Wesnoth logo
Wesnoth Units database

Under the Burning Suns

An cinne-daonna
L3
Human Commander
(image)
Cosgais: 60
PB: 72
MP: 6
PE: 150
ceannardas
9 - 4 dlùth (lann)
11 - 3 astar (bioradh)
Biastan
L3
Cave Spider
(image)
Cosgais: 55
PB: 42
MP: 4
PE: 150
14 - 2 dlùth (lann) (puinsean)
6 - 3 astar (bualadh) (maille)
L3
Central Body
(image)
Cosgais: 20
PB: 100
MP: 7
PE: 150
7 - 3 dlùth (fuachd) (draoidheach)
7 - 3 astar (fuachd) (draoidheach)
L1
Confused Ant
(image)
Cosgais: 12
PB: 22
MP: 2
PE: 50
5 - 2 dlùth (lann)
L1
Crab Man
(image)
Cosgais: 17
PB: 29
MP: 5
PE: 50
9 - 2 dlùth (lann)
L0
Crawling Horror
(image)
Cosgais: 20
PB: 30
MP: 5
PE: 150
7 - 2 dlùth (lann)
5 - 3 astar (fuachd)
L1
Dawarf
(image)
Cosgais: 17
PB: 22
MP: 4
PE: 50
6 - 2 dlùth (bualadh)
L1
Dust Devil
(image)
Cosgais: 20
PB: 36
MP: 8
PE: 36
dust recuperation
5 - 2 dlùth (dìomhair) (draoidheach)
3 - 7 astar (bualadh) (sgaoth)
L2
Flesh Golem
(image)
Cosgais: 30
PB: 42
MP: 4
PE: 100
10 - 3 dlùth (bualadh) (caothach a’ chatha)
L1
Giant Ant
(image)
Cosgais: 12
PB: 22
MP: 4
PE: 50
6 - 2 dlùth (lann)
L2
Ixthala Demon
(image)
Cosgais: 30
PB: 40
MP: 6
PE: 100
8 - 4 dlùth (teine)
L0
Pulsing Spire
(image)
Cosgais: 20
PB: 35
MP: 1
PE: 150
6 - 1 astar (fuachd) (draoidheach)
L0
Small Mudcrawler
(image)
Cosgais: 5
PB: 20
MP: 3
PE: 18
6 - 1 dlùth (bualadh)
4 - 3 astar (bualadh)
Closaich
L1
Ethereal Ghost
(image)
Cosgais: 20
PB: 18
MP: 7
PE: 30
4 - 3 dlùth (dìomhair) (sùgh)
3 - 3 astar (fuachd)
L2
Ethereal Shadow
(image)
Cosgais: 38
PB: 24
MP: 7
PE: 100
8 - 3 dlùth (lann) (cùl-shàthadh)
L3
Ethereal Nightgaunt
(image)
Cosgais: 52
PB: 35
MP: 7
PE: 150
10 - 3 dlùth (lann) (cùl-shàthadh)
L2
Ethereal Wraith
(image)
Cosgais: 38
PB: 25
MP: 7
PE: 100
6 - 4 dlùth (dìomhair) (sùgh)
4 - 3 astar (fuachd)
L3
Ethereal Spectre
(image)
Cosgais: 52
PB: 33
MP: 7
PE: 150
9 - 4 dlùth (dìomhair) (sùgh)
6 - 3 astar (fuachd)
L1
Haunt
(image)
Cosgais: 20
PB: 18
MP: 7
PE: 30
4 - 3 dlùth (dìomhair) (sùgh)
3 - 3 astar (fuachd)
L1
Skeleton Rider
(image)
Cosgais: 19
PB: 36
MP: 7
PE: 50
bàthadh
6 - 3 dlùth (lann)
L2
Spider Lich
(image)
Cosgais: 62
PB: 38
MP: 6
PE: 100
4 - 3 dlùth (fuachd) (sùgh)
8 - 3 astar (fuachd) (draoidheach)
5 - 3 astar (dìomhair) (draoidheach)
Deamhain
L2
Dark Assassin
(image)
Cosgais: 25
PB: 52
MP: 6
PE: 100
9 - 3 dlùth (lann)
6 - 4 astar (lann) (puinsean)
Nagaidhean
L1
Naga Guardian
(image)
Cosgais: 16
PB: 38
MP: 5
PE: 35
7 - 3 dlùth (bualadh)
L2
Naga Warden
(image)
Cosgais: 48
PB: 50
MP: 5
PE: 70
12 - 3 dlùth (bualadh)
L3
Naga Sentinel
(image)
Cosgais: 100
PB: 55
MP: 6
PE: 150
12 - 4 dlùth (bualadh)
L1
Naga Hunter
(image)
Cosgais: 15
PB: 33
MP: 7
PE: 50
4 - 2 dlùth (lann)
8 - 2 astar (bioradh) (puinsean)
Sìthichean
L3
Corrupted Elf
(image)
Cosgais: 100
PB: 60
MP: 5
PE: 150
10 - 4 dlùth (lann)
12 - 3 astar (fuachd) (draoidheach)
L1
Desert Archer
