Truyền thuyết Wesmere

Thần tiên
L1
Trinh sát thần tiên
(image)
Cost:18
Máu:32
XP:32
MP:9
4 × 3 cận chiến (chém)
6 × 2 từ xa (đâm)
L2
Elvish Horse Archer
(image)
Cost:31
Máu:44
XP:150
MP:9
2 × 4 cận chiến (chém)
7 × 4 từ xa (đâm)
Last updated on Fri Apr 20 11:55:36 2018.