Baixo os ardentes soles

Elfos
L1
Explorador de Quénor
(image)
Cost:17
HP:29
XP:37
MP:8
desconexión
6 × 3 corpo a corpo (folla)
8 × 2 a distancia (impacto)
L2
Arqueiro de Quénor
(image)
Cost:18
HP:40
XP:90
MP:8
desconexión
7 × 3 corpo a corpo (folla)
7 × 4 a distancia (perforación)
L3
Tirador de Quénor
(image)
Cost:18
HP:52
XP:150
MP:8
desconexión
8 × 3 corpo a corpo (folla)
9 × 5 a distancia (perforación) (puntería)
L2
Rastreador de Quénor
(image)
Cost:18
HP:42
XP:80
MP:8
desconexión
7 × 4 corpo a corpo (folla)
9 × 2 a distancia (impacto) (ralentiza)
L3
Batedor de Quénor
(image)
Cost:18
HP:55
XP:150
MP:8
desconexión
8 × 4 corpo a corpo (folla)
11 × 3 a distancia (impacto) (ralentiza)
L1
Loitador de Quénor
(image)
Cost:15
HP:34
XP:40
MP:5
formación
10 × 2 corpo a corpo (perforación) (primeiro golpe)
L2
Flanqueador de Quénor
(image)
Cost:15
HP:44
XP:90
MP:5
guerrilleiro
7 × 4 corpo a corpo (folla)
3 × 3 a distancia (perforación) (velenoso)
L3
Silvano de Quénor
(image)
Cost:50
HP:57
XP:150
MP:6
guerrilleiro
10 × 4 corpo a corpo (folla)
6 × 3 a distancia (perforación) (velenoso)
L2
Guerreiro de Quénor
(image)
Cost:15
HP:48
XP:80
MP:5
formación
16 × 2 corpo a corpo (perforación) (primeiro golpe)
10 × 3 corpo a corpo (folla)
L3
Campión de Quénor
(image)
Cost:15
HP:64
XP:150
MP:5
formación
16 × 3 corpo a corpo (perforación) (primeiro golpe)
11 × 4 corpo a corpo (folla)
L1
Mozo de Quénor
(image)
Cost:14
HP:32
XP:40
MP:6
5 × 4 corpo a corpo (folla)
4 × 3 a distancia (perforación)
L1
Mística de Quénor
(image)
Cost:18
HP:26
XP:28
MP:5
sanda 4
4 × 2 corpo a corpo (impacto)
3 × 2 a distancia (impacto) (confundir)
L2
Cantante solar de Quénor
(image)
Cost:34
HP:50
XP:90
MP:5
sanda 4
7 × 2 corpo a corpo (lume)
10 × 3 a distancia (arcano) (máxico)
L3
Sílfida solar de Quénor
(image)
Cost:34
HP:59
XP:150
MP:6
sanda 4, ilumina
10 × 2 corpo a corpo (lume)
11 × 4 a distancia (arcano) (máxico)
L2
Xamán de Quénor
(image)
Cost:34
HP:36
XP:70
MP:5
cura, sanda 8
5 × 2 corpo a corpo (impacto)
6 × 2 a distancia (impacto) (confundir)
6 × 3 a distancia (perforación) (máxico)
L3
Druída de Quénor
(image)
Cost:34
HP:50
XP:110
MP:5
cura, sanda 8
8 × 2 corpo a corpo (impacto)
6 × 3 a distancia (impacto) (confundir)
7 × 4 a distancia (perforación) (máxico)
L4
Fuxidía de Quénor
(image)
Cost:34
HP:57
XP:150
MP:6
cura, sanda 8
9 × 2 corpo a corpo (impacto)
7 × 4 a distancia (impacto) (confundir)
8 × 4 a distancia (perforación) (máxico)
L1
Xinete de tauro
(image)
Cost:20
HP:42
XP:37
MP:5
7 × 2 corpo a corpo (impacto)
7 × 3 a distancia (perforación)
L2
Fiel de tauro
(image)
Cost:18
HP:54
XP:75
MP:5
firme
12 × 2 corpo a corpo (impacto)
10 × 3 a distancia (perforación)
L3
Protector de tauro
(image)
Cost:18
HP:68
XP:150
MP:5
firme
15 × 2 corpo a corpo (impacto)
