Hồi sinh phương Bắc

Quái vật
L2
Thuồng luồng nước
(image)
Cost:26
Máu:65
XP:100
MP:7
12 × 2 cận chiến (đâm) (độc)
Last updated on Fri Apr 20 11:56:14 2018.