Dưới mặt trời cháy bỏng

Con người
L3
Chỉ huy con người
(image)
Cost:60
Máu:72
XP:150
MP:6
lãnh đạo
9 × 4 cận chiến (chém)
11 × 3 từ xa (đâm)
Ma quái
L1
Kỵ binh xương
(image)
Cost:19
Máu:36
XP:50
MP:7
lặn
6 × 3 cận chiến (chém)
L1
Ma vĩnh hằng
(image)
Cost:20
Máu:18
XP:30
MP:7
4 × 3 cận chiến (bí kíp) (bòn rút)
3 × 3 từ xa (lạnh)
L2
Bóng đen vĩnh hằng
(image)
Cost:38
Máu:24
XP:100
MP:7
8 × 3 cận chiến (chém) (đánh lén)
L3
Vô diện vĩnh hằng
(image)
Cost:52
Máu:35
XP:150
MP:7
10 × 3 cận chiến (chém) (đánh lén)
L2
Hồn ma vĩnh hằng
(image)
Cost:38
Máu:25
XP:100
MP:7
6 × 4 cận chiến (bí kíp) (bòn rút)
4 × 3 từ xa (lạnh)
L3
Bóng ma vĩnh hằng
(image)
Cost:52
Máu:33
XP:150
MP:7
9 × 4 cận chiến (bí kíp) (bòn rút)
6 × 3 từ xa (lạnh)
L1
Ma ám
(image)
Cost:20
Máu:18
XP:30
MP:7
4 × 3 cận chiến (bí kíp) (bòn rút)
3 × 3 từ xa (lạnh)
L2
Thây ma nhện
(image)
Cost:62
Máu:38
XP:100
MP:6
4 × 3 cận chiến (lạnh) (bòn rút)
8 × 3 từ xa (lạnh) (phép thuật)
5 × 3 từ xa (bí kíp) (phép thuật)
Người rắn
L1
Hộ vệ người rắn
(image)
Cost:16
Máu:38
XP:35
MP:5
7 × 3 cận chiến (va đập)
L2
Lính gác người rắn
(image)
Cost:48
Máu:50
XP:70
MP:5
12 × 3 cận chiến (va đập)
L3
Lính canh người rắn
(image)
Cost:100
Máu:55
XP:150
MP:6
12 × 4 cận chiến (va đập)
L1
Thợ săn người rắn
(image)
Cost:15
Máu:33
XP:50
MP:7
4 × 2 cận chiến (chém)
8 × 2 từ xa (đâm) (độc)
Người thú
L2
Kẻ ám sát đen tối
(image)
Cost:25
Máu:52
XP:100
MP:6
9 × 3 cận chiến (chém)
6 × 4 từ xa (chém) (độc)
Quái vật
L0
Bò sát bùn nhỏ
(image)
Cost:5
Máu:20
XP:18
MP:3
4 × 3 từ xa (va đập)
6 × 1 cận chiến (va đập)
L1
Crab Man
(image)
Cost:17
Máu:29
XP:50
MP:5
9 × 2 cận chiến (chém)
L2
Golem thịt
(image)
Cost:30
Máu:42
XP:100
MP:4
10 × 3 cận chiến (va đập) (điên cuồng)
L1
Kiến khổng lồ
(image)
Cost:12
Máu:22
XP:50
MP:4
6 × 2 cận chiến (chém)
L1
Người lèo
(image)
Cost:17
Máu:22
XP:50
MP:4
6 × 2 cận chiến (va đập)
L3
Nhện hang
(image)
Cost:55
Máu:42
XP:150
MP:4
14 × 2 cận chiến (chém) (độc)
6 × 3 từ xa (va đập) (chậm)
L2
Quỷ Ixthala
(image)
Cost:30
Máu:40
XP:100
MP:6
8 × 4 cận chiến (lửa)
L1
Quỷ bụi
(image)
Cost:20
Máu:36
XP:36
MP:8
cuốn bụi
5 × 2 cận chiến (bí kíp) (phép thuật)
3 × 7 từ xa (va đập) (liên hoàn)
Thần tiên
L1
Cung thủ sa mạc
(image)
Cost:17
Máu:29
XP:44
MP:6
6 × 2 cận chiến (chém)
4 × 4 từ xa (đâm)
L2
Kẻ lang thang sa mạc
(image)
Cost:40
Máu:42
XP:80
MP:6