13 × 3 a distancia (perforación)
L2
Vangarda de tauro
(image)
Cost:18
HP:50
XP:80
MP:5
líder
9 × 3 corpo a corpo (impacto) (atordar)
8 × 3 a distancia (perforación)
L3
Abandeirado de tauro
(image)
Cost:18
HP:62
XP:150
MP:5
líder
11 × 3 corpo a corpo (impacto) (atordar)
9 × 3 a distancia (perforación)
Humanos
L3
Humano comandante
(image)
Cost:60
HP:72
XP:150
MP:6
líder
9 × 4 corpo a corpo (folla)
11 × 3 a distancia (perforación)
Monstros
L3
Araña de cova
(image)
Cost:55
HP:42
XP:150
MP:4
14 × 2 corpo a corpo (folla) (velenoso)
6 × 3 a distancia (impacto) (ralentiza)
L2
Demo de Istala
(image)
Cost:30
HP:40
XP:100
MP:6
8 × 4 corpo a corpo (lume)
L1
Demo de po
(image)
Cost:20
HP:36
XP:36
MP:8
recuperación de po
5 × 2 corpo a corpo (arcano) (máxico)
3 × 7 a distancia (impacto) (enxame)
L1
Dranano
(image)
Cost:17
HP:22
XP:50
MP:4
6 × 2 corpo a corpo (impacto)
L1
Giant Ant
(image)
Cost:12
HP:22
XP:50
MP:4
6 × 2 corpo a corpo (folla)
L2
Golem de carne
(image)
Cost:30
HP:42
XP:100
MP:4
10 × 3 corpo a corpo (impacto) (furioso)
L1
Monstro caranguexo
(image)
Cost:17
HP:29
XP:50
MP:5
9 × 2 corpo a corpo (folla)
L0
Monstro de lama pequeno
(image)
Cost:5
HP:20
XP:18
MP:3
4 × 3 a distancia (impacto)
6 × 1 corpo a corpo (impacto)
L0
Saltadunas
(image)
Cost:12
HP:22
XP:100
MP:8
4 × 3 corpo a corpo (impacto)
Nagas
L1
Naga cazador
(image)
Cost:15
HP:33
XP:50
MP:7
4 × 2 corpo a corpo (folla)
8 × 2 a distancia (perforación) (velenoso)
L1
Naga gardián
(image)
Cost:16
HP:38
XP:35
MP:5
7 × 3 corpo a corpo (impacto)
L2
Naga garda
(image)
Cost:48
HP:50
XP:70
MP:5
12 × 3 corpo a corpo (impacto)
L3
Naga sentinela
(image)
Cost:100
HP:55
XP:150
MP:6
12 × 4 corpo a corpo (impacto)
Non mortos
L1
Aparecido
(image)
Cost:20
HP:18
XP:30
MP:7
4 × 3 corpo a corpo (arcano) (absorbe)
3 × 3 a distancia (frío)
L1
Fantasma etéreo
(image)
Cost:20
HP:18
XP:30
MP:7
4 × 3 corpo a corpo (arcano) (absorbe)
3 × 3 a distancia (frío)
L2
Sombra etérea
(image)
Cost:38
HP:24
XP:100
MP:7
hides
8 × 3 corpo a corpo (folla) (puñalada polas costas)
L3
Esqueleto maldito etéreo
(image)
Cost:52
HP:35
XP:150
MP:7
hides
10 × 3 corpo a corpo (folla) (puñalada polas costas)
L2
Ánima etérea
(image)
Cost:38
HP:25
XP:100
MP:7
6 × 4 corpo a corpo (arcano) (absorbe)
4 × 3 a distancia (frío)
L3
Espectro etéreo
(image)
Cost:52
HP:33
XP:150
MP:7
9 × 4 corpo a corpo (arcano) (absorbe)
6 × 3 a distancia (frío)
L2
Liche araña
(image)
Cost:62
HP:38
XP:100
MP:6
4 × 3 corpo a corpo (frío) (absorbe)
8 × 3 a distancia (frío) (máxico)
5 × 3 a distancia (arcano) (máxico)
L1
Skeleton Rider
(image)
Cost:19
HP:36
XP:50
MP:7
6 × 3 corpo a corpo (folla)
Orcos
L2
Asasino escuro
(image)
Cost:25
HP:52
XP:100
MP:6
9 × 3 corpo a corpo (folla)
6 × 4 a distancia (folla) (velenoso)
Last updated on Wed Mar 20 02:45:20 2024.