Θάνατος Στο Νερό

Merfolk
L0
Merman Citizen
(image)
Cost:9
HP:20
XP:22
MP:6
4 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
L1
Merman Brawler
(image)
Cost:19
HP:38
XP:50
MP:6
5 × 4 σώμα με σώμα (κρούση)
9 × 2 σώμα με σώμα (κρούση) (stun)
L1
Γοργόνος Κυνηγός
(image)
Cost:15
HP:30
XP:35
MP:6
4 × 2 σώμα με σώμα (τρύπημα)
5 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2
Γοργόνος Δικτυάς
(image)
Cost:27
HP:40
XP:80
MP:7
6 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
9 × 2 εξ αποστάσεως (κρούση) (επιβραδύνει)
L3
Γοργόνος Παγιδευτής
(image)
Cost:46
HP:55
XP:150
MP:7
8 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
8 × 3 εξ αποστάσεως (κρούση) (επιβραδύνει)
L2
Γοργόνος Λογχοφόρος
(image)
Cost:27
HP:40
XP:85
MP:6
6 × 2 σώμα με σώμα (τρύπημα)
6 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Γοργόνος Ακοντιστής
(image)
Cost:48
HP:55
XP:150
MP:6
8 × 2 σώμα με σώμα (τρύπημα)
10 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1
Γοργόνος Πολεμιστής
(image)
Cost:14
HP:36
XP:36
MP:6
6 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα)
L2
Γοργόνος Μαχητής
(image)
Cost:28
HP:50
XP:80
MP:6
10 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα)
L3
Γοργόνος Οπλίτης
(image)
Cost:43
HP:52
XP:150
MP:5
απτόητος
15 × 2 σώμα με σώμα (τρύπημα)
L3
Γοργόνος Τρίτωνας
(image)
Cost:43
HP:60
XP:150
MP:6
14 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα)
19 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L0
Βασιλόπαις
(image)
Cost:8
HP:22
XP:25
MP:6
4 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
L1
Νεαρός Βασιλιάς
(image)
Cost:15
HP:38
XP:38
MP:6
ηγεσία
7 × 3 σώμα με σώμα (κρούση)
L2
Στρατιώτης Βασιλιάς
(image)
Cost:36
HP:52
XP:76
MP:7
ηγεσία
8 × 4 σώμα με σώμα (κρούση)
L3
Πολεμιστής Βασιλιάς
(image)
Cost:60
HP:64
XP:150
MP:7
ηγεσία
9 × 5 σώμα με σώμα (κρούση)
Τέρατα
L2
Cuttle Fish
(image)
Cost:40
HP:67
XP:100
MP:8
3 × 10 σώμα με σώμα (κρούση) (swarm)
6 × 2 εξ αποστάσεως (τρύπημα) (δηλητήριο)
L3
Kraken
(image)
Cost:62
HP:85
XP:150
MP:8
5 × 10 σώμα με σώμα (κρούση) (swarm)
8 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα) (δηλητήριο)
Last updated on Wed Mar 20 02:42:50 2024.