Bò sát bùn nhỏ

(image)

Mudcrawlers are magical constructs of soil and water. They attack by belching lumps of mud at their foes.

(portrait)

Information

Advances from:
Advances to:
Cost: 5
Máu: 20
Di chuyển: 3
XP: 18
Cấp độ: 0
Phân loại: neutral
Id: Small Mudcrawler
Abilities:

Attacks (damage × count)

(image)giọt bùn
từ xa
4 × 3
va đập
(image)fist
cận chiến
6 × 1
va đập

Sức kháng cự

(icon) chém10% (icon) đâm10%
(icon) va đập70% (icon) lửa-100%
(icon) lạnh-20% (icon) bí kíp-50%

Terrain

TerrainMovement CostDefense
(icon) Cát240%
(icon) Hang động240%
(icon) Không thể đi bộ qua0%
(icon) Làng160%
(icon) Lâu đài160%
(icon) Núi60%
(icon) Nước nông30%
(icon) Nước sâu0%
(icon) Nấm250%
(icon) Rừng250%
(icon) Đá ngầm ven biển240%
(icon) Đóng băng240%
(icon) Đất phẳng140%
(icon) Đầm lầy240%
(icon) Đồi50%
Last updated on Fri Apr 20 11:59:21 2018.