Палещите слънца

Елфи
L1
Кенотски боец
(image)
Cost:15
HP:34
XP:40
MP:5
формация
10 × 2 близък бой (пробождане) (първенство)
L2
Кенотски войн
(image)
Cost:15
HP:48
XP:80
MP:5
формация
16 × 2 близък бой (пробождане) (първенство)
10 × 3 близък бой (острие)
L3
Кенотски първенец
(image)
Cost:15
HP:64
XP:150
MP:5
формация
16 × 3 близък бой (пробождане) (първенство)
11 × 4 близък бой (острие)
L2
Кенотски нападател
(image)
Cost:15
HP:44
XP:90
MP:5
бързоходство
7 × 4 близък бой (острие)
3 × 3 стрелба (пробождане) (отрова)
L3
Кенотски рейнджър
(image)
Cost:50
HP:57
XP:150
MP:6
бързоходство
10 × 4 близък бой (острие)
6 × 3 стрелба (пробождане) (отрова)
L1
Кенотски мистик
(image)
Cost:18
HP:26
XP:28
MP:5
лекува +4
4 × 2 близък бой (сблъсък)
3 × 2 стрелба (сблъсък) (замайване)
L2
Кенотски песнопеец
(image)
Cost:34
HP:50
XP:90
MP:5
лекува +4
7 × 2 близък бой (огън)
10 × 3 стрелба (магия) (магическа)
L3
Кенотска слънчева фея
(image)
Cost:34
HP:59
XP:150
MP:6
лекува +4, озарява
10 × 2 близък бой (огън)
11 × 4 стрелба (магия) (магическа)
L2
Кенотски шаман
(image)
Cost:34
HP:36
XP:70
MP:5
изцеряване, лекува +8
5 × 2 близък бой (сблъсък)
6 × 2 стрелба (сблъсък) (замайване)
6 × 3 стрелба (пробождане) (магическа)
L3
Кенотски друид
(image)
Cost:34
HP:50
XP:110
MP:5
изцеряване, лекува +8
8 × 2 близък бой (сблъсък)
6 × 3 стрелба (сблъсък) (замайване)
7 × 4 стрелба (пробождане) (магическа)
L4
Кенотска фея
(image)
Cost:34
HP:57
XP:150
MP:6
изцеряване, лекува +8
9 × 2 близък бой (сблъсък)
7 × 4 стрелба (сблъсък) (замайване)
8 × 4 стрелба (пробождане) (магическа)
L1
Кенотски разузнавач
(image)
Cost:17
HP:29
XP:37
MP:8
отстъпление
6 × 3 близък бой (острие)
8 × 2 стрелба (сблъсък)
L2
Кенотски пътеводител
(image)
Cost:18
HP:42
XP:80
MP:8
отстъпление
7 × 4 близък бой (острие)
9 × 2 стрелба (сблъсък) (забавяне)
L3
Кенотски ветрогон
(image)
Cost:18
HP:55
XP:150
MP:8
отстъпление
8 × 4 близък бой (острие)
11 × 3 стрелба (сблъсък) (забавяне)
L2
Кенотски стрелец
(image)
Cost:18
HP:40
XP:90
MP:8
отстъпление
7 × 3 близък бой (острие)
7 × 4 стрелба (пробождане)
L3
Кенотски смъртнострелец
(image)
Cost:18
HP:52
XP:150
MP:8
отстъпление
8 × 3 близък бой (острие)
9 × 5 стрелба (пробождане) (смъртнострелец)
L1
Кенотски юноша
(image)
Cost:14
HP:32
XP:40
MP:6
5 × 4 близък бой (острие)
4 × 3 стрелба (пробождане)
L1
Торокски ездач
(image)
Cost:20
HP:42
XP:37
MP:5
7 × 2 близък бой (сблъсък)
7 × 3 стрелба (пробождане)
L2
Несломим Торок
(image)
Cost:18
HP:54
XP:75
MP:5
непоклатимост
12 × 2 близък бой (сблъсък)
10 × 3 стрелба (пробождане)
L3
Торокски защитник
(image)
Cost:18
HP:68
XP:150
MP:5
непоклатимост
15 × 2 близък бой (сблъсък)
