Magiker

(image) (image)

Mennesker funderer ofte over sammenhengen i verdenen de lever i. Enkelte velger å ta dette steget videre fra dagdrømmer, og inn i lærdommens verden. Magikere har studert i årevis, og har visdom som stiller dem i en særstilling i samfunnet. Mens de færreste i Wesnoth kan lese og skrive gir de seg hen til å dyrke kunnskapen på heltid. Skolene er fyllt med yrende iver og lærevilje, og for de fleste studentene er det selve drømmen å slippe unnå arbeider- og jordbrukersamfunnets intellektuelle vakuum.

Det er ironisk at de lærde, med all sin visdom og et tilnærmet monopol på kunnskap, ikke finnes i ledende posisjonene i samfunnet. Forbund av magikere kunne antagelig lyktes i å kapre kontrollen over hele fylker og byer, men magikernes sanne livsmål er verken penger eller makt, De blant magikerne som ser på magi som en måte til å oppnå slike gevinster blir sjelden mestere, da de ikke lykkes i å dedikere seg fullstendig til kunnskapen.

Til tross for at de er fysisk svake og mangler kamptrening, har magikere kunster på lager som kan være svært nyttige i strid.

Merk:

Special Notes: This unit has magical attacks, which always have a high chance of hitting an opponent.

(portrait)
(portrait)

Information

Advances from:
Advances to: Broder av Lyset, Ildmagiker
Cost: 20
HP: 24
Moves: 5
XP: 54
Level: 1
Sinnelag: lawful
Id: Mage
Abilities:

Attacks (damage × count)

(image)stav
nærkamp
5 × 1
slag
(image)missil
avstand
7 × 3
ild
magisk

Resistances

(icon) hugg0% (icon) stikk0%
(icon) slag0% (icon) ild0%
(icon) frost0% (icon) arkan20%

Terrain

TerrainMovement CostDefense
(icon) Borg160%
(icon) Deep Water0%
(icon) Fake Shroud0%
(icon) Fjell360%
(icon) Flate140%
(icon) Frossen320%
(icon) Fungus250%
(icon) Grotte240%
(icon) Grundt vann320%
(icon) Kystrev230%
(icon) Landsby160%
(icon) Sand230%
(icon) Skog250%
(icon) Sump320%
(icon) Utilgjenglig0%
(icon) Åser250%
Last updated on Wed Mar 20 02:41:04 2024.