Under the Burning Suns

An cinne-daonna
L3
Human Commander
(image)
Cosgais:60
PB:72
XP:150
MP:6
ceannardas
9 × 4 dlùth (lann)
11 × 3 astar (bioradh)
Biastan
L3
Cave Spider
(image)
Cosgais:55
PB:42
XP:150
MP:4
14 × 2 dlùth (lann) (puinsean)
6 × 3 astar (bualadh) (maille)
L1
Crab Man
(image)
Cosgais:17
PB:29
XP:50
MP:5
9 × 2 dlùth (lann)
L1
Dawarf
(image)
Cosgais:17
PB:22
XP:50
MP:4
6 × 2 dlùth (bualadh)
L1
Dust Devil
(image)
Cosgais:20
PB:36
XP:36
MP:8
dust recuperation
5 × 2 dlùth (dìomhair) (draoidheach)
3 × 7 astar (bualadh) (sgaoth)
L2
Flesh Golem
(image)
Cosgais:30
PB:42
XP:100
MP:4
10 × 3 dlùth (bualadh) (caothach a’ chatha)
L1
Giant Ant
(image)
Cosgais:12
PB:22
XP:50
MP:4
6 × 2 dlùth (lann)
L2
Ixthala Demon
(image)
Cosgais:30
PB:40
XP:100
MP:6
8 × 4 dlùth (teine)
L0
Small Mudcrawler
(image)
Cosgais:5
PB:20
XP:18
MP:3
4 × 3 astar (bualadh)
6 × 1 dlùth (bualadh)
Closaich
L1
Ethereal Ghost
(image)
Cosgais:20
PB:18
XP:30
MP:7
4 × 3 dlùth (dìomhair) (sùgh)
3 × 3 astar (fuachd)
L2
Ethereal Shadow
(image)
Cosgais:38
PB:24
XP:100
MP:7
8 × 3 dlùth (lann) (cùl-shàthadh)
L3
Ethereal Nightgaunt
(image)
Cosgais:52
PB:35
XP:150
MP:7
10 × 3 dlùth (lann) (cùl-shàthadh)
L2
Ethereal Wraith
(image)
Cosgais:38
PB:25
XP:100
MP:7
6 × 4 dlùth (dìomhair) (sùgh)
4 × 3 astar (fuachd)
L3
Ethereal Spectre
(image)
Cosgais:52
PB:33
XP:150
MP:7
9 × 4 dlùth (dìomhair) (sùgh)
6 × 3 astar (fuachd)
L1
Haunt
(image)
Cosgais:20
PB:18
XP:30
MP:7
4 × 3 dlùth (dìomhair) (sùgh)
3 × 3 astar (fuachd)
L1
Skeleton Rider
(image)
Cosgais:19
PB:36
XP:50
MP:7
bàthadh
6 × 3 dlùth (lann)
L2
Spider Lich
(image)
Cosgais:62
PB:38
XP:100
MP:6
4 × 3 dlùth (fuachd) (sùgh)
8 × 3 astar (fuachd) (draoidheach)
5 × 3 astar (dìomhair) (draoidheach)
Deamhain
L2
Dark Assassin
(image)
Cosgais:25
PB:52
XP:100
MP:6
9 × 3 dlùth (lann)
6 × 4 astar (lann) (puinsean)
Nagaidhean
L1
Naga Guardian
(image)
Cosgais:16
PB:38
XP:35
MP:5
7 × 3 dlùth (bualadh)
L2
Naga Warden
(image)
Cosgais:48
PB:50
XP:70
MP:5
12 × 3 dlùth (bualadh)
L3
Naga Sentinel
(image)
Cosgais:100
PB:55
XP:150
MP:6
12 × 4 dlùth (bualadh)
L1
Naga Hunter
(image)
Cosgais:15
PB:33
XP:50
MP:7
4 × 2 dlùth (lann)
8 × 2 astar (bioradh) (puinsean)
Sìthichean
L1
Desert Archer
(image)
Cosgais:17
PB:29
XP:44
MP:6
6 × 2 dlùth (lann)
4 × 4 astar (bioradh)
L2
Desert Marksman
(image)
Cosgais:60
PB:37
XP:90
MP:6
7 × 2 dlùth (lann)
