Ο Κληρονομος του Θρόνου

Gryphons
L2
Κοιμώμενος Γρυπαετός
(image)
Κόστος:40
Υγεία:44
XP:100
MP:0
10 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
Άνθρωποι
L1
Injured Sergeant
(image)
Κόστος:19
Υγεία:32
XP:32
MP:6
5 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
4 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L1
Πολεμιστής
(image)
Κόστος:18
Υγεία:32
XP:28
MP:6
6 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L2
Διοικητής
(image)
Κόστος:40
Υγεία:45
XP:60
MP:6
ηγεσία
8 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
6 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L3
Άρχοντας
(image)
Κόστος:65
Υγεία:68
XP:150
MP:6
ηγεσία
12 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
9 × 3 εξ αποστάσεως (τρύπημα)
L2
Πριγκήπισσα
(image)
Κόστος:39
Υγεία:48
XP:150
MP:6
ηγεσία, initiative
11 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L3
Πριγκήπισσα Μαχητής
(image)
Κόστος:60
Υγεία:62
XP:150
MP:6
ηγεσία, initiative
13 × 4 σώμα με σώμα (λεπίδα)
L3
Σκοτεινή Βασίλισσα
(image)
Κόστος:35
Υγεία:48
XP:150
MP:5
5 × 2 σώμα με σώμα (κρούση)
15 × 2 εξ αποστάσεως (κρύο) (μαγική)
Ορκ
L1
Ορκ τής θάλασσας
(image)
Κόστος:12
Υγεία:31
XP:50
MP:5
5 × 3 σώμα με σώμα (λεπίδα)
Last updated on Fri Apr 20 11:55:12 2018.