13 × 3 стрелба (пробождане)
L2
Торок-вангард
(image)
Cost:18
HP:50
XP:80
MP:5
водачество
9 × 3 близък бой (сблъсък) (шокиране)
8 × 3 стрелба (пробождане)
L3
Торокски знаменосец
(image)
Cost:18
HP:62
XP:150
MP:5
водачество
11 × 3 близък бой (сблъсък) (шокиране)
9 × 3 стрелба (пробождане)
Змиеподобни
L1
Нага-ловец
(image)
Cost:15
HP:33
XP:50
MP:7
4 × 2 близък бой (острие)
8 × 2 стрелба (пробождане) (отрова)
L1
Нага-страж
(image)
Cost:16
HP:38
XP:35
MP:5
7 × 3 близък бой (сблъсък)
L2
Нага-надзирател
(image)
Cost:48
HP:50
XP:70
MP:5
12 × 3 близък бой (сблъсък)
L3
Нага-пазител
(image)
Cost:100
HP:55
XP:150
MP:6
12 × 4 близък бой (сблъсък)
Немъртви
L1
Skeleton Rider
(image)
Cost:19
HP:36
XP:50
MP:7
6 × 3 близък бой (острие)
L1
Витаещ призрак
(image)
Cost:20
HP:18
XP:30
MP:7
4 × 3 близък бой (магия) (изпива)
3 × 3 стрелба (студ)
L1
Ефирен призрак
(image)
Cost:20
HP:18
XP:30
MP:7
4 × 3 близък бой (магия) (изпива)
3 × 3 стрелба (студ)
L2
Ефирна сянка
(image)
Cost:38
HP:24
XP:100
MP:7
hides
8 × 3 близък бой (острие) (удар в гръб)
L3
Ефирен нощец
(image)
Cost:52
HP:35
XP:150
MP:7
hides
10 × 3 близък бой (острие) (удар в гръб)
L2
Ефирно привидение
(image)
Cost:38
HP:25
XP:100
MP:7
6 × 4 близък бой (магия) (изпива)
4 × 3 стрелба (студ)
L3
Ефирен фантом
(image)
Cost:52
HP:33
XP:150
MP:7
9 × 4 близък бой (магия) (изпива)
6 × 3 стрелба (студ)
L2
Паяк-лич
(image)
Cost:62
HP:38
XP:100
MP:6
4 × 3 близък бой (студ) (изпива)
8 × 3 стрелба (студ) (магическа)
5 × 3 стрелба (магия) (магическа)
Орки
L2
Тъмен убиец
(image)
Cost:25
HP:52
XP:100
MP:6
9 × 3 близък бой (острие)
6 × 4 стрелба (острие) (отрова)
Човеци
L3
Човешки командир
(image)
Cost:60
HP:72
XP:150
MP:6
водачество
9 × 4 близък бой (острие)
11 × 3 стрелба (пробождане)
Чудовища
L1
Giant Ant
(image)
Cost:12
HP:22
XP:50
MP:4
6 × 2 близък бой (острие)
L1
Даварф
(image)
Cost:17
HP:22
XP:50
MP:4
6 × 2 близък бой (сблъсък)
L2
Демон Икстала
(image)
Cost:30
HP:40
XP:100
MP:6
8 × 4 близък бой (огън)
L0
Малък кален демон
(image)
Cost:5
HP:20
XP:18
MP:3
4 × 3 стрелба (сблъсък)
6 × 1 близък бой (сблъсък)
L3
Пещерен паяк
(image)
Cost:55
HP:42
XP:150
MP:4
14 × 2 близък бой (острие) (отрова)
6 × 3 стрелба (сблъсък) (забавяне)
L0
Пясъчен бок
(image)
Cost:12
HP:22
XP:100
MP:8
4 × 3 близък бой (сблъсък)
L1
Пясъчен демон
(image)
Cost:20
HP:36
XP:36
MP:8
наслагване на прахта
5 × 2 близък бой (магия) (магическа)
3 × 7 стрелба (сблъсък) (масирана атака)
L2
Телесен голем
(image)
Cost:30
HP:42
XP:100
MP:4
10 × 3 близък бой (сблъсък) (бурна ярост)
L1
Чудовищен рак
(image)
Cost:17
HP:29
XP:50
MP:5
9 × 2 близък бой (острие)
Last updated on Wed Mar 20 02:45:05 2024.