Εποχή των Ηρώων.

Αντάρτες
L1 ♟
Γοργόνος Κυνηγός
(image)
Cost:15
HP:30
XP:35
MP:6
4 × 2 σώμα με σώμα (τρύπημα)
5 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2 ♟
Γοργόνος Δικτυάς
(image)
Cost:27
HP:40
XP:80
MP:7
6 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
9 × 2 εξ αποστάσεως (κρούση) (επιβραδύνει)
L3
Γοργόνος Παγιδευτής
(image)
Cost:46
HP:55
XP:150
MP:7
8 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
8 × 3 εξ αποστάσεως (κρούση) (επιβραδύνει)
L2 ♟
Γοργόνος Λογχοφόρος
(image)
Cost:27
HP:40
XP:85
MP:6
6 × 2 σώμα με σώμα (τρύπημα)
6 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Γοργόνος Ακοντιστής
(image)
Cost:48
HP:55
XP:150
MP:6
8 × 2 σώμα με σώμα (τρύπημα)
10 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1 ♟
Δενδροποιμένας
(image)
Cost:20
HP:52
XP:40
MP:4
ενέδρα, αναπλάθεται
13 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
L2 ♟
Μεγάλος Δενδροποιμένας
(image)
Cost:31
HP:64
XP:100
MP:4
ενέδρα, αναπλάθεται
19 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
L3 ♚
Αρχαίος Δενδροποιμένας
(image)
Cost:48
HP:80
XP:150
MP:4
ενέδρα, αναπλάθεται
25 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
L1 ♟
Μάγος
(image)
Cost:20
HP:24
XP:54
MP:5
5 × 1 σώμα με σώμα (κρούση)
7 × 3 εξ αποστάσεως (φωτιά) (μαγική)
L2 ♟
Κόκκινος Μάγος
(image)
Cost:40
HP:42
XP:100
MP:5
6 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
8 × 4 εξ αποστάσεως (φωτιά) (μαγική)
L3 ♚
Αρχιμάγος
(image)
Cost:59
HP:54
XP:220
MP:5
7 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
12 × 4 εξ αποστάσεως (φωτιά) (μαγική)
L4
Μέγας Αρχιμάγος
(image)
Cost:72
HP:65
XP:200
MP:5
9 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
16 × 4 εξ αποστάσεως (φωτιά) (μαγική)
L3
Ασημένιος Μάγος
(image)
Cost:59
HP:48
XP:150
MP:6
τηλεμεταφορά
7 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
9 × 4 εξ αποστάσεως (φωτιά) (μαγική)
L2 ♟
Λευκός Μάγος
(image)
Cost:40
HP:35
XP:136
MP:5
θεραπεύει, γιατρεύει +8
6 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
9 × 3 εξ αποστάσεως (μυστηριακή) (μαγική)
L3 ♚
Μάγος του Φωτός
(image)
Cost:60
HP:47
XP:150
MP:5
φωτίζει, θεραπεύει, γιατρεύει +8
7 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
12 × 3 εξ αποστάσεως (μυστηριακή) (μαγική)
L1 ♟
Ξωτικοανιχνευτής
(image)
Cost:18
HP:32
XP:32
MP:9
4 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
6 × 2 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2 ♟
Ξωτικοκαβαλάρης
(image)
Cost:31
HP:46
XP:75
MP:10
7 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
9 × 2 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Ξωτικοαγγελιοφόρος
(image)
Cost:43
HP:57
XP:150
MP:10
7 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
8 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1 ♟
Ξωτικοπολεμιστής
(image)
Cost:14
HP:33
XP:40
MP:5
5 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
3 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2 ♟
Ξωτικοήρωας
(image)
Cost:30
HP:51
XP:90
MP:5
8 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
6 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3 ♚
Ξωτικοϋπερμάχος
(image)
Cost:48
HP:70
XP:150
MP:5
9 × 5 σώμα με σώμα (λεπίδα)
9 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2 ♟
Ξωτικοκαπετάνιος
(image)
Cost:32
HP:47
XP:90
MP:5
ηγεσία
7 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
5 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3 ♚
Ξωτικοστρατάρχης
(image)
Cost:54
HP:62
XP:150
MP:5
ηγεσία
10 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
8 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1 ♟