(image)
Cosgais: 17
PB: 29
MP: 6
PE: 44
6 - 2 dlùth (lann)
4 - 4 astar (bioradh)
L2
Desert Marksman
(image)
Cosgais: 60
PB: 37
MP: 6
PE: 90
7 - 2 dlùth (lann)
8 - 4 astar (bioradh) (gìomanach)
L3
Desert Sharpshooter
(image)
Cosgais: 90
PB: 47
MP: 6
PE: 150
8 - 2 dlùth (lann)
10 - 5 astar (bioradh) (gìomanach)
L2
Desert Ranger
(image)
Cosgais: 40
PB: 42
MP: 6
PE: 80
7 - 3 dlùth (lann) (cùl-shàthadh)
6 - 4 astar (bioradh)
L3
Desert Avenger
(image)
Cosgais: 80
PB: 55
MP: 6
PE: 150
10 - 3 dlùth (lann) (cùl-shàthadh)
9 - 4 astar (bioradh)
L1
Desert Fighter
(image)
Cosgais: 15
PB: 34
MP: 5
PE: 40
6 - 4 dlùth (lann)
2 - 3 astar (bioradh)
L2
Desert Captain
(image)
Cosgais: 40
PB: 47
MP: 5
PE: 90
ceannardas
8 - 4 dlùth (lann)
4 - 3 astar (bioradh)
L3
Desert Marshal
(image)
Cosgais: 80
PB: 62
MP: 5
PE: 150
ceannardas
11 - 4 dlùth (lann)
7 - 3 astar (bioradh)
L2
Desert Hero
(image)
Cosgais: 40
PB: 48
MP: 5
PE: 80
9 - 4 dlùth (lann)
5 - 3 astar (bioradh)
L3
Desert Champion
(image)
Cosgais: 100
PB: 70
MP: 5
PE: 150
10 - 5 dlùth (lann)
8 - 3 astar (bioradh)
L1
Desert Hunter
(image)
Cosgais: 20
PB: 30
MP: 6
PE: 42
5 - 4 dlùth (lann)
4 - 2 astar (bualadh) (maille)
L2
Desert Sentinel
(image)
Cosgais: 35
PB: 44
MP: 6
PE: 84
streupaire
7 - 4 dlùth (lann)
8 - 2 astar (bualadh) (maille)
L3
Desert Prowler
(image)
Cosgais: 90
PB: 66
MP: 6
PE: 150
streupaire
9 - 4 dlùth (lann)
12 - 2 astar (bualadh) (maille)
L1
Desert Scout
(image)
Cosgais: 18
PB: 32
MP: 9
PE: 37
5 - 3 dlùth (lann)
5 - 2 astar (bioradh)
L2
Desert Horseman
(image)
Cosgais: 34
PB: 50
MP: 8
PE: 100
streupaire
7 - 5 dlùth (lann)
5 - 3 astar (bioradh)
L2
Desert Rider
(image)
Cosgais: 28
PB: 46
MP: 10
PE: 75
8 - 3 dlùth (lann)
8 - 2 astar (bioradh)
L3
Desert Outrider
(image)
Cosgais: 43
PB: 57
MP: 10
PE: 150
8 - 4 dlùth (lann)
7 - 3 astar (bioradh)
L1
Desert Shaman
(image)
Cosgais: 18
PB: 26
MP: 5
PE: 32
slànachadh +4
4 - 2 dlùth (bualadh)
2 - 2 astar (bualadh) (maille)
L2
Desert Druid
(image)
Cosgais: 34
PB: 36
MP: 5
PE: 80
leigheas, slànachadh +8
5 - 2 dlùth (bualadh)
5 - 2 astar (bualadh) (maille)
5 - 3 astar (bioradh) (draoidheach)
L3
Desert Shyde
(image)
Cosgais: 94
PB: 46
MP: 6
PE: 150
leigheas, slànachadh +8
5 - 2 dlùth (bualadh) (draoidheach)
6 - 2 astar (bualadh) (maille)
6 - 3 astar (bioradh) (draoidheach)
L4
Desert Star
(image)
Cosgais: 94
PB: 46
MP: 6
PE: 200
leigheas, slànachadh +8, soillseachadh
5 - 2 dlùth (bualadh) (draoidheach)
7 - 2 astar (bualadh) (maille)
7 - 3 astar (bioradh) (draoidheach)
L2
Divine Avatar
(image)
Cosgais: 10
PB: 40
MP: 1
PE: 100
7 - 3 dlùth (dìomhair)
10 - 2 astar (dìomhair) (draoidheach)
L3
Divine Incarnation
(image)
Cosgais: 10
PB: 50
MP: 4
PE: 150
9 - 3 dlùth (dìomhair)
14 - 2 astar (dìomhair) (draoidheach)
L1
Kaleh of the Quenoth Elves
(image)
Cosgais: 14
PB: 28
MP: 5
PE: 22
5 - 4 dlùth (lann)
2 - 3 astar (bioradh)