O descenso á escuridade

Humanos
L1
Aprendiz de mago
(image)
Cost:15
HP:38
XP:60
MP:6
4 × 3 corpo a corpo (folla)
6 × 2 a distancia (impacto) (máxico)
L2
Aprendiz de nigromante
(image)
Cost:None
HP:52
XP:90
MP:6
6 × 3 corpo a corpo (folla)
13 × 2 a distancia (frío) (máxico)
9 × 2 a distancia (arcano) (máxico)
L3
Mago escuro
(image)
Cost:50
HP:67
XP:150
MP:6
5 × 3 corpo a corpo (folla) (máxico)
15 × 2 a distancia (frío) (máxico)
10 × 2 a distancia (arcano) (máxico)
L2
Baronesa da fronteira
(image)
Cost:50
HP:46
XP:100
MP:7
guerrilleiro
7 × 2 corpo a corpo (impacto)
6 × 3 a distancia (impacto)
Last updated on Wed Mar 20 02:43:09 2024.