Wesnoth logo
Wesnoth Units database

An geàrd deasach

An cinne-daonna
L1
Bun-fheadhna
(image)
Cosgais: 19
PB: 34
MP: 6
PE: 45
ceannardas
6 - 3 dlùth (bioradh)
L2
Ceann-feadhna Marcaiche
(image)
Cosgais: 40
PB: 52
MP: 7
PE: 80
ceannardas
8 - 3 dlùth (bioradh) (cruinn-leum)
13 - 2 dlùth (bualadh)
L3
Ceann-armailt Marcaiche
(image)
Cosgais: 70
PB: 68
MP: 8
PE: 150
ceannardas
11 - 3 dlùth (bioradh) (cruinn-leum)
19 - 2 dlùth (bualadh)
L2
Fo-cheannard Coisridh
(image)
Cosgais: 35
PB: 48
MP: 5
PE: 75
ceannardas
10 - 3 dlùth (lann)
L3
Ceann-feadhna Coisridh
(image)
Cosgais: 70
PB: 64
MP: 5
PE: 150
ceannardas
10 - 4 dlùth (lann)
10 - 2 dlùth (bualadh) (maille)
Biastan
L3
Cuiseag-sùla
(image)
Cosgais: 30
PB: 68
MP: 1
PE: 150
ath-ghintinn
8 - 1 dlùth (bualadh)
13 - 3 astar (dìomhair) (sùgh)