Delfador’s Memoirs

An cinne-daonna
L1
Journeyman Mage
(image)
Cost:25
HP:24
XP:54
MP:6
5 × 1 dlùth (bualadh)
7 × 3 astar (teine) (draoidheach)
L2
Mage Leader
(image)
Cost:60
HP:42
XP:100
MP:6
ceannardas
5 × 2 dlùth (bualadh)
8 × 4 astar (teine) (draoidheach)
L3
Mage Commander
(image)
Cost:100
HP:57
XP:220
MP:6
slànachadh +4, ceannardas
6 × 2 dlùth (bualadh)
12 × 4 astar (teine) (draoidheach)
L4
Mage Magister
(image)
Cost:125
HP:57
XP:200
MP:6
slànachadh +4, ceannardas
10 × 2 dlùth (bualadh)
16 × 4 astar (teine) (draoidheach)
L5
King of Wesnoth
(image)
Cost:200
HP:68
XP:250
MP:6
ceannardas
13 × 3 dlùth (bualadh)
Gillean-dubha
L2
Wose Shaman
(image)
Cost:40
HP:50
XP:100
MP:3
fàth, ath-ghintinn
9 × 2 dlùth (bualadh)
10 × 2 astar (bualadh) (maille)
Last updated on Wed Mar 20 02:43:01 2024.