Ξωτικοτοξότης
(image)
Cost:17
HP:29
XP:44
MP:6
5 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
5 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2 ♟
Ξωτικοσημαδευτής
(image)
Cost:37
HP:37
XP:80
MP:6
6 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
9 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα) (δεινός σκοπευτής)
L3 ♚
Ξωτικοσκοπευτής
(image)
Cost:51
HP:47
XP:150
MP:6
7 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
10 × 5 εξ αποστάσεως (τρύπημα) (δεινός σκοπευτής)
L2 ♟
Ξωτικόκαταδρομέας
(image)
Cost:38
HP:42
XP:90
MP:6
ενέδρα
7 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
7 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3 ♚
Ξωτικοεκδικητής
(image)
Cost:53
HP:55
XP:150
MP:6
ενέδρα
8 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
10 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1 ♟
Ξωτικοϊέρεια
(image)
Cost:15
HP:26
XP:32
MP:5
γιατρεύει +4
3 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
3 × 2 εξ αποστάσεως (κρούση) (επιβραδύνει)
L2 ♟
Ξωτικοδρυίδης
(image)
Cost:34
HP:36
XP:80
MP:5
θεραπεύει, γιατρεύει +8
4 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
6 × 2 εξ αποστάσεως (κρούση) (επιβραδύνει)
6 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα) (μαγική)
L3 ♚
Ξωτικοαρχιέρεια
(image)
Cost:52
HP:46
XP:150
MP:6
θεραπεύει, γιατρεύει +8
6 × 2 σώμα με σώμα (κρούση) (μαγική)
6 × 3 εξ αποστάσεως (κρούση) (επιβραδύνει)
8 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα) (μαγική)
L2 ♟
Ξωτικομάγισσα
(image)
Cost:34
HP:41
XP:100
MP:5
4 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
4 × 3 εξ αποστάσεως (κρούση) (επιβραδύνει)
7 × 4 εξ αποστάσεως (μυστηριακή) (μαγική)
L3 ♚
Ξωτικογητεύτρα
(image)
Cost:55
HP:50
XP:180
MP:5
6 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
5 × 4 εξ αποστάσεως (κρούση) (επιβραδύνει)
9 × 4 εξ αποστάσεως (μυστηριακή) (μαγική)
L4
Ξωτικοσυλφίδα
(image)
Cost:67
HP:60
XP:200
MP:6
6 × 3 σώμα με σώμα (κρούση) (μαγική)
6 × 5 εξ αποστάσεως (κρούση) (επιβραδύνει)
10 × 5 εξ αποστάσεως (μυστηριακή) (μαγική)
Βόρειοι
L1 ♟
Δολοφόνος Ορκ
(image)
Cost:17
HP:26
XP:34
MP:6
7 × 1 σώμα με σώμα (λεπίδα)
3 × 3 εξ αποστάσεως (λεπίδα) (δεινός σκοπευτής, δηλητήριο)
L2 ♚
Σφαγέας Ορκ
(image)
Cost:33
HP:36
XP:100
MP:6
9 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
6 × 3 εξ αποστάσεως (λεπίδα) (δεινός σκοπευτής, δηλητήριο)
L0 ♟
Λογχοφόρος Καλικάντζαρος
(image)
Cost:9
HP:18
XP:18
MP:5
6 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα)
3 × 1 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1 ♟
Έμπειρος Καλικάντζαρος
(image)
Cost:13
HP:31
XP:50
MP:5
ηγεσία
7 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα)
L1 ♟
Καλικάντζαρος παλουκωτής
(image)
Cost:13
HP:26
XP:50
MP:5
8 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα) (first strike)
5 × 1 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1 ♟
Λυκαναβάτης
(image)
Cost:17
HP:32
XP:30
MP:8
5 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L2 ♟
Ιππότης Καλικάντζαρος
(image)
Cost:32
HP:49
XP:65
MP:9
7 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L3
Καβαλάρης Μεγάλου Λύκου
(image)
Cost:44
HP:61
XP:150
MP:10
9 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
4 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα) (δηλητήριο)
L2 ♟
Καλικάντζαρος Λεηλατητής
(image)
Cost:32
HP:44
XP:100
MP:9
5 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
7 × 3 σώμα με σώμα (φωτιά)
6 × 2 εξ αποστάσεως (κρούση) (επιβραδύνει)
L1 ♟
Μικρός Τρολ
(image)
Cost:13
HP:42
XP:36
