Descens a la foscor

race^Humans
L1
Mag aprenent
(image)
Cost:15
HP:38
XP:60
MP:6
4 × 3 melé (talla)
6 × 2 distància (impacta) (màgic)
L2
Nigromant aprenent
(image)
Cost:None
HP:52
XP:90
MP:6
6 × 3 melé (talla)
13 × 2 distància (fred) (màgic)
9 × 2 distància (arcà) (màgic)
L3
Mag fosc
(image)
Cost:50
HP:67
XP:150
MP:6
5 × 3 melé (talla) (màgic)
15 × 2 distància (fred) (màgic)
10 × 2 distància (arcà) (màgic)
L2
female^Baronessa fronterera
(image)
Cost:50
HP:46
XP:100
MP:7
fustigació
7 × 2 melé (impacta)
6 × 3 distància (impacta)
Last updated on Wed Mar 20 02:43:08 2024.