Κάτω από τους Καυτούς Ήλιους

Άνθρωποι
L3
Άνθρωπος Διοικητής
(image)
Cost:60
HP:72
XP:150
MP:6
ηγεσία
9 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
11 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
Απέθαντοι
L1
Skeleton Rider
(image)
Cost:19
HP:36
XP:50
MP:7
6 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L2
Αράχνη Λιτς
(image)
Cost:62
HP:38
XP:100
MP:6
4 × 3 σώμα με σώμα (κρύο) (αποροφά)
8 × 3 εξ αποστάσεως (κρύο) (μαγική)
5 × 3 εξ αποστάσεως (μυστηριακή) (μαγική)
L1
Στοιχειό
(image)
Cost:20
HP:18
XP:30
MP:7
4 × 3 σώμα με σώμα (μυστηριακή) (αποροφά)
3 × 3 εξ αποστάσεως (κρύο)
L1
Φάντασμα
(image)
Cost:20
HP:18
XP:30
MP:7
4 × 3 σώμα με σώμα (μυστηριακή) (αποροφά)
3 × 3 εξ αποστάσεως (κρύο)
L2
Αιθέρια Σκιά
(image)
Cost:38
HP:24
XP:100
MP:7
hides
8 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα) (πισώπλατο μαχαίρωμα)
L3
Αιθέριος Λιπόσαρκος
(image)
Cost:52
HP:35
XP:150
MP:7
hides
10 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα) (πισώπλατο μαχαίρωμα)
L2
Αιθέριο Φάσμα
(image)
Cost:38
HP:25
XP:100
MP:7
6 × 4 σώμα με σώμα (μυστηριακή) (αποροφά)
4 × 3 εξ αποστάσεως (κρύο)
L3
Αιθέριο Αερικό
(image)
Cost:52
HP:33
XP:150
MP:7
9 × 4 σώμα με σώμα (μυστηριακή) (αποροφά)
6 × 3 εξ αποστάσεως (κρύο)
Νάγκα
L1
Κυνηγός Νάγκα
(image)
Cost:15
HP:33
XP:50
MP:7
4 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
8 × 2 εξ αποστάσεως (τρύπημα) (δηλητήριο)
L1
Φρουρός Νάγκα
(image)
Cost:16
HP:38
XP:35
MP:5
7 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
L2
Νάγκα Αρχιφύλακας
(image)
Cost:48
HP:50
XP:70
MP:5
12 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
L3
Νάγκα Φύλακας
(image)
Cost:100
HP:55
XP:150
MP:6
12 × 4 σώμα με σώμα (κρούση)
Ξωτικά
L1
Quenoth Fighter
(image)
Cost:15
HP:34
XP:40
MP:5
formation
10 × 2 σώμα με σώμα (τρύπημα) (first strike)
L2
Quenoth Flanker
(image)
Cost:15
HP:44
XP:90
MP:5
ακροβολιστής
7 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
3 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα) (δηλητήριο)
L3
Quenoth Ranger
(image)
Cost:50
HP:57
XP:150
MP:6
ακροβολιστής
10 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
6 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα) (δηλητήριο)
L2
Quenoth Warrior
(image)
Cost:15
HP:48
XP:80
MP:5
formation
16 × 2 σώμα με σώμα (τρύπημα) (first strike)
10 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L3
Quenoth Champion
(image)
Cost:15
HP:64
XP:150
MP:5
formation
16 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα) (first strike)
11 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L1
Quenoth Mystic
(image)
Cost:18
HP:26
XP:28
MP:5
γιατρεύει +4
4 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
3 × 2 εξ αποστάσεως (κρούση) (daze)
L2
Quenoth Shaman
(image)
Cost:34
HP:36
XP:70
MP:5
θεραπεύει, γιατρεύει +8
5 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
6 × 2 εξ αποστάσεως (κρούση) (daze)
6 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα) (μαγική)
L3
Quenoth Druid
(image)
Cost:34
HP:50
XP:110
MP:5
θεραπεύει, γιατρεύει +8
8 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
6 × 3 εξ αποστάσεως (κρούση) (daze)
7 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα) (μαγική)
L4
Quenoth Shyde
(image)
Cost:34
HP:57
XP:150
MP:6
θεραπεύει, γιατρεύει +8
9 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
7 × 4 εξ αποστάσεως (κρούση) (daze)
