Draoidh / Ban-draoidh

(image) (image)

Tha an cinne-daonna a’ cnuasadh gu tric air ciamar a dh’obraicheas an saoghal sa tha iad beò. Nì cuid dhiubh barrachd na smaoineachadh air ’nan tàmh ach nì iad adhbhar beò dheth. Tha gach draoidh a bhios àraidh air an tiotal seo air a chur seachad co-dhiù deich bliadhna ag rannsachadh, a’ cruinneachadh mòr-eòlas a sgaraicheas bho dhaoine eile e. Tha diofar mòr eadar na daoine is boireannaich seo a bhios beò air fiosrachadh agus an saoghal mu cuairt aca anns nach eil comas leughaidh no sgrìobhaidh air a’ mhòrchuid. Tha mòran clann uaislean dòchasach ’nam measg no an fheadhainn a theich bho obair cruaidh falamh gu saoghal nan inntinnean.

Tha e ’na ìorantas gum b’ urrainn dha na draoidh mar bhuidheann làmh an uachdair air a’ choimhearsnachd a ghabhail leis an eòlas nach eil ach acasan. Co-dhiù, chan eil diù aca an an airgead no cumhachd agus tha muinighin a dhìth air an fheadhainn a nì feum dhe dhraoidheachd ach mar sheòl gus a leithid fhaighinn ach an deachadh iad ’nam fìor-mhaighstirean.

Gun mhòran neart chorporra is eòlas air a’ chath a dhìth orra, tha cleasan aig draoidhean ge-tà a bhios anabarrach feumail air a’ bhlàr.

Special Notes: This unit has magical attacks, which always have a high chance of hitting an opponent.

(portrait)
(portrait)

Information

Advances from:
Advances to: Draoidh geal, Draoidh ruadh
Cost: 20
HP: 24
Moves: 5
XP: 54
Rang: 1
Co-thaobhadh: dligheach
Id: Mage
Abilities:

Attacks (damage × count)

(image)bata
dlùth
5 × 1
bualadh
(image)astas
astar
7 × 3
teine
draoidheach

Comasan-seasaimh

(icon) lann0% (icon) bioradh0%
(icon) bualadh0% (icon) teine0%
(icon) fuachd0% (icon) dìomhair20%

Terrain

TerrainMovement CostDefense
(icon) Baile160%
(icon) Balgain-bhuachair250%
(icon) Beanntan360%
(icon) Boglach320%
(icon) Caisteal160%
(icon) Cnuic250%
(icon) Coille250%
(icon) Do-choiseach0%
(icon) Gaineamh230%
(icon) Reòite320%
(icon) Riof cladaich230%
(icon) Rèidh140%
(icon) Sgleò mas-fhìor0%
(icon) Tanalach320%
(icon) Uamh240%
(icon) Uisge domhain0%
Last updated on Wed Feb 21 02:51:43 2024.