Dưới mặt trời cháy bỏng

Con người
L3
Chỉ huy con người
(image)
Cost:60
Máu:72
KN:150
MP:6
lãnh đạo
(attack range cận chiến) (attack type chém) 9 × 4
cận chiến-chém
(attack range từ xa) (attack type đâm) 11 × 3
từ xa-đâm
Ma quái
L1
Kỵ binh xương
(image)
Cost:19
Máu:36
KN:50
MP:7
(attack range cận chiến) (attack type chém) 6 × 3
cận chiến-chém
L1
Ma vĩnh hằng
(image)
Cost:20
Máu:18
KN:30
MP:7
(attack range cận chiến) (attack type bí kíp) 4 × 3
cận chiến-bí kíp (bòn rút)
(attack range từ xa) (attack type lạnh) 3 × 3
từ xa-lạnh
L2
Bóng đen vĩnh hằng
(image)
Cost:38
Máu:24
KN:100
MP:7
hides
(attack range cận chiến) (attack type chém) 8 × 3
cận chiến-chém (đánh lén)
L3
Vô diện vĩnh hằng
(image)
Cost:52
Máu:35
KN:150
MP:7
hides
(attack range cận chiến) (attack type chém) 10 × 3
cận chiến-chém (đánh lén)
L2
Hồn ma vĩnh hằng
(image)
Cost:38
Máu:25
KN:100
MP:7
(attack range cận chiến) (attack type bí kíp) 6 × 4
cận chiến-bí kíp (bòn rút)
(attack range từ xa) (attack type lạnh) 4 × 3
từ xa-lạnh
L3
Bóng ma vĩnh hằng
(image)
Cost:52
Máu:33
KN:150
MP:7
(attack range cận chiến) (attack type bí kíp) 9 × 4
cận chiến-bí kíp (bòn rút)
(attack range từ xa) (attack type lạnh) 6 × 3
từ xa-lạnh
L1
Ma ám
(image)
Cost:20
Máu:18
KN:30
MP:7
(attack range cận chiến) (attack type bí kíp) 4 × 3
cận chiến-bí kíp (bòn rút)
(attack range từ xa) (attack type lạnh) 3 × 3
từ xa-lạnh
L2
Thây ma nhện
(image)
Cost:62
Máu:38
KN:100
MP:6
(attack range cận chiến) (attack type lạnh) 4 × 3
cận chiến-lạnh (bòn rút)
(attack range từ xa) (attack type lạnh) 8 × 3
từ xa-lạnh (phép thuật)
(attack range từ xa) (attack type bí kíp) 5 × 3
từ xa-bí kíp (phép thuật)
Người rắn
L1
Hộ vệ người rắn
(image)
Cost:16
Máu:38
KN:35
MP:5
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 7 × 3
cận chiến-va đập
L2
Lính gác người rắn
(image)
Cost:48
Máu:50
KN:70
MP:5
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 12 × 3
cận chiến-va đập
L3
Lính canh người rắn
(image)
Cost:100
Máu:55
KN:150
MP:6
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 12 × 4
cận chiến-va đập
L1
Thợ săn người rắn
(image)
Cost:15
Máu:33
KN:50
MP:7
(attack range cận chiến) (attack type chém) 4 × 2
cận chiến-chém
(attack range từ xa) (attack type đâm) 8 × 2
từ xa-đâm (độc)
Người thú
L2
Kẻ ám sát đen tối
(image)
Cost:25
Máu:52
KN:100
MP:6
(attack range cận chiến) (attack type chém) 9 × 3
cận chiến-chém
(attack range từ xa) (attack type chém) 6 × 4
từ xa-chém (độc)
Quái vật
L0
Bò sát bùn nhỏ
(image)
Cost:5
Máu:20
KN:18
MP:3
(attack range từ xa) (attack type va đập) 4 × 3
từ xa-va đập
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 6 × 1
cận chiến-va đập
L0
Dustbok
(image)
Cost:12
Máu:22
KN:100
MP:8
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 4 × 3
cận chiến-va đập
L2
Golem thịt
(image)
Cost:30
Máu:42
KN:100
MP:4
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 10 × 3
