Wspomnienia Delfadora

Drzewce
L2
Wose Shaman
(image)
Cost:40
HP:50
XP:100
MP:3
zasadzka, regeneruje się
9 × 2 wręcz (obuchowa)
10 × 2 na odległość (obuchowa) (spowalnia)
Ludzie
L5
Król Wesnoth
(image)
Cost:200
HP:68
XP:250
MP:6
dowodzenie
13 × 3 wręcz (obuchowa)
L1
Wędrowny mag
(image)
Cost:25
HP:24
XP:54
MP:6
5 × 1 wręcz (obuchowa)
7 × 3 na odległość (ogień) (magiczny)
L2
Mag dowódca
(image)
Cost:60
HP:42
XP:100
MP:6
dowodzenie
5 × 2 wręcz (obuchowa)
8 × 4 na odległość (ogień) (magiczny)
L3
Mag przywódca
(image)
Cost:100
HP:57
XP:220
MP:6
leczy +4, dowodzenie
6 × 2 wręcz (obuchowa)
12 × 4 na odległość (ogień) (magiczny)
L4
Mistrz magii
(image)
Cost:125
HP:57
XP:200
MP:6
leczy +4, dowodzenie
10 × 2 wręcz (obuchowa)
16 × 4 na odległość (ogień) (magiczny)
Last updated on Wed Mar 20 02:43:02 2024.