides
8 × 3 närstrid (hugg) (rygghugg)
L3
Eterisk blekman
(image)
Cost:52
HP:35
XP:150
MP:7
hides
10 × 3 närstrid (hugg) (rygghugg)
L2
Eterisk vålnad
(image)
Cost:38
HP:25
XP:100
MP:7
6 × 4 närstrid (ockult) (suga livskraft)
4 × 3 distans (frost)
L3
Eterisk ond ande
(image)
Cost:52
HP:33
XP:150
MP:7
9 × 4 närstrid (ockult) (suga livskraft)
6 × 3 distans (frost)
L1
Gast
(image)
Cost:20
HP:18
XP:30
MP:7
4 × 3 närstrid (ockult) (suga livskraft)
3 × 3 distans (frost)
L1
Skeleton Rider
(image)
Cost:19
HP:36
XP:50
MP:7
6 × 3 närstrid (hugg)
L2
Spindelhäxmästare
(image)
Cost:62
HP:38
XP:100
MP:6
4 × 3 närstrid (frost) (suga livskraft)
8 × 3 distans (frost) (magisk)
5 × 3 distans (ockult) (magisk)
Last updated on Wed Mar 20 02:45:42 2024.