Ο θρύλος του Γουέσμηρ

Όγκρε
L1
Νεαρό Όγκρε
(image)
Cost:15
HP:42
XP:32
MP:5
5 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L2
Όγκρε
(image)
Cost:33
HP:68
XP:100
MP:5
10 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L3
Great Ogre
(image)
Cost:43
HP:76
XP:150
MP:5
15 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
Last updated on Wed Nov 30 02:29:12 2022.