The Eastern Invasion

Nemirėliai
L4
Lich Lord
(image)
Cost:100
GT:80
XP:200
MP:6
8 × 4 peštynės (paslaptinga) (išsiurbia)
13 × 5 šaudymas (šaltis) (magiška)
9 × 5 šaudymas (paslaptinga) (magiška)
Žmonės
L1
Mounted Fighter
(image)
Cost:25
GT:39
XP:48
MP:7
6 × 3 peštynės (kirtimas)
9 × 2 peštynės (smūgis)
L2
Mounted Warrior
(image)
Cost:38
GT:52
XP:86
MP:7
7 × 4 peštynės (kirtimas)
12 × 2 peštynės (smūgis) (shock)
L3
Horse Lord
(image)
Cost:50
GT:68
XP:150
MP:7
10 × 4 peštynės (kirtimas)
18 × 2 peštynės (smūgis) (shock)
Last updated on Fri Apr 20 11:55:00 2018.