Ελευθερία

Άνθρωποι
L0
Άνθρωπος των Δασών
(image)
Cost:10
HP:18
XP:23
MP:5
3 × 1 σώμα με σώμα (λεπίδα)
4 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1
Λαθροκυνηγός
(image)
Cost:14
HP:32
XP:29
MP:5
3 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
4 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2
Παγιδευτής
(image)
Cost:27
HP:45
XP:65
MP:5
4 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
6 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Καταδρομέας
(image)
Cost:52
HP:60
XP:150
MP:6
7 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
7 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1
Νεαρός Χωριάτης
(image)
Cost:14
HP:28
XP:36
MP:7
outlaw_type_hack
4 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
5 × 2 εξ αποστάσεως (κρούση)
L2
Φρουρός
(image)
Cost:40
HP:40
XP:77
MP:7
outlaw_type_hack
8 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
6 × 3 εξ αποστάσεως (κρούση)
L3
Συνοριοφύλακας
(image)
Cost:80
HP:61
XP:150
MP:7
outlaw_type_hack
11 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
7 × 4 εξ αποστάσεως (κρούση)
L1
Περιπλανώμενος Μάγος
(image)
Cost:17
HP:30
XP:55
MP:6
5 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
7 × 2 εξ αποστάσεως (κρύο) (μαγική)
L2
Σκοτεινός Μάγος
(image)
Cost:39
HP:42
XP:120
MP:6
ηγεσία
7 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα) (μαγική)
10 × 2 εξ αποστάσεως (κρύο) (μαγική)
L3
Άρχοντας των Σκιών
(image)
Cost:56
HP:53
XP:150
MP:6
ηγεσία
10 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα) (μαγική)
13 × 2 εξ αποστάσεως (κρύο) (μαγική)
8 × 3 εξ αποστάσεως (κρούση) (μαγική)
L1
Χωριάτης Κυνηγός
(image)
Cost:14
HP:32
XP:29
MP:5
outlaw_type_hack
3 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
4 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2
Χωριάτης Παγιδευτής
(image)
Cost:26
HP:45
XP:65
MP:5
outlaw_type_hack
4 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
6 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Καταδρομέας
(image)
Cost:52
HP:60
XP:150
MP:6
7 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
7 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Χωριάτης Αρχικυνηγός
(image)
Cost:52
HP:55
XP:150
MP:5
outlaw_type_hack
5 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
9 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα) (δεινός σκοπευτής)
L1
Χωρικός
(image)
Cost:13
HP:32
XP:42
MP:5
outlaw_type_hack
5 × 4 σώμα με σώμα (κρούση)
L2
Πρεσβύτερος
(image)
Cost:23
HP:50
XP:70
MP:5
outlaw_type_hack
8 × 4 σώμα με σώμα (κρούση)
L3
Προεστός
(image)
Cost:66
HP:67
XP:150
MP:5
outlaw_type_hack
11 × 4 σώμα με σώμα (κρούση)
Απέθαντοι
L2
Death Squire
(image)
Cost:36
HP:44
XP:144
MP:5
ηγεσία, submerge
8 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L3
Νεκρός Ιππότης
(image)
Cost:45
HP:63
XP:150
MP:5
ηγεσία, submerge
11 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
6 × 2 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1
Skeleton Rider
(image)
Cost:19
HP:36
XP:44
MP:7
submerge
6 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L2
Bone Knight
(image)
Cost:35
HP:48
XP:100
MP:7
8 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
7 × 2 σώμα με σώμα (κρούση) (έφοδος)
Last updated on Wed Mar 20 02:43:44 2024.