Wesnoth logo
Wesnoth Units database

Draoidh
Ban-draoidh

(image) (image)

Tha an cinne-daonna a’ cnuasadh gu tric air ciamar a dh’obraicheas an saoghal sa tha iad beò. Nì cuid dhiubh barrachd na smaoineachadh air ’nan tàmh ach nì iad adhbhar beò dheth. Tha gach draoidh a bhios àraidh air an tiotal seo air a chur seachad co-dhiù deich bliadhna ag rannsachadh, a’ cruinneachadh mòr-eòlas a sgaraicheas bho dhaoine eile e. Tha diofar mòr eadar na daoine is boireannaich seo a bhios beò air fiosrachadh agus an saoghal mu cuairt aca anns nach eil comas leughaidh no sgrìobhaidh air a’ mhòrchuid. Tha mòran clann uaislean dòchasach ’nam measg no an fheadhainn a theich bho obair cruaidh falamh gu saoghal nan inntinnean.

Tha e ’na ìorantas gum b’ urrainn dha na draoidh mar bhuidheann làmh an uachdair air a’ choimhearsnachd a ghabhail leis an eòlas nach eil ach acasan. Co-dhiù, chan eil diù aca an an airgead no cumhachd agus tha muinighin a dhìth air an fheadhainn a nì feum dhe dhraoidheachd ach mar sheòl gus a leithid fhaighinn ach an deachadh iad ’nam fìor-mhaighstirean.

Gun mhòran neart chorporra is eòlas air a’ chath a dhìth orra, tha cleasan aig draoidhean ge-tà a bhios anabarrach feumail air a’ bhlàr.

Aire sònraichte: Tha ionnsaighean draoidheach aig an aonad seo aig a bheil an-còmhnaidh deagh sheans bualaidh air an nàmhaid.

Information

Àrdaichidh e bho:
Àrdaichidh e gu: Draoidh Geal Draoidh Ruadh
Cosgais: 20
PB: 24
Gluasad: 5
PE: 54
Level: 1
Co-thaobhadh: dligheach
IDMage
Comasan:

Ionnsaighean (damage - count)

(image)bata
dlùth
5 - 1
bualadh
(image)astas
astar
7 - 3
teine
draoidheach

Comasan-seasaimh

(icon) lann0% (icon) bioradh0%
(icon) bualadh0% (icon) teine0%
(icon) fuachd0% (icon) dìomhair20%
 
(portrait)
 
(portrait)

Cruth-tìre

Cosgais ghluasaid
Cruth-tìreDìon
(icon) Badan balgain-bhuachair250%
(icon) Baile160%
(icon) Beanntan360%
(icon) Boglach320%
(icon) Caisteal160%
(icon) Cnuic250%
(icon) Coille250%
(icon) Do-choiseach-0%
(icon) Gaineamh230%
(icon) Reòite320%
(icon) Riof cladaich230%
(icon) Rèidh140%
(icon) Tanalach320%
(icon) Uamh240%
(icon) Uisge domhain-0%