MP:4
αναπλάθεται
7 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
L2 ♟
Πετροβολητής Τρπλ
(image)
Cost:29
HP:49
XP:100
MP:5
αναπλάθεται
10 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
17 × 1 εξ αποστάσεως (κρούση)
L2 ♟
Τρόλ
(image)
Cost:29
HP:55
XP:66
MP:5
αναπλάθεται
14 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
L3 ♚
Πολεμιστής Τρολ
(image)
Cost:44
HP:70
XP:150
MP:5
αναπλάθεται
20 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
L1 ♟
Πεζοναύτης Ορκ
(image)
Cost:12
HP:38
XP:42
MP:5
9 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L2 ♟
Πολεμιστής Ορκ
(image)
Cost:26
HP:58
XP:60
MP:5
10 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L3 ♚
Πολέμαρχος Ορκ
(image)
Cost:48
HP:78
XP:150
MP:5
15 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
8 × 2 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1 ♟
Πολεμιστής Νάγκα
(image)
Cost:14
HP:33
XP:32
MP:7
4 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L2 ♟
Μαχητής Νάγκα
(image)
Cost:27
HP:43
XP:66
MP:7
7 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L3
Μυρμιδώνας Νάγκα
(image)
Cost:48
HP:49
XP:150
MP:7
9 × 5 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L1 ♟
Τοξότης Ορκ
(image)
Cost:14
HP:32
XP:30
MP:5
3 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
6 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
7 × 2 εξ αποστάσεως (φωτιά)
L2 ♟
Χειριστής βαλλίστρας Ορκ
(image)
Cost:26
HP:43
XP:80
MP:5
4 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
8 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
10 × 2 εξ αποστάσεως (φωτιά)
L3 ♚
Μεγάλος Τοξότης Ορκ
(image)
Cost:43
HP:56
XP:150
MP:5
8 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
12 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
15 × 2 εξ αποστάσεως (φωτιά)
Δρακοειδή
L1 ♟
Saurian Skirmisher
(image)
Cost:15
HP:26
XP:32
MP:6
ακροβολιστής
4 × 4 σώμα με σώμα (τρύπημα)
4 × 2 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2 ♟
Saurian Ambusher
(image)
Cost:30
HP:36
XP:55
MP:7
ακροβολιστής
6 × 4 σώμα με σώμα (τρύπημα)
5 × 2 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Saurian Flanker
(image)
Cost:46
HP:47
XP:150
MP:7
ακροβολιστής
8 × 4 σώμα με σώμα (τρύπημα)
7 × 2 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1 ♟
Δρακοειδές Ανεμοπόρος
(image)
Cost:16
HP:32
XP:35
MP:8
6 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
3 × 3 εξ αποστάσεως (φωτιά) (δεινός σκοπευτής)
L2 ♟
Δρακοειδές του Ουρανού
(image)
Cost:30
HP:45
XP:80
MP:9
6 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
5 × 3 εξ αποστάσεως (φωτιά) (δεινός σκοπευτής)
L3
Δρακοειδές Τυφώνας
(image)
Cost:43
HP:58
XP:150
MP:9
8 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
8 × 3 εξ αποστάσεως (φωτιά) (δεινός σκοπευτής)
L1 ♟
Δρακοειδές Καυστήρας
(image)
Cost:21
HP:42
XP:43
MP:5
7 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
6 × 4 εξ αποστάσεως (φωτιά)
L2 ♟
Δρακοειδές της Φωτιάς
(image)
Cost:35
HP:63
XP:80
MP:5
9 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
7 × 5 εξ αποστάσεως (φωτιά)
L3 ♚
Δρακοειδές της Κολάσεως
(image)
Cost:51
HP:82
XP:150
MP:5
12 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
8 × 6 εξ αποστάσεως (φωτιά)
L2 ♟
Δρκοειδές Φωτοβολίδας
(image)
Cost:35
HP:55
XP:80
MP:5
ηγεσία
8 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
6 × 4 εξ αποστάσεως (φωτιά)
L3 ♚
Δρκοειδές Φλογοβόλος
(image)
Cost:51
HP:72
XP:150
MP:5
ηγεσία
11 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
8 × 4 εξ αποστάσεως (φωτιά)
L1 ♟
Δρακοειδές Πολεμιστής
(image)
Cost:17
HP:39