cận chiến-va đập (điên cuồng)
L1
Kiến khổng lồ
(image)
Cost:12
Máu:22
KN:50
MP:4
(attack range cận chiến) (attack type chém) 6 × 2
cận chiến-chém
L1
Monster Crab
(image)
Cost:17
Máu:29
KN:50
MP:5
(attack range cận chiến) (attack type chém) 9 × 2
cận chiến-chém
L1
Người lèo
(image)
Cost:17
Máu:22
KN:50
MP:4
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 6 × 2
cận chiến-va đập
L3
Nhện hang
(image)
Cost:55
Máu:42
KN:150
MP:4
(attack range cận chiến) (attack type chém) 14 × 2
cận chiến-chém (độc)
(attack range từ xa) (attack type va đập) 6 × 3
từ xa-va đập (chậm)
L2
Quỷ Ixthala
(image)
Cost:30
Máu:40
KN:100
MP:6
(attack range cận chiến) (attack type lửa) 8 × 4
cận chiến-lửa
L1
Quỷ bụi
(image)
Cost:20
Máu:36
KN:36
MP:8
cuốn bụi
(attack range cận chiến) (attack type bí kíp) 5 × 2
cận chiến-bí kíp (phép thuật)
(attack range từ xa) (attack type va đập) 3 × 7
từ xa-va đập (liên hoàn)
Thần tiên
L1
Quenoth Fighter
(image)
Cost:15
Máu:34
KN:40
MP:5
formation, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit
(attack range cận chiến) (attack type đâm) 10 × 2
cận chiến-đâm (đánh trước)
L2
Quenoth Flanker
(image)
Cost:15
Máu:44
KN:90
MP:5
đột nhập
(attack range cận chiến) (attack type chém) 7 × 4
cận chiến-chém
(attack range từ xa) (attack type đâm) 3 × 3
từ xa-đâm (độc)
L3
Quenoth Ranger
(image)
Cost:50
Máu:57
KN:150
MP:6
đột nhập
(attack range cận chiến) (attack type chém) 10 × 4
cận chiến-chém
(attack range từ xa) (attack type đâm) 6 × 3
từ xa-đâm (độc)
L2
Quenoth Warrior
(image)
Cost:15
Máu:48
KN:80
MP:5
formation, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit
(attack range cận chiến) (attack type đâm) 16 × 2
cận chiến-đâm (đánh trước)
(attack range cận chiến) (attack type chém) 10 × 3
cận chiến-chém
L3
Quenoth Champion
(image)
Cost:15
Máu:64
KN:150
MP:5
formation, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit, chance_to_hit
(attack range cận chiến) (attack type đâm) 16 × 3
cận chiến-đâm (đánh trước)
(attack range cận chiến) (attack type chém) 11 × 4
cận chiến-chém
L1
Quenoth Mystic
(image)
Cost:18
Máu:26
KN:28
MP:5
hồi máu +4
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 4 × 2
cận chiến-va đập
(attack range từ xa) (attack type va đập) 3 × 2
từ xa-va đập (daze)
L2
Quenoth Shaman
(image)
Cost:34
Máu:36
KN:70
MP:5
giải độc, hồi máu +8
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 5 × 2
cận chiến-va đập
(attack range từ xa) (attack type va đập) 6 × 2
từ xa-va đập (daze)
(attack range từ xa) (attack type đâm) 6 × 3
từ xa-đâm (phép thuật)
L3
Quenoth Druid
(image)
Cost:34
Máu:50
KN:110
MP:5
giải độc, hồi máu +8
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 8 × 2
cận chiến-va đập
(attack range từ xa) (attack type va đập) 6 × 3
từ xa-va đập (daze)
(attack range từ xa) (attack type đâm) 7 × 4
từ xa-đâm (phép thuật)
L4
Quenoth Shyde
(image)
Cost:34
