Ο θρύλος του Γουέσμηρ

Ξωτικά
L1
Ξωτικοανιχνευτής
(image)
Κόστος:18
Υγεία:32
XP:32
MP:9
4 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
6 × 2 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2
Elvish Horse Archer
(image)
Κόστος:31
Υγεία:44
XP:150
MP:9
2 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
7 × 4 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
Last updated on Fri Apr 20 11:55:33 2018.