Oighre na cathrach

An cinne-daonna
L2
Bana-phrionnsa
(image)
Cost:39
HP:48
XP:150
MP:6
ceannardas, deisealachd
11 × 4 dlùth (lann)
L3
Bana-phrionnsa a’ bhlàir
(image)
Cost:60
HP:62
XP:150
MP:6
ceannardas, deisealachd
13 × 4 dlùth (lann)
L3
Bànrigh Dhubh
(image)
Cost:35
HP:48
XP:150
MP:5
5 × 2 dlùth (bualadh)
15 × 2 astar (fuachd) (draoidheach)
L1
Cathach
(image)
Cost:18
HP:32
XP:28
MP:6
6 × 3 dlùth (lann)
L2
Ceann-feadhna
(image)
Cost:40
HP:45
XP:60
MP:6
ceannardas
8 × 4 dlùth (lann)
6 × 3 astar (bioradh)
L3
Morair
(image)
Cost:65
HP:68
XP:150
MP:6
ceannardas
12 × 4 dlùth (lann)
9 × 3 astar (bioradh)
Deamhain
L1
Deamhan-mara
(image)
Cost:12
HP:31
XP:50
MP:5
5 × 3 dlùth (lann)
Iolair-leòmhannan
L2
’Na shuain
(image)
Cost:40
HP:44
XP:100
MP:0
10 × 3 dlùth (lann)
Last updated on Wed Mar 20 02:43:29 2024.