XP:42
MP:6
7 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
3 × 3 εξ αποστάσεως (φωτιά)
L2 ♟
Δρακοειδές Μαχητής
(image)
Cost:30
HP:60
XP:70
MP:6
11 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
5 × 3 εξ αποστάσεως (φωτιά)
L3 ♚
Δρακοειδές Μάστορας του Σπαθιού
(image)
Cost:47
HP:80
XP:150
MP:6
16 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
8 × 3 εξ αποστάσεως (φωτιά)
L1 ♟
Δρκοειδές Συγκρουστής
(image)
Cost:19
HP:43
XP:45
MP:5
5 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
6 × 4 σώμα με σώμα (τρύπημα) (first strike)
L2 ♟
Drake Arbiter
(image)
Cost:31
HP:62
XP:105
MP:5
11 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
17 × 2 σώμα με σώμα (τρύπημα) (first strike)
L3 ♚
Δρκοειδές Αξιωματικός
(image)
Cost:46
HP:82
XP:150
MP:5
16 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
23 × 2 σώμα με σώμα (τρύπημα) (first strike)
L2 ♟
Drake Thrasher
(image)
Cost:31
HP:66
XP:95
MP:5
8 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
6 × 5 σώμα με σώμα (τρύπημα)
10 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
L3 ♚
Δρακοειδές Ενισχυτής
(image)
Cost:44
HP:85
XP:150
MP:5
11 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
14 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
8 × 5 σώμα με σώμα (τρύπημα)
L1 ♟
Σαυράνθρωπος Οιωνοσκόπος
(image)
Cost:16
HP:22
XP:28
MP:6
γιατρεύει +4
4 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
5 × 3 εξ αποστάσεως (κρύο) (μαγική)
L2 ♚
Σαυράνθρωπος Μάντης
(image)
Cost:27
HP:29
XP:100
MP:6
γιατρεύει +4
4 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
8 × 3 εξ αποστάσεως (κρύο) (μαγική)
L2 ♚
Σαυράνθρωπος Προφήτης
(image)
Cost:27
HP:29
XP:100
MP:6
θεραπεύει, γιατρεύει +8
5 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
6 × 3 εξ αποστάσεως (κρύο) (μαγική)
Ζωντανοί-Νεκροί
L1 ♟
Έμπειρος στη Μαύρη Μαγεία
(image)
Cost:16
HP:28
XP:48
MP:5
10 × 2 εξ αποστάσεως (κρύο) (μαγική)
7 × 2 εξ αποστάσεως (μυστηριακή) (μαγική)
L2 ♟
Σκοτεινός Μάγος
(image)
Cost:32
HP:48
XP:90
MP:5
4 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
13 × 2 εξ αποστάσεως (κρύο) (μαγική)
9 × 2 εξ αποστάσεως (μυστηριακή) (μαγική)
L3 ♚
Νεκρομάντης
(image)
Cost:50
HP:70
XP:150
MP:5
6 × 3 σώμα με σώμα (κρούση) (πανούκλα)
17 × 2 εξ αποστάσεως (κρύο) (μαγική)
12 × 2 εξ αποστάσεως (μυστηριακή) (μαγική)
L3 ♚
Στοιχεωμένος Μάγος
(image)
Cost:50
HP:60
XP:150
MP:6
submerge
8 × 3 σώμα με σώμα (μυστηριακή) (αποροφά)
12 × 3 εξ αποστάσεως (κρύο) (μαγική)
9 × 3 εξ αποστάσεως (μυστηριακή) (μαγική)
L0 ♟
Ζόμπι
(image)
Cost:8
HP:18
XP:24
MP:4
6 × 2 σώμα με σώμα (κρούση) (πανούκλα)
L1 ♟
Άψυχος
(image)
Cost:13
HP:28
XP:50
MP:4
7 × 3 σώμα με σώμα (κρούση) (πανούκλα)
L1 ♟
Κανίβαλος
(image)
Cost:16
HP:33
XP:35
MP:5
4 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα) (δηλητήριο)
L2 ♟
Νεκροφάγος
(image)
Cost:27
HP:47
XP:120
MP:5
feeding
7 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα) (δηλητήριο)
L3 ♚
Ghast
(image)
Cost:43
HP:65
XP:150
MP:5
feeding
10 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα) (δηλητήριο)
L0 ♟
Νυχτερίδα Βαμπίρ
(image)
Cost:13
HP:16
XP:22
MP:8
4 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα) (αποροφά)
L1 ♟
Νυχτερίδα Αίματος
(image)
Cost:21
HP:27
XP:70
MP:9
5 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα) (αποροφά)
L2
Νυχτερίδα Βαμπίρ
(image)
Cost:34
HP:33
XP:100
MP:9
6 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα) (αποροφά)
L1 ♟
Σκελετός
(image)
Cost:15
HP:34
XP:35
MP:5
submerge
7 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L2 ♟
Επανερχόμενος
(image)