Máu:57
KN:150
MP:6
giải độc, hồi máu +8
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 9 × 2
cận chiến-va đập
(attack range từ xa) (attack type va đập) 7 × 4
từ xa-va đập (daze)
(attack range từ xa) (attack type đâm) 8 × 4
từ xa-đâm (phép thuật)
L2
Quenoth Sun Singer
(image)
Cost:34
Máu:50
KN:90
MP:5
hồi máu +4
(attack range cận chiến) (attack type lửa) 7 × 2
cận chiến-lửa
(attack range từ xa) (attack type bí kíp) 10 × 3
từ xa-bí kíp (phép thuật)
L3
Quenoth Sun Sylph
(image)
Cost:34
Máu:59
KN:150
MP:6
hồi máu +4, chiếu sáng
(attack range cận chiến) (attack type lửa) 10 × 2
cận chiến-lửa
(attack range từ xa) (attack type bí kíp) 11 × 4
từ xa-bí kíp (phép thuật)
L1
Quenoth Scout
(image)
Cost:17
Máu:29
KN:37
MP:8
disengage
(attack range cận chiến) (attack type chém) 6 × 3
cận chiến-chém
(attack range từ xa) (attack type va đập) 8 × 2
từ xa-va đập
L2
Quenoth Archer
(image)
Cost:18
Máu:40
KN:90
MP:8
disengage
(attack range cận chiến) (attack type chém) 7 × 3
cận chiến-chém
(attack range từ xa) (attack type đâm) 7 × 4
từ xa-đâm
L3
Quenoth Marksman
(image)
Cost:18
Máu:52
KN:150
MP:8
disengage
(attack range cận chiến) (attack type chém) 8 × 3
cận chiến-chém
(attack range từ xa) (attack type đâm) 9 × 5
từ xa-đâm (thiện xạ)
L2
Quenoth Pathfinder
(image)
Cost:18
Máu:42
KN:80
MP:8
disengage
(attack range cận chiến) (attack type chém) 7 × 4
cận chiến-chém
(attack range từ xa) (attack type va đập) 9 × 2
từ xa-va đập (chậm)
L3
Quenoth Outrider
(image)
Cost:18
Máu:55
KN:150
MP:8
disengage
(attack range cận chiến) (attack type chém) 8 × 4
cận chiến-chém
(attack range từ xa) (attack type va đập) 11 × 3
từ xa-va đập (chậm)
L1
Quenoth Youth
(image)
Cost:14
Máu:32
KN:40
MP:6
(attack range cận chiến) (attack type chém) 5 × 4
cận chiến-chém
(attack range từ xa) (attack type đâm) 4 × 3
từ xa-đâm
L1
Tauroch Rider
(image)
Cost:20
Máu:42
KN:37
MP:5
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 7 × 2
cận chiến-va đập
(attack range từ xa) (attack type đâm) 7 × 3
từ xa-đâm
L2
Tauroch Stalwart
(image)
Cost:18
Máu:54
KN:75
MP:5
chịu đòn
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 12 × 2
cận chiến-va đập
(attack range từ xa) (attack type đâm) 10 × 3
từ xa-đâm
L3
Tauroch Protector
(image)
Cost:18
Máu:68
KN:150
MP:5
chịu đòn
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 15 × 2
cận chiến-va đập
(attack range từ xa) (attack type đâm) 13 × 3
từ xa-đâm
L2
Tauroch Vanguard
(image)
Cost:18
Máu:50
KN:80
MP:5
lãnh đạo
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 9 × 3
cận chiến-va đập (shock)
(attack range từ xa) (attack type đâm) 8 × 3
từ xa-đâm
L3
Tauroch Flagbearer
(image)
Cost:18
Máu:62
KN:150
MP:5
lãnh đạo
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 11 × 3
cận chiến-va đập (shock)
(attack range từ xa) (attack type đâm) 9 × 3
từ xa-đâm
Last updated on Fri Aug 23 00:13:38 2019.