Τα Απομνημονεύματα του Ντέλφαντορ

Άνθρωποι
L5
Βασιλιάς του Γουέσνοθ
(image)
Cost:200
HP:68
XP:250
MP:6
ηγεσία
13 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
L1
Ειδικευμένος Μάγος
(image)
Cost:25
HP:24
XP:54
MP:6
5 × 1 σώμα με σώμα (κρούση)
7 × 3 εξ αποστάσεως (φωτιά) (μαγική)
L2
Μάγος Ηγέτης
(image)
Cost:60
HP:42
XP:100
MP:6
ηγεσία
5 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
8 × 4 εξ αποστάσεως (φωτιά) (μαγική)
L3
Διοικητής Μάγος
(image)
Cost:100
HP:57
XP:220
MP:6
γιατρεύει +4, ηγεσία
6 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
12 × 4 εξ αποστάσεως (φωτιά) (μαγική)
L4
Μάγιστρος Μάγος
(image)
Cost:125
HP:57
XP:200
MP:6
γιατρεύει +4, ηγεσία
10 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
16 × 4 εξ αποστάσεως (φωτιά) (μαγική)
Δεντροποιμένες
L2
Wose Shaman
(image)
Cost:40
HP:50
XP:100
MP:3
ενέδρα, αναπλάθεται
9 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
10 × 2 εξ αποστάσεως (κρούση) (επιβραδύνει)
Last updated on Wed Mar 20 02:42:59 2024.