Cost:28
HP:47
XP:85
MP:5
submerge
8 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L3 ♚
Γιγάντιος Νεκρός
(image)
Cost:47
HP:68
XP:150
MP:5
submerge
12 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L2 ♚
Θανατολεπίδας
(image)
Cost:28
HP:39
XP:100
MP:6
submerge
8 × 5 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L1 ♟
Σκελετός Τοξότης
(image)
Cost:14
HP:31
XP:35
MP:5
submerge
3 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
6 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2 ♟
Κοκαλοβολίδας
(image)
Cost:26
HP:40
XP:80
MP:5
submerge
6 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
10 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3 ♚
Τοξότης Καταραστής
(image)
Cost:41
HP:50
XP:150
MP:5
submerge
8 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
14 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1 ♟
Φάντασμα
(image)
Cost:20
HP:18
XP:30
MP:7
4 × 3 σώμα με σώμα (μυστηριακή) (αποροφά)
3 × 3 εξ αποστάσεως (κρύο)
L2 ♟
Σκιά
(image)
Cost:38
HP:24
XP:100
MP:7
νυχτοκυνηγός, ακροβολιστής
8 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα) (πισώπλατο μαχαίρωμα)
L3
Σκιά της Νύχτας
(image)
Cost:52
HP:35
XP:150
MP:7
νυχτοκυνηγός, ακροβολιστής
10 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα) (πισώπλατο μαχαίρωμα)
L2 ♟
Στοιχειό
(image)
Cost:38
HP:25
XP:100
MP:7
6 × 4 σώμα με σώμα (μυστηριακή) (αποροφά)
4 × 3 εξ αποστάσεως (κρύο)
L3
Τελώνειο
(image)
Cost:52
HP:33
XP:150
MP:7
9 × 4 σώμα με σώμα (μυστηριακή) (αποροφά)
6 × 3 εξ αποστάσεως (κρύο)
Συμμαχία της Κνάλγκα
L1 ♟
Γοργοπόδαρος
(image)
Cost:14
HP:30
XP:36
MP:7
4 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
5 × 2 εξ αποστάσεως (κρούση)
L2 ♟
Παράνομος
(image)
Cost:28
HP:42
XP:77
MP:7
8 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
6 × 3 εξ αποστάσεως (κρούση)
L3
Φυγάς
(image)
Cost:53
HP:62
XP:150
MP:7
απόκρυψη
11 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
7 × 4 εξ αποστάσεως (κρούση)
L1 ♟
Καβαλάρης Γρυπαετού
(image)
Cost:24
HP:34
XP:38
MP:8
12 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L2 ♟
Αφέντης Γρυπαετού
(image)
Cost:37
HP:51
XP:100
MP:10
15 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L1 ♟
Κλέφτης
(image)
Cost:13
HP:24
XP:28
MP:6
4 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα) (πισώπλατο μαχαίρωμα)
L2 ♟
Τυχοδιώκτης
(image)
Cost:24
HP:40
XP:70
MP:6
ακροβολιστής
6 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα) (πισώπλατο μαχαίρωμα)
4 × 3 εξ αποστάσεως (λεπίδα)
L3 ♚
Δολοφόνος
(image)
Cost:44
HP:51
XP:150
MP:6
ακροβολιστής
8 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα) (πισώπλατο μαχαίρωμα)
5 × 3 εξ αποστάσεως (λεπίδα) (δηλητήριο)
L1 ♟
Λαθροκυνηγός
(image)
Cost:14
HP:32
XP:29
MP:5
3 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
4 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2 ♟
Παγιδευτής
(image)
Cost:27
HP:45
XP:65
MP:5
4 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
6 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3 ♚
Καταδρομέας
(image)
Cost:52
HP:60
XP:150
MP:6
7 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
7 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3 ♚
Κυνηγός
(image)
Cost:50
HP:57
XP:150
MP:5
5 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
9 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα) (δεινός σκοπευτής)
L1 ♟
Νάνος Κεραυνοπολεμιστής
(image)
Cost:17
HP:34
XP:40
MP:4
6 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
18 × 1 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2 ♟
Νάνος Κεραυνομαχητής
