Liberty

An cinne-daonna
L0
Fear-coille
(image)
Cost:10
HP:18
XP:23
MP:5
3 × 1 dlùth (lann)
4 × 3 astar (bioradh)
L1
Poidsear
(image)
Cost:14
HP:32
XP:29
MP:5
3 × 2 dlùth (lann)
4 × 4 astar (bioradh)
L2
Trapair
(image)
Cost:27
HP:45
XP:65
MP:5
4 × 4 dlùth (lann)
6 × 4 astar (bioradh)
L3
Maor-coille
(image)
Cost:52
HP:60
XP:150
MP:6
7 × 4 dlùth (lann)
7 × 4 astar (bioradh)
L1
Peasant Hunter
(image)
Cost:14
HP:32
XP:29
MP:5
outlaw_type_hack
3 × 2 dlùth (lann)
4 × 4 astar (bioradh)
L2
Peasant Trapper
(image)
Cost:26
HP:45
XP:65
MP:5
outlaw_type_hack
4 × 4 dlùth (lann)
6 × 4 astar (bioradh)
L3
Maor-coille
(image)
Cost:52
HP:60
XP:150
MP:6
7 × 4 dlùth (lann)
7 × 4 astar (bioradh)
L3
Peasant Huntsman
(image)
Cost:52
HP:55
XP:150
MP:5
outlaw_type_hack
5 × 4 dlùth (lann)
9 × 4 astar (bioradh) (gìomanach)
L1
Peasant Youth
(image)
Cost:14
HP:28
XP:36
MP:7
outlaw_type_hack
4 × 2 dlùth (bualadh)
5 × 2 astar (bualadh)
L2
Watchman
(image)
Cost:40
HP:40
XP:77
MP:7
outlaw_type_hack
8 × 2 dlùth (bualadh)
6 × 3 astar (bualadh)
L3
Borderer
(image)
Cost:80
HP:61
XP:150
MP:7
outlaw_type_hack
11 × 2 dlùth (bualadh)
7 × 4 astar (bualadh)
L1
Rogue Mage
(image)
Cost:17
HP:30
XP:55
MP:6
5 × 3 dlùth (lann)
7 × 2 astar (fuachd) (draoidheach)
L2
Shadow Mage
(image)
Cost:39
HP:42
XP:120
MP:6
ceannardas
7 × 3 dlùth (lann) (draoidheach)
10 × 2 astar (fuachd) (draoidheach)
L3
Shadow Lord
(image)
Cost:56
HP:53
XP:150
MP:6
ceannardas
10 × 3 dlùth (lann) (draoidheach)
13 × 2 astar (fuachd) (draoidheach)
8 × 3 astar (bualadh) (draoidheach)
L1
Villager
(image)
Cost:13
HP:32
XP:42
MP:5
outlaw_type_hack
5 × 4 dlùth (bualadh)
L2
Village Elder
(image)
Cost:23
HP:50
XP:70
MP:5
outlaw_type_hack
8 × 4 dlùth (bualadh)
L3
Senior Village Elder
(image)
Cost:66
HP:67
XP:150
MP:5
outlaw_type_hack
11 × 4 dlùth (bualadh)
Closaich
L2
Death Squire
(image)
Cost:36
HP:44
XP:144
MP:5
ceannardas, bàthadh
8 × 4 dlùth (lann)
L3
Ridir bàis
(image)
Cost:45
HP:63
XP:150
MP:5
ceannardas, bàthadh
11 × 4 dlùth (lann)
6 × 2 astar (bioradh)
L1
Skeleton Rider
(image)
Cost:19
HP:36
XP:44
MP:7
bàthadh
6 × 3 dlùth (lann)
L2
Bone Knight
(image)
Cost:35
HP:48
XP:100
MP:7
8 × 3 dlùth (lann)
7 × 2 dlùth (bualadh) (brùchdadh)
Last updated on Wed Mar 20 02:43:46 2024.