Delfador’s Memoirs

Enter
L2
Wose Shaman
(image)
Cost:40
HP:50
XP:100
MP:3
bakhåll, regenerera
9 × 2 närstrid (kross)
10 × 2 distans (kross) (sakta ner)
Människor
L1
Magikergesäll
(image)
Cost:25
HP:24
XP:54
MP:6
5 × 1 närstrid (kross)
7 × 3 distans (eld) (magisk)
L2
Magikerledare
(image)
Cost:60
HP:42
XP:100
MP:6
ledarskap
5 × 2 närstrid (kross)
8 × 4 distans (eld) (magisk)
L3
Magikerbefälhavare
(image)
Cost:100
HP:57
XP:220
MP:6
hela +4, ledarskap
6 × 2 närstrid (kross)
12 × 4 distans (eld) (magisk)
L4
Mage Magister
(image)
Cost:125
HP:57
XP:200
MP:6
hela +4, ledarskap
10 × 2 närstrid (kross)
16 × 4 distans (eld) (magisk)
L5
Wesnoths kung
(image)
Cost:200
HP:68
XP:250
MP:6
ledarskap
13 × 3 närstrid (kross)
Last updated on Wed Mar 20 02:43:04 2024.