(image)
Cost:30
HP:44
XP:95
MP:4
6 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
28 × 1 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3 ♚
Νάνος Δρακοφύλακας
(image)
Cost:46
HP:59
XP:150
MP:4
9 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
40 × 1 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1 ♟
Νάνος Μαχητής
(image)
Cost:19
HP:34
XP:42
MP:5
4 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα) (berserk)
L2 ♟
Μανιασμένος Νάνος Μαχητής
(image)
Cost:33
HP:48
XP:100
MP:5
7 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα) (berserk)
L1 ♟
Νάνος Πολεμιστής
(image)
Cost:16
HP:38
XP:41
MP:4
7 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
8 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
L2 ♟
Σιδερόφρακτος Νάνος
(image)
Cost:32
HP:59
XP:74
MP:4
11 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
14 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
L3 ♚
Νάνος Αφέντης
(image)
Cost:50
HP:79
XP:150
MP:4
15 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
19 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
10 × 1 εξ αποστάσεως (λεπίδα)
L1 ♟
Νάνος Σκοπός
(image)
Cost:19
HP:42
XP:47
MP:4
απτόητος
5 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα)
5 × 1 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2 ♟
Νάνος Φρουρός
(image)
Cost:32
HP:54
XP:85
MP:4
απτόητος
7 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα)
8 × 1 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3 ♚
Νάνος Φύλακας
(image)
Cost:44
HP:68
XP:150
MP:4
απτόητος
9 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα)
11 × 2 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
Φιλοβασιλικοί
L2 ♟
Όγκρε
(image)
Cost:33
HP:68
XP:100
MP:5
10 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L1 ♟
Βαρύ Πεζικό
(image)
Cost:19
HP:38
XP:40
MP:4
11 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
L2 ♟
Μονάδα Κρούσης
(image)
Cost:35
HP:52
XP:110
MP:4
18 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
L3 ♚
Σιδερένιος Κονιορτοποιητής
(image)
Cost:50
HP:64
XP:150
MP:4
25 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
L1 ♟
Γοργόνος Πολεμιστής
(image)
Cost:14
HP:36
XP:36
MP:6
6 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα)
L2 ♟
Γοργόνος Μαχητής
(image)
Cost:28
HP:50
XP:80
MP:6
10 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα)
L3
Γοργόνος Οπλίτης
(image)
Cost:43
HP:52
XP:150
MP:5
απτόητος
15 × 2 σώμα με σώμα (τρύπημα)
L3
Γοργόνος Τρίτωνας
(image)
Cost:43
HP:60
XP:150
MP:6
14 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα)
19 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L1 ♟
Ιππέας
(image)
Cost:23
HP:38
XP:44
MP:8
9 × 2 σώμα με σώμα (τρύπημα) (έφοδος)
L2 ♟
Έφιππος Σαρισσοφόρος
(image)
Cost:40
HP:50
XP:100
MP:10
12 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα) (έφοδος)
L2 ♟
Ιππότης
(image)
Cost:40
HP:58
XP:120
MP:8
8 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
14 × 2 σώμα με σώμα (τρύπημα) (έφοδος)
L3
Μέγας Ιππότης
(image)
Cost:58
HP:78
XP:150
MP:7
12 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
17 × 2 σώμα με σώμα (τρύπημα) (έφοδος)
L3
Παλαδίνος
(image)
Cost:58
HP:65
XP:150
MP:8
γιατρεύει +4
8 × 5 σώμα με σώμα (μυστηριακή)
15 × 2 σώμα με σώμα (τρύπημα) (έφοδος)
L1 ♟
Καβαλάρης
(image)
Cost:17
HP:34
XP:40
MP:8
6 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L2 ♟
Δραγώνος
(image)
Cost:34
HP:49
XP:95
MP:9
6 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
12 × 1 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Βαρύ Ιππικό
(image)
Cost:52
HP:64
