Η σφύρα του Θούρσαγκαν

Νάνοι
L3
Νάνος Τεύτονας
(image)
Cost:50
HP:48
XP:150
MP:4
18 × 2 σώμα με σώμα (κρούση) (μαγική)
12 × 3 εξ αποστάσεως (κρύο) (μαγική)
9 × 3 εξ αποστάσεως (μυστηριακή) (μαγική)
L1
Νάνος Μασκοφόρος Κεραυνοπολεμιστής
(image)
Cost:17
HP:34
XP:40
MP:4
6 × 2 σώμα με σώμα (λεπίδα)
18 × 1 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2
Νάνος Μασκοφόρος Κεραυνομαχητής
(image)
Cost:30
HP:44
XP:95
MP:4
6 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
28 × 1 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Νάνος Μασκοφόρος Δρακομαχητής
(image)
Cost:46
HP:59
XP:150
MP:4
9 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
40 × 1 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1
Νάνος Μασκοφόρος Μαχητής
(image)
Cost:16
HP:38
XP:41
MP:4
7 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
8 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
L2
Σιδερόφρακτος Μασκοφόρος Νάνος
(image)
Cost:32
HP:59
XP:74
MP:4
11 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
14 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
L3
Νάνος Μασκοφόρος Άρχοντας
(image)
Cost:54
HP:79
XP:150
MP:4
15 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
19 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
10 × 1 εξ αποστάσεως (λεπίδα)
L1
Νάνος Μασκοφόρος Φρουρός
(image)
Cost:19
HP:42
XP:47
MP:4
απτόητος
5 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα)
5 × 1 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2
Νάνος Μασκοφόρος Φύλακας
(image)
Cost:32
HP:54
XP:85
MP:4
απτόητος
7 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα)
8 × 1 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Νάνος Μασκοφόρος Φρουρός
(image)
Cost:41
HP:68
XP:150
MP:4
απτόητος
9 × 3 σώμα με σώμα (τρύπημα)
11 × 2 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1
Νάνος Προΐστωρ
(image)
Cost:20
HP:30
XP:32
MP:5
Έμπνευση
5 × 2 σώμα με σώμα (κρούση) (μαγική)
6 × 1 εξ αποστάσεως (κρούση) (μαγική, επιβραδύνει)
L2
Νάνος Χρονογράφος
(image)
Cost:40
HP:40
XP:80
MP:5
Έμπνευση, θεραπεύει
7 × 2 σώμα με σώμα (κρούση) (μαγική)
6 × 2 εξ αποστάσεως (κρούση) (μαγική, επιβραδύνει)
L3
Νάνος Αρχισιδηρουργός
(image)
Cost:50
HP:50
XP:150
MP:5
Έμπνευση, θεραπεύει, γιατρεύει +4
9 × 2 σώμα με σώμα (κρούση) (μαγική)
6 × 3 εξ αποστάσεως (κρούση) (μαγική, επιβραδύνει)
Last updated on Wed Mar 20 02:44:23 2024.