Người thừa kế ngai vàng

Con người
L2
Công chúa
(image)
Cost:39
Máu:48
XP:150
MP:6
lãnh đạo, phát động
11 × 4 cận chiến (chém)
L3
Công chúa chiến trận
(image)
Cost:60
Máu:62
XP:150
MP:6
lãnh đạo, phát động
13 × 4 cận chiến (chém)
L3
Nữ hoàng bóng tối
(image)
Cost:35
Máu:48
XP:150
MP:5
5 × 2 cận chiến (va đập)
15 × 2 từ xa (lạnh) (phép thuật)
L1
Trung sĩ bị thương
(image)
Cost:19
Máu:32
XP:32
MP:6
5 × 3 cận chiến (chém)
4 × 3 từ xa (đâm)
L1
Đấu sĩ
(image)
Cost:18
Máu:32
XP:28
MP:6
6 × 3 cận chiến (chém)
L2
Người chỉ huy
(image)
Cost:40
Máu:45
XP:60
MP:6
lãnh đạo
8 × 4 cận chiến (chém)
6 × 3 từ xa (đâm)
L3
Chủ tướng
(image)
Cost:65
Máu:68
XP:150
MP:6
lãnh đạo
12 × 4 cận chiến (chém)
9 × 3 từ xa (đâm)
Người thú
L1
Người thú biển
(image)
Cost:12
Máu:31
XP:50
MP:5
5 × 3 cận chiến (chém)
Sư tử đầu chim
L2
Sư tử đầu chim đang ngủ
(image)
Cost:40
Máu:44
XP:100
MP:0
10 × 3 cận chiến (chém)
Last updated on Fri Apr 20 11:55:26 2018.