Sydvakten

Monster
L3
Ögonstjälk
(image)
Cost:30
HP:68
XP:150
MP:1
regenerera
8 × 1 närstrid (kross)
13 × 3 distans (ockult) (suga livskraft)
Människor
L2
Infanterilöjtnant
(image)
Cost:35
HP:48
XP:75
MP:5
ledarskap
10 × 3 närstrid (hugg)
L3
Infanteribefäl
(image)
Cost:70
HP:64
XP:150
MP:5
ledarskap
10 × 4 närstrid (hugg)
10 × 2 närstrid (kross) (sakta ner)
L1
Underbefäl
(image)
Cost:19
HP:34
XP:45
MP:6
ledarskap
6 × 3 närstrid (stick)
L2
Ryttarbefäl
(image)
Cost:40
HP:52
XP:80
MP:7
ledarskap
8 × 3 närstrid (stick) (storma)
13 × 2 närstrid (kross)
L3
Beriden general
(image)
Cost:70
HP:68
XP:150
MP:8
ledarskap
11 × 3 närstrid (stick) (storma)
19 × 2 närstrid (kross)
Last updated on Wed Nov 29 02:42:30 2023.