The Eastern Invasion

Con người
L1
Đấu sĩ cưỡi ngựa
(image)
Cost:25
Máu:39
XP:48
MP:7
6 × 3 cận chiến (chém)
9 × 2 cận chiến (va đập)
L2
Chiến binh cưỡi ngựa
(image)
Cost:38
Máu:52
XP:86
MP:7
7 × 4 cận chiến (chém)
12 × 2 cận chiến (va đập) (gây sốc)
L3
Chủ tướng cưỡi ngựa
(image)
Cost:50
Máu:68
XP:150
MP:7
10 × 4 cận chiến (chém)
18 × 2 cận chiến (va đập) (gây sốc)
Ma quái
L4
Chúa tể thây ma
(image)
Cost:100
Máu:80
XP:200
MP:6
8 × 4 cận chiến (bí kíp) (bòn rút)
13 × 5 từ xa (lạnh) (phép thuật)
9 × 5 từ xa (bí kíp) (phép thuật)
Last updated on Fri Apr 20 11:55:04 2018.