Thursagans hammare

Dvärgar
L3
Runmästare
(image)
Cost:50
HP:48
XP:150
MP:4
18 × 2 närstrid (kross) (magisk)
12 × 3 distans (frost) (magisk)
9 × 3 distans (ockult) (magisk)
L1
Dvärgvittne
(image)
Cost:20
HP:30
XP:32
MP:5
inspiration
5 × 2 närstrid (kross) (magisk)
6 × 1 distans (kross) (magisk, sakta ner)
L2
Dvärgkrönikör
(image)
Cost:40
HP:40
XP:80
MP:5
inspiration, bota
7 × 2 närstrid (kross) (magisk)
6 × 2 distans (kross) (magisk, sakta ner)
L3
Skriftmäster
(image)
Cost:50
HP:50
XP:150
MP:5
inspiration, bota, hela +4
9 × 2 närstrid (kross) (magisk)
6 × 3 distans (kross) (magisk, sakta ner)
L1
maskerad Dvärgkrigare
(image)
Cost:16
HP:38
XP:41
MP:4
7 × 3 närstrid (hugg)
8 × 2 närstrid (kross)
L2
maskerad Järnnäve
(image)
Cost:32
HP:59
XP:74
MP:4
11 × 3 närstrid (hugg)
14 × 2 närstrid (kross)
L3
maskerad Bergakung
(image)
Cost:54
HP:79
XP:150
MP:4
15 × 3 närstrid (hugg)
19 × 2 närstrid (kross)
10 × 1 distans (hugg)
L1
maskerad Dvärgvakt
(image)
Cost:19
HP:42
XP:47
MP:4
ståndaktig
5 × 3 närstrid (stick)
5 × 1 distans (stick)
L2
maskerad Pansarvakt
(image)
Cost:32
HP:54
XP:85
MP:4
ståndaktig
7 × 3 närstrid (stick)
8 × 1 distans (stick)
L3
maskerad Dvärghedersvakr
(image)
Cost:41
HP:68
XP:150
MP:4
ståndaktig
9 × 3 närstrid (stick)
11 × 2 distans (stick)
L1
maskerad Tordönskrigare
(image)
Cost:17
HP:34
XP:40
MP:4
6 × 2 närstrid (hugg)
18 × 1 distans (stick)
L2
maskerad Tordönsvakt
(image)
Cost:30
HP:44
XP:95
MP:4
6 × 3 närstrid (hugg)
28 × 1 distans (stick)
L3
maskerad Drakvakt
(image)
Cost:46
HP:59
XP:150
MP:4
9 × 3 närstrid (hugg)
40 × 1 distans (stick)
Last updated on Wed Mar 20 02:44:32 2024.