8 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα) (μαγική)
L2
Quenoth Sun Singer
(image)
Cost:34
HP:50
XP:90
MP:5
γιατρεύει +4
7 × 2 σώμα με σώμα (φωτιά)
10 × 3 εξ αποστάσεως (μυστηριακή) (μαγική)
L3
Quenoth Sun Sylph
(image)
Cost:34
HP:59
XP:150
MP:6
γιατρεύει +4, φωτίζει
10 × 2 σώμα με σώμα (φωτιά)
11 × 4 εξ αποστάσεως (μυστηριακή) (μαγική)
L1
Quenoth Scout
(image)
Cost:17
HP:29
XP:37
MP:8
disengage
6 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
8 × 2 εξ αποστάσεως (κρούση)
L2
Quenoth Archer
(image)
Cost:18
HP:40
XP:90
MP:8
disengage
7 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
7 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Quenoth Marksman
(image)
Cost:18
HP:52
XP:150
MP:8
disengage
8 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
9 × 5 εξ αποστάσεως (τρύπημα) (δεινός σκοπευτής)
L2
Quenoth Pathfinder
(image)
Cost:18
HP:42
XP:80
MP:8
disengage
7 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
9 × 2 εξ αποστάσεως (κρούση) (επιβραδύνει)
L3
Quenoth Outrider
(image)
Cost:18
HP:55
XP:150
MP:8
disengage
8 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
11 × 3 εξ αποστάσεως (κρούση) (επιβραδύνει)
L1
Quenoth Youth
(image)
Cost:14
HP:32
XP:40
MP:6
5 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
4 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1
Tauroch Rider
(image)
Cost:20
HP:42
XP:37
MP:5
7 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
7 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2
Tauroch Stalwart
(image)
Cost:18
HP:54
XP:75
MP:5
απτόητος
12 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
10 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Tauroch Protector
(image)
Cost:18
HP:68
XP:150
MP:5
απτόητος
15 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
13 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2
Tauroch Vanguard
(image)
Cost:18
HP:50
XP:80
MP:5
ηγεσία
9 × 3 σώμα με σώμα (κρούση) (shock)
8 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Tauroch Flagbearer
(image)
Cost:18
HP:62
XP:150
MP:5
ηγεσία
11 × 3 σώμα με σώμα (κρούση) (shock)
9 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
Ορκ
L2
Σκοτεινός Δολοφόνος
(image)
Cost:25
HP:52
XP:100
MP:6
9 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
6 × 4 εξ αποστάσεως (λεπίδα) (δηλητήριο)
Τέρατα
L0
Dustbok
(image)
Cost:12
HP:22
XP:100
MP:8
4 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
L1
Giant Ant
(image)
Cost:12
HP:22
XP:50
MP:4
6 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L1
Monster Crab
(image)
Cost:17
HP:29
XP:50
MP:5
9 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L1
Αμμοστρόβιλος
(image)
Cost:20
HP:36
XP:36
MP:8
αναγέννηση σκόνης
5 × 2 σώμα με σώμα (μυστηριακή) (μαγική)
3 × 7 εξ αποστάσεως (κρούση) (swarm)
L3
Αράχνη των Σπηλαίων
(image)
Cost:55
HP:42
XP:150
MP:4
14 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα) (δηλητήριο)
6 × 3 εξ αποστάσεως (κρούση) (επιβραδύνει)
L2
Γκόλεμ από Σάρκα
(image)
Cost:30
HP:42
XP:100
MP:4
10 × 3 σώμα με σώμα (κρούση) (berserk)
L2
Δαίμων Ιξθάλα
(image)
Cost:30
HP:40
XP:100
MP:6
8 × 4 σώμα με σώμα (φωτιά)
L0
Μικρό Λασπερπετό
(image)
Cost:5
HP:20
XP:18
MP:3
4 × 3 εξ αποστάσεως (κρούση)
6 × 1 σώμα με σώμα (κρούση)
L1
Νταγουάρφ
(image)
Cost:17
HP:22
XP:50
MP:4
6 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
Last updated on Wed Feb 28 02:44:15 2024.