Πτώση στο σκοτάδι

Άνθρωποι
L2
Βαρόνη των Συνόρων
(image)
Cost:50
HP:46
XP:100
MP:7
ακροβολιστής
7 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
6 × 3 εξ αποστάσεως (κρούση)
L1
Εκπαιδευόμενος μάγος
(image)
Cost:15
HP:38
XP:60
MP:6
4 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
6 × 2 εξ αποστάσεως (κρούση) (μαγική)
L2
Μαθητευόμενος Νεκρομάντης
(image)
Cost:None
HP:52
XP:90
MP:6
6 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
13 × 2 εξ αποστάσεως (κρύο) (μαγική)
9 × 2 εξ αποστάσεως (μυστηριακή) (μαγική)
L3
Σκοτεινός Μάγος
(image)
Cost:50
HP:67
XP:150
MP:6
5 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα) (μαγική)
15 × 2 εξ αποστάσεως (κρύο) (μαγική)
10 × 2 εξ αποστάσεως (μυστηριακή) (μαγική)
Last updated on Wed Mar 20 02:43:08 2024.