8 × 4 astar (bioradh) (gìomanach)
L3
Desert Sharpshooter
(image)
Cosgais:90
PB:47
XP:150
MP:6
8 × 2 dlùth (lann)
10 × 5 astar (bioradh) (gìomanach)
L2
Desert Ranger
(image)
Cosgais:40
PB:42
XP:80
MP:6
7 × 3 dlùth (lann) (cùl-shàthadh)
6 × 4 astar (bioradh)
L3
Desert Avenger
(image)
Cosgais:80
PB:55
XP:150
MP:6
10 × 3 dlùth (lann) (cùl-shàthadh)
9 × 4 astar (bioradh)
L1
Desert Fighter
(image)
Cosgais:15
PB:34
XP:40
MP:5
6 × 4 dlùth (lann)
2 × 3 astar (bioradh)
L2
Desert Captain
(image)
Cosgais:40
PB:47
XP:90
MP:5
ceannardas
8 × 4 dlùth (lann)
4 × 3 astar (bioradh)
L3
Desert Marshal
(image)
Cosgais:80
PB:62
XP:150
MP:5
ceannardas
11 × 4 dlùth (lann)
7 × 3 astar (bioradh)
L2
Desert Hero
(image)
Cosgais:40
PB:48
XP:80
MP:5
9 × 4 dlùth (lann)
5 × 3 astar (bioradh)
L3
Desert Champion
(image)
Cosgais:100
PB:70
XP:150
MP:5
10 × 5 dlùth (lann)
8 × 3 astar (bioradh)
L1
Desert Hunter
(image)
Cosgais:20
PB:30
XP:42
MP:6
5 × 4 dlùth (lann)
4 × 2 astar (bualadh) (maille)
L2
Desert Sentinel
(image)
Cosgais:35
PB:44
XP:84
MP:6
streupaire
7 × 4 dlùth (lann)
8 × 2 astar (bualadh) (maille)
L3
Desert Prowler
(image)
Cosgais:90
PB:66
XP:150
MP:6
streupaire
9 × 4 dlùth (lann)
12 × 2 astar (bualadh) (maille)
L1
Desert Scout
(image)
Cosgais:18
PB:32
XP:37
MP:9
5 × 3 dlùth (lann)
5 × 2 astar (bioradh)
L2
Desert Horseman
(image)
Cosgais:34
PB:50
XP:100
MP:8
streupaire
7 × 5 dlùth (lann)
5 × 3 astar (bioradh)
L2
Desert Rider
(image)
Cosgais:28
PB:46
XP:75
MP:10
8 × 3 dlùth (lann)
8 × 2 astar (bioradh)
L3
Desert Outrider
(image)
Cosgais:43
PB:57
XP:150
MP:10
8 × 4 dlùth (lann)
7 × 3 astar (bioradh)
L1
Desert Shaman
(image)
Cosgais:18
PB:26
XP:32
MP:5
slànachadh +4
4 × 2 dlùth (bualadh)
2 × 2 astar (bualadh) (maille)
L2
Desert Druid
(image)
Cosgais:34
PB:36
XP:80
MP:5
leigheas, slànachadh +8
5 × 2 dlùth (bualadh)
5 × 2 astar (bualadh) (maille)
5 × 3 astar (bioradh) (draoidheach)
L3
Desert Shyde
(image)
Cosgais:94
PB:46
XP:150
MP:6
leigheas, slànachadh +8
5 × 2 dlùth (bualadh) (draoidheach)
6 × 2 astar (bualadh) (maille)
6 × 3 astar (bioradh) (draoidheach)
L4
Desert Star
(image)
Cosgais:94
PB:46
XP:200
MP:6
soillseachadh
5 × 2 dlùth (bualadh) (draoidheach)
7 × 2 astar (bualadh) (maille)
7 × 3 astar (bioradh) (draoidheach)
L1
Kaleh of the Quenoth Elves
(image)
Cosgais:14
PB:28
XP:22
MP:5
5 × 4 dlùth (lann)
2 × 3 astar (bioradh)
Last updated on Fri Apr 20 11:58:30 2018.