7 × 3 cận chiến (chém) (đánh lén)
6 × 4 từ xa (đâm)
L3
Kẻ báo thù sa mạc
(image)
Cost:80
Máu:55
XP:150
MP:6
10 × 3 cận chiến (chém) (đánh lén)
9 × 4 từ xa (đâm)
L2
Thiện xạ sa mạc
(image)
Cost:60
Máu:37
XP:90
MP:6
7 × 2 cận chiến (chém)
8 × 4 từ xa (đâm) (thiện xạ)
L3
Siêu xạ thủ sa mạc
(image)
Cost:90
Máu:47
XP:150
MP:6
8 × 2 cận chiến (chém)
10 × 5 từ xa (đâm) (thiện xạ)
L1
Kaleh của thần tiên Quenoth
(image)
Cost:14
Máu:28
XP:22
MP:5
5 × 4 cận chiến (chém)
2 × 3 từ xa (đâm)
L1
Pháp sư sa mạc
(image)
Cost:18
Máu:26
XP:32
MP:5
hồi máu +4
4 × 2 cận chiến (va đập)
2 × 2 từ xa (va đập) (chậm)
L2
Đạo sĩ sa mạc
(image)
Cost:34
Máu:36
XP:80
MP:5
giải độc, hồi máu +8
5 × 2 cận chiến (va đập)
5 × 2 từ xa (va đập) (chậm)
5 × 3 từ xa (đâm) (phép thuật)
L3
Tiên nữ sa mạc
(image)
Cost:94
Máu:46
XP:150
MP:6
giải độc, hồi máu +8
5 × 2 cận chiến (va đập) (phép thuật)
6 × 2 từ xa (va đập) (chậm)
6 × 3 từ xa (đâm) (phép thuật)
L4
Ngôi sao sa mạc
(image)
Cost:94
Máu:46
XP:200
MP:6
chiếu sáng
5 × 2 cận chiến (va đập) (phép thuật)
7 × 2 từ xa (va đập) (chậm)
7 × 3 từ xa (đâm) (phép thuật)
L1
Thợ săn sa mạc
(image)
Cost:20
Máu:30
XP:42
MP:6
5 × 4 cận chiến (chém)
4 × 2 từ xa (va đập) (chậm)
L2
Lính gác sa mạc
(image)
Cost:35
Máu:44
XP:84
MP:6
đột nhập
7 × 4 cận chiến (chém)
8 × 2 từ xa (va đập) (chậm)
L3
Kẻ lảng vảng sa mạc
(image)
Cost:90
Máu:66
XP:150
MP:6
đột nhập
9 × 4 cận chiến (chém)
12 × 2 từ xa (va đập) (chậm)
L1
Trinh sát sa mạc
(image)
Cost:18
Máu:32
XP:37
MP:9
5 × 3 cận chiến (chém)
5 × 2 từ xa (đâm)
L2
Kỵ binh sa mạc
(image)
Cost:28
Máu:46
XP:75
MP:10
8 × 3 cận chiến (chém)
8 × 2 từ xa (đâm)
L3
Người mở đường sa mạc
(image)
Cost:43
Máu:57
XP:150
MP:10
8 × 4 cận chiến (chém)
7 × 3 từ xa (đâm)
L2
Kỵ sĩ sa mạc
(image)
Cost:34
Máu:50
XP:100
MP:8
đột nhập
7 × 5 cận chiến (chém)
5 × 3 từ xa (đâm)
L1
Đấu sĩ sa mạc
(image)
Cost:15
Máu:34
XP:40
MP:5
6 × 4 cận chiến (chém)
2 × 3 từ xa (đâm)
L2
Anh hùng sa mạc
(image)
Cost:40
Máu:48
XP:80
MP:5
9 × 4 cận chiến (chém)
5 × 3 từ xa (đâm)
L3
Nhà vô địch sa mạc
(image)
Cost:100
Máu:70
XP:150
MP:5
10 × 5 cận chiến (chém)
8 × 3 từ xa (đâm)
L2
Thủ lĩnh sa mạc
(image)
Cost:40
Máu:47
XP:90
MP:5
lãnh đạo
8 × 4 cận chiến (chém)
4 × 3 từ xa (đâm)
L3
Nguyên soái sa mạc
(image)
Cost:80
Máu:62
XP:150
MP:5
lãnh đạo
11 × 4 cận chiến (chém)
7 × 3 từ xa (đâm)
Last updated on Fri Apr 20 11:59:20 2018.