XP:150
MP:9
10 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
20 × 1 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1 ♟
Λογχοφόρος
(image)
Cost:14
HP:36
XP:42
MP:5
7 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα) (first strike)
6 × 1 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2 ♚
Ακοντιστής
(image)
Cost:25
HP:48
XP:100
MP:5
8 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα) (first strike)
11 × 2 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2 ♟
Ξιφομάχος
(image)
Cost:25
HP:55
XP:60
MP:5
8 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L3 ♚
Βασιλικός Φρουρός
(image)
Cost:43
HP:74
XP:150
MP:6
11 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L2 ♟
Οπλίτης
(image)
Cost:25
HP:55
XP:65
MP:5
10 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα) (first strike)
L3 ♚
Αλαβαρδοφόρος
(image)
Cost:44
HP:72
XP:150
MP:5
15 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα) (first strike)
19 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L1 ♟
Μάγος
(image)
Cost:20
HP:24
XP:54
MP:5
5 × 1 σώμα με σώμα (κρούση)
7 × 3 εξ αποστάσεως (φωτιά) (μαγική)
L2 ♟
Κόκκινος Μάγος
(image)
Cost:40
HP:42
XP:100
MP:5
6 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
8 × 4 εξ αποστάσεως (φωτιά) (μαγική)
L3 ♚
Αρχιμάγος
(image)
Cost:59
HP:54
XP:220
MP:5
7 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
12 × 4 εξ αποστάσεως (φωτιά) (μαγική)
L4
Μέγας Αρχιμάγος
(image)
Cost:72
HP:65
XP:200
MP:5
9 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
16 × 4 εξ αποστάσεως (φωτιά) (μαγική)
L3
Ασημένιος Μάγος
(image)
Cost:59
HP:48
XP:150
MP:6
τηλεμεταφορά
7 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
9 × 4 εξ αποστάσεως (φωτιά) (μαγική)
L2 ♟
Λευκός Μάγος
(image)
Cost:40
HP:35
XP:136
MP:5
θεραπεύει, γιατρεύει +8
6 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
9 × 3 εξ αποστάσεως (μυστηριακή) (μαγική)
L3 ♚
Μάγος του Φωτός
(image)
Cost:60
HP:47
XP:150
MP:5
φωτίζει, θεραπεύει, γιατρεύει +8
7 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
12 × 3 εξ αποστάσεως (μυστηριακή) (μαγική)
L1 ♟
Σπαθιστής
(image)
Cost:16
HP:28
XP:42
MP:6
ακροβολιστής
4 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L2 ♟
Μονομάχος
(image)
Cost:32
HP:44
XP:90
MP:7
ακροβολιστής
5 × 5 σώμα με σώμα (λεπίδα)
12 × 1 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Δεξιοτέχνης στο Σπαθί
(image)
Cost:44
HP:57
XP:150
MP:7
ακροβολιστής
7 × 5 σώμα με σώμα (λεπίδα)
20 × 1 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1 ♟
Τοξότης
(image)
Cost:14
HP:33
XP:39
MP:5
4 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
6 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2 ♟
Μεγάλος Τοξότης
(image)
Cost:26
HP:51
XP:68
MP:5
8 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
10 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3 ♚
Αρχιτοξότης
(image)
Cost:46
HP:67
XP:150
MP:5
8 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
11 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2 ♟
Υπολοχαγός
(image)
Cost:35
HP:40
XP:80
MP:6
ηγεσία
8 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
5 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3 ♚
Στρατηγός
(image)
Cost:54
HP:50
XP:180
MP:6
ηγεσία
9 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
7 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L4
Αρχιστράτηγος
(image)
Cost:66
HP:60
XP:200
MP:6
ηγεσία
10 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
8 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
Last updated on Wed Mar 20 02:42:24 2024.