Wesnoth logo
Wesnoth Units database

Liberty

An cinne-daonna
L0
Fear-coille
(image)
Cosgais: 10
PB: 18
MP: 5
PE: 23
3 - 1 dlùth (lann)
4 - 3 astar (bioradh)
L1
Poidsear
(image)
Cosgais: 14
PB: 32
MP: 5
PE: 29
3 - 2 dlùth (lann)
4 - 4 astar (bioradh)
L2
Trapair
(image)
Cosgais: 27
PB: 45
MP: 5
PE: 65
4 - 4 dlùth (lann)
6 - 4 astar (bioradh)
L3
Maor-coille
(image)
Cosgais: 60
PB: 60
MP: 6
PE: 150
7 - 4 dlùth (lann)
7 - 4 astar (bioradh)
L1
Peasant Hunter
(image)
Cosgais: 14
PB: 32
MP: 5
PE: 29
Poacher
3 - 2 dlùth (lann)
4 - 4 astar (bioradh)
L2
Peasant Trapper
(image)
Cosgais: 26
PB: 45
MP: 5
PE: 65
Trapper
4 - 4 dlùth (lann)
6 - 4 astar (bioradh)
L3
Maor-coille
(image)
Cosgais: 60
PB: 60
MP: 6
PE: 150
7 - 4 dlùth (lann)
7 - 4 astar (bioradh)
L3
Peasant Huntsman
(image)
Cosgais: 52
PB: 55
MP: 5
PE: 150
Huntsman
5 - 4 dlùth (lann)
9 - 4 astar (bioradh) (gìomanach)
L1
Peasant Youth
(image)
Cosgais: 14
PB: 28
MP: 7
PE: 36
Footpad
4 - 2 dlùth (bualadh)
5 - 2 astar (bualadh)
L2
Watchman
(image)
Cosgais: 40
PB: 40
MP: 7
PE: 77
Outlaw
8 - 2 dlùth (bualadh)
6 - 3 astar (bualadh)
L3
Borderer
(image)
Cosgais: 80
PB: 61
MP: 7
PE: 150
Fugitive
11 - 2 dlùth (bualadh)
7 - 4 astar (bualadh)
L1
Rogue Mage
(image)
Cosgais: 17
PB: 30
MP: 6
PE: 55
5 - 3 dlùth (lann)
7 - 2 astar (fuachd) (draoidheach)
L2
Shadow Mage
(image)
Cosgais: 39
PB: 42
MP: 6
PE: 120
ceannardas
7 - 3 dlùth (lann) (draoidheach)
10 - 2 astar (fuachd) (draoidheach)
L3
Shadow Lord
(image)
Cosgais: 56
PB: 53
MP: 6
PE: 150
ceannardas
10 - 3 dlùth (lann) (draoidheach)
13 - 2 astar (fuachd) (draoidheach)
8 - 3 astar (bualadh) (draoidheach)
L1
Villager
(image)
Cosgais: 13
PB: 32
MP: 5
PE: 42
Thug
5 - 4 dlùth (bualadh)
L2
Village Elder
(image)
Cosgais: 23
PB: 50
MP: 5
PE: 70
Bandit
8 - 4 dlùth (bualadh)
L3
Senior Village Elder
(image)
Cosgais: 66
PB: 67
MP: 5
PE: 150
Highwayman
11 - 4 dlùth (bualadh)
Closaich
L2
Death Squire
(image)
Cosgais: 36
PB: 66
MP: 5
PE: 144
ceannardas
8 - 4 dlùth (lann)
L3
Ridir Bàis
(image)
Cosgais: 45
PB: 66
MP: 5
PE: 150
ceannardas
11 - 4 dlùth (lann)
6 - 2 astar (bioradh)
L1
Skeleton Rider
(image)
Cosgais: 19
PB: 36
MP: 7
PE: 44
bàthadh
6 - 3 dlùth (lann)
L2
Bone Knight
(image)
Cosgais: 35
PB: 48
MP: 7
PE: 100
8 - 3 dlùth (lann)
7 - 2 dlùth (bualadh) (cruinn-leum)